รูปภาพตัวละคร Assassin

รูปภาพตัวละคร Outlaw

TOS ปรับปรุงระบบ RANK ใหม่
TOS ระบบการเปลี่ยนอาชีพที่จะทำให้ทั้ง 76 อาชีพมีความสำคัญมากขึ้น
TOS ระบบการเปลี่ยนอาชีพที่อิสระและง่ายขึ้น
TOS ปรับเปลี่ยนสมดุลย์และจุดเด่นของอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
© NEXON (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.