ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านจากใจ ที่ให้การสนับสนุนเกมของเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาค่ะ

TOS UPDATE