รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันที่ประกาศ : 19-Sep-19


[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

กิจกรรม


- [กิจกรรม] Summer Festa ( Summer Vacation in Klaipeda + I love my guild )
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 26 ก.ย. - 21 พ.ย. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- [กิจกรรม] Weekend Summer Boost Fiesta
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 26 ก.ย. - 24 ต.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- [กิจกรรม] [Re:Build] Class Tree Change Support สนับสนุนการเปลี่ยนสายอาชีพ!
ระยะเวลากิจกรรม: ระบบจะให้เวลา 30 วัน นับจากครั้งแรกที่ตัวละครนั้นเข้าเกม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


< กลับหน้าหลัก