รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

วันที่ประกาศ : 02-Jul-19


[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1. กิจกรรม

• กิจกรรมใหม่!!

- กิจกรรม: Get Ahead เล่นครั้งแรกแจกหนักไอเท็ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 4 ก.ค. -  1 ส.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Homecoming Gift กลับมาปั๊บ รับไอเท็ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 4 ก.ค. -  1 ส.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Wings of Vaivora Daily Attendance ล็อกอินปั๊ป รับเลย
ระยะเวลากิจกรรม:  ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม:  7 Days เปย์ไอเท็ม
  ระยะเวลากิจกรรม: 4 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


• กิจกรรมอื่นๆ

- กิจกรรม:  Klaipeda’s Tulip Lovers วิ่งวุ่นในทุ่งทิวลิป
   ระยะเวลากิจกรรม: 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม:  ภารกิจวุ่นๆของ Pajauta (เลื่อนระยะเวลากิจกรรม)*
  ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย. -  11 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้  "ที่นี่"

- New Class Sprout Shop
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Evergreen Bonus Gift
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Together
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. –  1 ส.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Evergreen Weekend Boosts
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- กิจกรรม: [Re:Build] Class Tree Change Support สนับสนุนการเปลี่ยนสายอาชีพ!
ระยะเวลากิจกรรม: ระบบจะให้เวลา 30 วัน นับจากครั้งแรกที่ตัวละครนั้นเข้าเกม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
- สิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยสำหรับการปรับเปลี่ยนสมดุลอาชีพ
- Uphill & Bernice Rework ปรับแล้วดี!
- Get Ahead เล่นครั้งแรกแจกหนักไอเท็ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
- Homecoming Gift กลับมาปั๊บ รับไอเท็ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
- Wings of Vaivora Daily Attendance ล็อกอินปั๊ป รับเลย ประจำเดือน มิถุนายน 25622.TP SHOP

- เปิดการจำหน่าย Leticia Secret's Cube
   จำหน่ายวันที่ 4 - 18 ก.ค. 2562   ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

- Special Wake Up Package
  จำหน่ายวันที่ 20 มิ.ย.  - 18 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

- Special To Begin Package
  จำหน่ายวันที่ 27 มิ.ย.  - 25 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย
- Goddess' Bless cube ชุดอัศวิน Twilight Star3. ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจบเควสของ Pajauta Quest ได้
- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนคลาสจาก Bokor เป็นคลาสอื่นได้
4.การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

- ปรับเปลี่ยนตารางเวลา [Field Boss Boruta]
  หลังจากการอัพเดทแพทช์ Episode 11 Boruta จะพร้อมต่อสู้ในเวลาดังนี้
  [วันจันทร์ ~ อาทิตย์ /  เวลา 22:00น. ถึง 02:00 น. ในวันถัดไป]
  

- อัพเดทชุด Costume ดังต่อไปนี้เข้าสู่ Exchange Shop

• Black Sailor Costume (Male)
• Black Sailor Costume (Female)
• Coral Blue Bunny Boy Costume (Male)
• Coral Blue Bunny Girl Costume (Female)
• Modern Black Bunny Girl (Female)
• Modern Black Bunny Boy (Male)
• Hot Red Bunny Girl (Female)
• Hot Red Bunny Boy (Male)
• Nicopolis Guard Costume (Male)
• Nicopolis Guard Costume (Female)


< กลับหน้าหลัก