รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

วันที่ประกาศ : 24-Jun-19[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

1. กิจกรรม

• กิจกรรมใหม่!!

- กิจกรรม:  7 Days เปย์ไอเท็ม
  ระยะเวลากิจกรรม: 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม:  Klaipeda’s Tulip Lovers วิ่งวุ่นในทุ่งทิวลิป
   ระยะเวลากิจกรรม: 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


• กิจกรรมอื่นๆ

- กิจกรรม:  ภารกิจวุ่นๆของ Pajauta (เลื่อนระยะเวลากิจกรรม)*
ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย. -  11 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้  "ที่นี่"

- กิจกรรม: Get Ahead เล่นครั้งแรกแจกหนักไอเท็ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย. -  4 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Homecoming Gift กลับมาปั๊บ รับไอเท็ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 5 มิ.ย. -  4 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Wings of Vaivora Daily Attendance ล็อกอินปั๊ป รับเลย
ระยะเวลากิจกรรม:  ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- Uphill & Bernice Rework ปรับแล้วดี!
  ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- New Class Sprout Shop
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Evergreen Bonus Gift
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Together
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. –  1ส.ค. 2562 "ที่นี่"

- Growing Evergreen Weekend Boosts
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2562 "ที่นี่"

- กิจกรรม: [Re:Build] Class Tree Change Support สนับสนุนการเปลี่ยนสายอาชีพ!
ระยะเวลากิจกรรม: ระบบจะให้เวลา 30 วัน นับจากครั้งแรกที่ตัวละครนั้นเข้าเกม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"2.TP SHOP

- Goddess' Bless cube ชุดอัศวิน Twilight Star
  จำหน่ายวันที่ 20 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562   ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

- Special Wake Up Package
  จำหน่ายวันที่ 20 มิถุนายน  - 18 กรกฎาคม 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

- Special To Begin Package
  จำหน่ายวันที่ 27 มิถุนายน  - 25 กรกฎาคม 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"
< กลับหน้าหลัก