รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศ : 25-Apr-19[รายละเอียดแพทซ์] 
ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

1.เนื้อหาหลักที่เพิ่มเข้ามา
• ใหม่!! Irredian Shelter
-  Irredian Shelter คือ Lv 390 Hunting Ground ที่ถูกตั้งอยู่ในเขต The North of Magija Slove Square ในแผนที่ Spelltome Town
-  ภายใน Irredian Shelter จะประกอบไปด้วยมอนสเตอร์ทั่วไป 4 ชนิด และ บอส 2 ตัว

[รายชื่อมอนสเตอร์ทั่วไป - Lv 390]


[รายชื่อ Boss Monsters - Lv 400]


- หากกำจัดมอนสเตอร์ภายใน Hunting Ground ได้จะเป็นการเปิด Portal เพื่อวาร์ปไปยังบอส
- การต่อสู้กับบอสสามารถทำได้โดยการ Solo เท่านั้น
- ผู้เล่นสามารถเข้าท้าทายบอสได้ ในจำนวน 5 รอบต่อ สัปดาห์ โดยจำนวนครั้งในการเข้าท้าทายจะถูกนับและแชร์ทั้ง Team
- เตรียมตัวให้พร้อม เนื่องจากบอสนั้นมีค่า HP และพลังโจมตีสูงพอๆกับรางวัลที่จะได้รับ
- ผู้เล่นจะได้รับ Irredian Cube 1ชิ้น ทุกครั้งที่กำจัดบอสได้
- จำนวนการเข้าไปต่อกรกับบอสนั้นจะถูกรีเซ็ต ทุกวันจันทร์ เวลา 06:00 น. เวลาเซิฟเวอร์
- ผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับหนึ่งในรางวัลต่อไปนี้ เมื่อทำการเปิด Irredian Cube
[Seals] 


[Recipes] 


[Materials] 


[IMPORTANT]

- จะไม่สามารถเปิด Challenge Mode portal ได้ใน Irredian Shelter Hunting Ground - สามารถพบ Statue of Goddess Vakarine ได้ภายใน Hunting Grounds. - มอนสเตอร์ที่พบใน Hunting Ground จะเป็นประเภท KoS ซึ่งจะโจมตีอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ระยะการมองเห็นของมัน - สามารถเข้าถึงพื้นที่ลับในแผนที่ได้ โดยการทำ Gimmick ประจำแผนที่ให้สำเร็จ - มอนส์เตอร์ Tel Harsha สามารถพบได้ภายในบริเวณ Hunting Ground และจะไม่สามารถทำการโจมตีได้ - ผู้เล่นจะได้รับ Irredian Cube ภายใน 10 วินาทีหลังจากกำจัดบอสลงสำเร็จ และจะไม่ได้รับ Cubes หากทำการ Log out ทันทีหลังกำจัดบอสลงได้ - จำนวนการเข้าท้าทายจะถูกหักไป เมื่อผู้เล่นได้รับ Cube หลังกำจัดบอสสำเร็จ และจะไม่ถูกหักจำนวนลงหากผู้เล่นไม่ได้รับ Cube      

                                          
• Guild Hangout Raid แบบใหม่ - สามารถเข้าไปยัง Guild Hangout Raids ได้โดยคุยกับ NPC: Sage Envoy เมื่อมีระดับกิลด์เลเวล 5 ขึ้นไป - สามารถเริ่ม Guild Hangout Raids โดย Guild Master หรือสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์จาก Guild Master [รางวัล และ ผลตอบแทน] - ค่าพลังโจมตีที่ได้ทำการโจมตีใส่ Raid Boss ระหว่างอยู่ใน Hangout Raid จะถูกเปลี่ยนเป็น Contribution points - Contribution points สะสมที่ได้รับจากการเข้าร่วม Guild Hangout Raid สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น Silverได้ที่ NPC:Sage Envoy โดยที่จำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับ Guild Level และระดับของ Contribution - ผู้เล่นสามารถตรวจสอบสถานะของ Contribution point ที่ถูกสะสมไว้ และ ระดับ Contribution ได้ที่ NPC: Sage Envoy [IMPORTANT] - เมื่อ Guild Hangout อยู่ในสถาะนะว่าง หลังจาก Guild Hangout Raid เริ่มขึ้นการดำเนินการของ Guild Hangout Raid จะถูกหยุดเอาไว้ - การเริ่ม Guild Hangout Raid ใหม่อีกครั้ง จะเป็นการดำเนินการลง Raid ต่อจากจุดที่ถูกหยุดเอาไว้ - Contribution point สะสม จะถูกบันทึกเอาไว้เมื่อกำจัดบอสลงสำเร็จได้แล้วเท่านั้น - Guild Hangout Raid จะถูกปิดลงหากว่ายังมีการดำเนินการอยู่เมื่อถึงวันรีเซ็ตประจำสัปดาห์ - ค่าความเสียหายทั้งหมดที่บอสได้รับในระหว่างที่บอสยังไม่ถูกกำจัดลง จะไม่ถูกบันทึกใน Contribution points สะสม                              

2.การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• Level Dungeons
- ดันเจี้ยน Fallen Legwyn Family และ Catacombs Underground จะถูกนำออกไป และ เลเวลที่กำหนดของดันเจี้ยนอื่นที่ยังคงอยู่จะถูกปรับเปลี่ยนไป ดังนี้
Lv 50 Underground Chapel Dungeon   Lv 130 Historic Site Ruins   Lv 200 Monument of Desire Dungeon
Lv 270 Castle Underground Dungeon  Lv 330 Lanko Lake Dungeon
- รางวัลที่ได้รับจาก Fallen Legwyn Family Dungeon จะสามารถรับได้จาก Historic Site Ruins Dungeon Cube
- รางวัลที่ได้รับจาก Catacombs Underground Dungeon จะสามารถรับได้จาก Castle Dungeon Cube.
- สำหรับดันเจี้ยนต่างๆ ระยะห่างของเลเวลจะถูกปรับจาก +(-) 30 เป็น +(-) 80 ยกเว้น Lv 330 Castle Dungeonที่จะยังคงเป็น +(-) 30 เหมือนเดิม
• Borutos Kapas
[NEW สถานะ Invincibility ]
- ผู้เล่นสามารถรับ สถานะ Invincibility ได้ชั่วคราวได้เมื่อเข้าไปยัง Sulivinas Lair.
- สถานะ Invincibility จะคงอยู่ในระยะเวลา 5 นาที และจะหายไปก่อนเวลาได้หากผู้เล่นทำการเคลื่อนไหว โจมตี หรือ ร่ายสกิล
- Companion ของผู้เล่นจะได้รับสถานะ Invincibility เช่นกัน 
    1) ผู้เล่นจะไม่สามารถรับ Comtribution point จาก Borutos Kapas raid
    2) ผู้เล่นจะไม่สามารถทำการใดๆกับสิ่งของต่างๆ หรือ ทำ Gimmick ได้ในเขต Sulivinas Lair 
    3) ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้งานไอเทมใดๆได้
[Echo Gimmick]
- เพิ่มระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรับ Contribution point กับ Echo gimmick
•  Item Appearance Eraser แบบใหม่
- ไอเทมนี้สามารถรีเซ็ตรูปลักษณ์ของ Equipment ที่ถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์มาก่อน ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม
-  การใช้ไอเทม Appearance Eraser จะไม่คืนไอเทมที่เคยถูกเอามาใช้ในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ (จะได้คืนเป็น Equipment รูปลักษณ์เดิมเท่านั้น)
- สามารถหาซื้อไอเทม Appearance Eraser ได้ที่ Exchange Shop ด้วยราคา 60 Medal
• ไอเท็มต่างๆ
- สามารถคลิกกดลงทะเบียนไอเทมใน Collection ได้ผ่าน Menu ที่หน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องไปหา NPC: Magic Association
- Equipment items ที่มีการเจาะรู (Socket) จะไม่สามารถทำการกดโยนทิ้งได้อีกแล้ว
- สามารถเคลื่อนย้าย Medal of Honor: Boruta ได้ผ่าน Team Storage
- ก่อนหน้านี้ วัถุดิบที่ Necromancer ใช้งาน เช่น Corpses, Corse Fragments และอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น Corpse Parts.
-ผู้เล่นจะไม่สามารถเปิด Cube ได้หากมีไอเทมมากกว่า 32,767 รายการที่สามารถรับได้จาก Cube ที่เกี่ยวข้อง
• Party Summon UI แบบใหม่
- หน้าต่างของ Party Member จะถูกปรับให้แสดงข้อมูล Summons ของอาชีพ Necromancer และ Bokor ที่อยู่ในปาร์ตี้
- หน้าต่าง UI จะแสดงข้อมูล Summons ต่อไปนี้ : Skull Soldier, Skull Archer, Skull Mage, Zombie, Wheelchair Zombie, Scale Zombie
• แสดงผลประสิทธิภาพหน่วยความจำ บน UI
- ประสิทธิภาพของหน่วยความจำจะถูกแสดงเป็น ไอค่อนรูปโคมไฟ 3 อัน อ้างอิงจากหน่วยความจำที่คงเหลือที่สามารถใช้งานได้กับ Game client.
- หาก ไอค่อนรูปโคมไฟ 3 อันเปลี่ยนเป็นสีแดง การรีสตาร์ท Client สามารถทำให้ หน่วยความจำเพิ่งขึ้นได้ และช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเกมดับลงจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ
• UI
- ผู้เล่นสามารถเปิดดู Basic Attribute ได้ที่ หน้าต่างสกิล (F3).
- หลอด HP ของ Summons ชนิดเดี่ยว (Summoning summons, Salamion, Corpse Tower, Shoggoth) จะถูกแสดงเป็นสีเขียวเพื่อสร้างความแตกต่างจากหลอด HP ของมอนสเตอร์
- ผู้เล่นจะต้องใส่ Code หากต้องการโยนไอเทมทิ้งออกจาก Inventory
- เพิ่มหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อผู้เล่นไม่มี Magic Stones เพียงพอในการทำ Seal enhancement 100%
- ปรับปรุงข้อความที่แสดงเมื่อผู้เล่นสร้างชื่อตัวละครที่มีผู้เล่นอื่นใช้งานไปแล้ว
• General
- ปรับปรุงความเสถียร และเพิ่มประสิทธิภาพของ game client.
- ผู้เล่นที่เข้าไปยัง Gemstone Feud จะถูกส่งไปยัง Channel ต่างๆแบบสุ่ม
- มอนสเตอร์: Merog Shaman monsters จะไม่ใช้สกิล Safety Zone อีกต่อไป
- ปรับลดค่าโจมตีจากมอนสเตอร์ที่ใช้สกิลต่างๆ3.กิจกรรม

• กิจกรรมใหม่!!
- กิจกรรม: Wings of Vaivora Daily Attendance ล็อกอินปั๊ป รับเลย
ระยะเวลากิจกรรม:  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Popo Point Shop 4 มาแล้วจ้า~~
ระยะเวลากิจกรรม:  2 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


• กิจกรรมอื่นๆ

- กิจกรรม: Fireworks Festival พลุแตกแจกโชค
ระยะเวลากิจกรรม:  25 เม.ย. - 23 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Here Piggy Piggy มานี่นะเจ้าหมูน้อย
ระยะเวลากิจกรรม:  11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Get Ahead เล่นครั้งแรกแจกหนักไอเท็ม ประจำเดือนเมษายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Homecoming Gift กลับมาปั๊บ รับไอเท็ม ประจำเดือนเมษายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Log Calendar ล็อคอินทุกวันจัดหนักไอเท็ม ประจำเดือนเมษายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: Kupole's Daily Attendance Check เช็คทุกวัน คูณให้มัน ประจำเดือนเมษายน 2562
ระยะเวลากิจกรรม: 11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

- กิจกรรม: [Re:Build] Class Tree Change Support สนับสนุนการเปลี่ยนสายอาชีพ!
ระยะเวลากิจกรรม: ระบบจะให้เวลา 30 วัน นับจากครั้งแรกที่ตัวละครนั้นเข้าเกม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
- [กิจกรรม]  Reset Support มอบโอกาสพิเศษ
- [กิจกรรม]  Special Content Update Rewards รางวัลจัดหนัก4.TP SHOP

-  เปิดการจำหน่าย Snow Globe Cube รวมฮิต ติดปีก
วางจำหน่ายวันที่ 2  - 16 พฤษภาคม 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่"

- Goddess' Blessed Cube ขนมหวานเจี้ยบ (เจี้ยบจริงๆนะ)
วางจำหน่ายวันที่ 25 เมษายน  - 9 พฤษภาคม 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม "ที่นี่" 
5.SKILLS - GENERAL • การชดเชยสำหรับการปรับเปลี่ยนสกิล
- รายชื่อ Class ที่ได้รับการชดเชย: 


- จะได้รับ 1,000 Class Change Points ต่อคลาส (สูงสุด 3,000 point ต่อตัวละคร) โดยคุยกับ NPC: Reset Points Helper NPC ในเมืองหลัก ได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- สามารถรับได้ 1 ครั้งต่อตัวละคร การเปลี่ยน Class หลังจากได้รับชดเชยไปแล้วจะไม่สามารถรับชดเชยดังกล่าวได้อีก

• การชดเชยในตัวละครในสายอาชีพ Scout 

- คลาสที่ได้รับการชดเชย : ตัวละครทุกตัวในสายอาชีพ Scout 
- จะได้รับ Skill Reset Potion (14 Days) x1 และ Attribute Reset Potion (14 Days) x1 โดยคุยกับ NPC: Reset Points Helper NPC ในเมืองหลัก ได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-  สามารถรับได้ 1 ครั้งต่อตัวละคร การเปลี่ยน Class หลังจากได้รับชดเชยไปแล้วจะไม่สามารถรับชดเชยดังกล่าวได้อีก

• Team Battle League

 PvP Penalty ในระบบ  Battle League จะถูกเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:
- จำนวนของ Immunity strikes to Freeze ที่มีผลต่อผู้เล่นลดลงจาก 4 เป็น 3
- ระยะเวลาของ Debuff penalty เปลี่ยนจาก ลดลง 20% เป็น  ลดลง 25%

• Scout Dagger Attacks

- การโจมตีพื้นฐานด้วย Dagger ของอาชีพในสาย Scout ถูกเปลี่ยนจากประเภท Pierce เป็น Slash

• Bokor Zombies

- หากตัวละครหยุดโจมตีในระยะเวลาหนึ่ง ซอมบี้จะไม่สร้าง Debuff ใส่ศัตรู 6.SKILLS - ARCHER
7.SKILLS - CLERIC
8.SKILLS - SCOUT
9.SKILLS - SWORDSMAN
10.SKILLS - WIZARD


< กลับหน้าหลัก