รายละเอียดแพทช์

Official GTW Guide 2 – รางวัลและผลตอบแทน

วันที่ประกาศ : 19-Mar-19


Official GTW Guide 2 – รางวัลและผลตอบแทน
Honor Rewards รางวัลแห่งเกียรติยศ

หลังจบการแข่งขันครบ 5 นาทีสมาชิกกิลด์ที่ได้รับชัยชนะจะสามารถรับของรางวัลแห่งเกียรติยศดังต่อไปนี้ได้ที่  Expedition Merchant NPC ภายใน  Guild Hangout ตาม Spot Area ที่ยึดครอง


หมายเหตุ:
- ของรางวัลทั้งหมดสามารถรับได้จนกระทั่งเริ่มการแข่งขัน GTW ในรอบถัดไป
- ไอเท็มที่มีระยะเวลาจะมีเวลาเหลือจนกว่าจะเริ่มการแข่งขันในรอบถัดไป


การเก็บภาษี

หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน GTW  กิลด์ที่ได้รับชัยชนะจะสามารถเก็บสะสมและรวบรวมภาษีจากเมืองและตลาดกลางได้ตาม Spot Area ที่ยึดครอง

1) ภาษีเมือง

แต่ละ Spot Area ที่เกี่ยวข้องกับเมืองจะสามารถปรับภาษีท้องถิ่นได้โดยกิลด์ที่เป็นเจ้าของ ยิ่งอัตราภาษียิ่งสูงก็ยิ่งเก็บภาษีได้มากขึ้น ด้านล่างนี่คือรายชื่อเมืองต่างๆและ Spot Areaทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


แต่ละกิลด์สามารถปรับอัตราภาษีในเมืองของพวกเขาได้ ในหัวข้อ GTW benefits ในหน้าต่างกิลด์ (combat tab).


อัตราภาษีพื้นฐานที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติคือ 10% และคุณสามารถปรับอัตราภาษีเป็น 0% และ 20% ได้

หมายเหตุ:
- ภาษีเมืองสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะ หัวหน้ากิลด์หรือสมาชิกกิลด์ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
- หลังปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเสร็จสิ้น จะสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกครั้งหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง
- อัตราภาษีจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ใน 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่ม GTW และ 5 นาทีหลังจากจบการแข่งขัน
- ถ้ามีการเปลี่ยนกิลด์ที่เป็นเจ้าของ Spot Area หลังจากจบการแข่งขันอัตราภาษีของเมืองที่เกียวข้องจะถูกรีเซทกลับไปเป็นค่าพื้นฐาน (10%)
- ไม่มีอัตราภาษี (0%) สำหรับสมาชิกของกิลด์ที่เป็นเจ้าของเมืองที่เกี่ยวข้อง


เมื่ออัตราภาษีมาตรฐาน 10% ถูกนำไปใช้กับเมืองผู้เล่นปกติจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ในการใช้จ่ายเงินของพวกเขาเมื่อเทียบกับจำนวนที่พวกเขาจะใช้จ่ายก่อนที่จะนำระบบนี้เข้ามา การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่ออัตราภาษีถูกตั้งไว้ต่ำกว่าหรือสูงกว่า 10% ซึ่งจะมีผลกับการเพิ่มหรือลดราคา Silver (และจำนวนเงินสะสมสำหรับ กิลด์ที่เป็นเจ้าของ)

เนื่องจากอัตราภาษีพื้นฐานกำหนดไว้ที่ 10% ถ้ากิลด์ใดก็ตามที่กำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 0% (อัตราต่ำสุด) ในเมืองของพวกเขา ราคาสินค้าต่างๆจะลดลงเช่น  10,000 Silver ก็จะลดลง  10%  (เหลือ 9,000 Silver) สำหรับผู้เล่นทั่วไป และจำนวนเงินสะสมสำหรับกิลด์ที่เป็นเจ้าของจะเป็น 0

ที่อัตราภาษี 10% (อัตราพื้นฐาน) การซื้อขายที่ปกติจะมีราคา 10,000 Silver จะยังคงมีราคา 10,000 Silver สำหรับผู้เล่นปกติโดยกิลด์ที่เป็นเจ้าของจะได้รับภาษี 10% ของจำนวนเงิน (1,000 Silver) 

ถ้ากิลด์ดังกล่าวตั้งอัตราภาษีที่ 20% (อัตราภาษีสูงสุด) การซื้อขายปกติที่มีราคา 10,000 Silver จะมีราคาสูงขึ้น  10% (11,000 Silver) สำหรับผู้เล่นทั่วไป และกิลด์ที่เป็นเจ้าของจะได้รับเงิน 2,000 ที่อัตราภาษี 20% เป็นต้น

ภาษีจะเริ่มคำนวณหลังจากจบ GTW 5 นาที และจนจบ GTW ในรอบถัดไป การเรียกเก็บภาษีจะเรียกเก็บจาก Silver ที่ใช้จ่ายโดยผู้เล่นทุกคนที่ไม่ใช่สมาชิกกิลด์ที่เป็นเจ้าของ ผ่านเมืองที่เกี่ยวข้องโดยจัดเก็บผ่านการทำธุรกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

Item Merchant:  การซื้อไอเทม
Equipment Merchant: การซื้อขายอาวุธและชุดเกราะ
Accessory Merchant: การซื้อขายเครื่องประดับ
Companion Trader: การรับเลี้ยง companion  , ซื้ออาหาร companion , ทำการฝึกฝน companion 
Blacksmith: ซ่อมแซมอุปกรณ์ , ซื้อ recipe , เพิ่ม socket , สกัด gem , ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ identification , ย่อยไอเทม dismantling , เปลี่ยนรูปลักษณ์อาวุธ (หากเปิดระบบป้องกันการเสีย potential เปิดอยู่)
Storage: ขยายคลังทีม 
Geraldas Family: ทำการซื้อ gem
Magic Association: ทำการซื้อไอเทม
Fishing Manager: ทำการซื้อไอเทม
Teliavelis: ทำการซื้อไอเทม , เสริมประสิทธิภาพ seal
Appraiser Master: ทำการตรวจสอบ identification

อัตราภาษีจะไม่ใช้งานกับการทำธุรกรรมด้วย Silver ดังต่อไปนี้ :

- วาร์บ
- การซื้อวัตถุดิบ หรือวัสดุ สำหรับใช้งานสกิลเฉพาะของแต่ละอาชีพ
- การบริจาค Guild
- การ Etchings ที่ Fishing Manager
- การทำธุรกรรมผ่านคลังส่วนตัว (ฝาก/ถอน)


2) ภาษีตลาด

Guilds ที่เป็นเจ้าของ Spot Area สามารถรับเปอร์เซ็นต์ของ Silver ที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการตลาด (ทั้งค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการขาย) โดยภาษีที่สะสมเหล่านี้จะคำนวณเป็นรายสัปดาห์


ภาษีของตลาดจะเริ่มต้น 5 นาทีหลังจากสิ้นสุด GTW จนกระทั่งสิ้นสุด GTW ในรอบถัดไปถัดไป


3) การกระจายภาษี

สามารถดูกองทุนภาษีสะสมได้ภายใต้ UI  ในหน้า GTW (หน้าต่างกิลด์) และระบบจะทำการแจกจ่ายให้สมาชิกกิลด์ของคุณหลังจากได้รับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เช่น. หาก GTW เกิดขึ้นในวันที่ 10 กองทุนภาษีจะสะสมเป็นเวลา 1 สัปดาห์จนถึงวันที่ 17 และจะสามารถแจกจ่ายได้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น (จนถึงวันที่ 24)


หมายเหตุ
- จำนวนเงินทั้งหมดที่กำหนดไว้ในกองทุนภาษีจะรวมภาษีที่ได้จากเมืองและตลาดกลาง
- รายการทั้งหมดจะอัพเดทหลังจากจบ  GTW เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- เฉพาะหัวหน้ากิลด์หรือสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถแจกจ่ายเงินทุนได้
- เงินที่ได้รับจากกองทุนภาษีหากไม่ได้ทำการแจกจ่ายภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับจะถูกลบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถกู้คืนได้
- ถ้ากิลด์ถูกยุบ เงินกองทุนภาษีที่เหลือและไม่ได้ทำการแจกจ่ายจะถูกลบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถกู้คืนได้
- บันทึกรายรับและรายการแจกจ่ายภาษีกองทุนจะถูกเก็บไว้ในแท็บหัวข้อ ‘Records’ 


4) การรับเงินภาษี

สมาชิกกิลด์ที่ได้รับส่วนแบ่งจากกองทุนภาษีจะเห็นข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอและจะสามารถรับจำนวนเงินที่จัดสรรไว้ได้


หมายเหตุ:
- การแจ้งเตือนจะปรากฏที่ตัวละครทุกตัวของคุณตราบเท่าที่คุณยังมีเงินภาษีที่ยังไม่ได้กดรับ
- หลังจากได้รับการแจกจ่ายเงินส่วนแบ่งในกองทุนภาษี คุณจะมีเวลารับเงินทั้งหมด 14 วัน (ถ้าคุณไม่กดรับหลังจากหมดเวลา เงินจากกองทุนที่คุณได้รับทั้งหมด จะถูกลบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถกู้คืนได้).
- เงินกองทุนภาษีที่รับไปแล้ว จะถูกส่งไปยังช่องสัมภาระของตัวละครที่ทำการกดรับเงินเหล่านั้น
- ถ้าคุณออกจากกิลด์ เงินภาษีที่เหลือและยังไม่ได้รับจะถูกลบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถกู้คืนได้
< กลับหน้าหลัก