รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศ : 19-Dec-18[รายละเอียดแพทซ์] 
ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561

1.EVENTS

• กิจกรรม: มุ่งสู่ Astral Tower!  Pt. 2
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 20 ธ.ค. 2561 - 3  ม.ค. 2562 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"


สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมมุ่งสู่ Astral Tower!  Pt. 1


2.TP SHOP

• เปิดการจำหน่าย Goddess' Blessed Cube
-  วางจำหน่ายใน TP Shop วันที่ 20 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 
- คลิก "ที่นี่" เพื่อดูรายละเอียดไอเท็ม

สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย Leticia's Secret Cube  ประจำวันที่ 6 - 20 ธ.ค. 2561< กลับหน้าหลัก