รายละเอียดแพทช์

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศ : 17-Oct-18


รายละเอียดปัญหาและข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

เนื่องจากการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน

ดังนั้นทางทีมงานขออนุญาตชี้แจง ข้อควรทราบและกำหนดการที่สำคัญต่างๆดังต่อไปนี้เรื่องที่ 1 การปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ และการเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ "Laima"

หลังทำการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นจะมีสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องรับทราบดังต่อไปนี้
 
• ลดราคา "บัตรเปลี่ยนชื่อตัวละคร" จากราคา 9TP เหลือเพียง 1TP
- ระยะเวลาโปรโมชั่น :  วันที่ 11 - 25 ตุลาคม 2561 

• เพิ่มระยะเวลาในการจัดการ ID 
สำหรับ ID ที่ผู้เล่นไม่ได้ทำการจัดการให้ตรงเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนรวมเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถเข้าเกมได้ (เข้าได้ถึงหน้าเลือกตัวละครเท่านั้น)
ดังนั้นทางผู้พัฒนาจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเกมได้ตามปกติไม่ว่าผิดเงื่อนไขใดๆก็ตาม และจะต้องทำการจัดการเลือกตัวละคร
และลบตัวละครที่มีจำนวนเกินที่กำหนดไว้ออกรวมไปถึงไอเท็มต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถเข้าเกมได้ตามปกติ
โดยมีระยะเวลาให้ 2 อาทิตย์
- ระยะเวลา :  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน

• สถานะของอุปกรณ์ที่ไม่ได้สวมใส่
หลังจากการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้น สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมเลย 
และเกินกำหนดระยะเวลา 2 อาทิตย์จากที่ผู้พัฒนาเพิ่มให้ในช่วงวันที่  18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
ทางผู้พัฒนาจะทำการส่ง "อุปกรณ์สวมใส่ ที่ไม่ได้สวมใส่" ของทุกตัวละครไปยัง "กล่องจดหมาย"เรื่องที่ 2 การนำไอเทมเกี่ยวกับการ Reset ออกจาก TP Merchant

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนจากทางผู้พัฒนา ทางผู้พัฒนาจึงมีประกาศสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

ทางผู้พัฒนาจะทำการลบไอเทมดังต่อไปนี้ออกจาก TP Merchant ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

1. Rank Reset Voucher 
2. Skill Reset Potion
3. Stat Reset Potion

ทั้งนี้ทางผู้พัฒนาจะนำไอเทมดังต่อไปนี้ออกชั่วคราวและจะนำกลับมาอีกครั้งในอนาคต 

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางทีมจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ทางทีมงานขอความร่วมมือในกรณีที่ท่านพบปัญหาในการเล่นเกม หรือบั๊กต่างๆสามารถรายงานเข้ามายังฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ
 
Nexon Support

ในกรณีที่ผู้เล่นทราบปัญหา แต่ใช้ช่องทางดังกล่าวในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อดัดแปลงข้อมูลใดๆภายในเกมหากทีมงานตรวจพบจะดำเนินการตามกฎกติกาที่ระบุไว้ค่ะ

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยเร็วค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

< กลับหน้าหลัก