รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศ : 17-Oct-18

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

1.ระยะเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

- ตั้งแต่เวลา 8:00น. - 19:00น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561


2.การปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ และการเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ "Laima"หลังทำการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้นจะมีสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องรับทราบดังต่อไปนี้
 
• ลดราคา "บัตรเปลี่ยนชื่อตัวละคร" จากราคา 9TP เหลือเพียง 1TP
- ระยะเวลาโปรโมชั่น :  วันที่ 11 - 25 ตุลาคม 2561 

• เพิ่มระยะเวลาในการจัดการ ID 
สำหรับ ID ที่ผู้เล่นไม่ได้ทำการจัดการให้ตรงเงื่อนไขที่ประกาศไว้ก่อนรวมเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถเข้าเกมได้ (เข้าได้ถึงหน้าเลือกตัวละครเท่านั้น)
ดังนั้นทางผู้พัฒนาจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเกมได้ตามปกติไม่ว่าผิดเงื่อนไขใดๆก็ตาม และจะต้องทำการจัดการเลือกตัวละคร
และลบตัวละครที่มีจำนวนเกินที่กำหนดไว้ออกรวมไปถึงไอเท็มต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถเข้าเกมได้ตามปกติ
โดยมีระยะเวลาให้ 2 อาทิตย์
- ระยะเวลา :  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน

• สถานะของอุปกรณ์ที่ไม่ได้สวมใส่
หลังจากการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้น สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมเลย 
และเกินกำหนดระยะเวลา 2 อาทิตย์จากที่ผู้พัฒนาเพิ่มให้ในช่วงวันที่  18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
ทางผู้พัฒนาจะทำการส่ง "อุปกรณ์สวมใส่ ที่ไม่ได้สวมใส่" ของทุกตัวละครไปยัง "Market" ช่องรับไอเท็ม

3.การปรับเปลี่ยนในด้านกิจกรรม

- ปรับให้ของรางวัลกิจกรรม 7 Days เปย์ไอเทมวันที่ 1 สามารถรับได้ถึง 19 ตุลาคม 2561

4.ปัญหาหลังการอัพเดท

- บางกิลด์จะไม่แสดงในฟังก์ชั่นการประชาสัมพันธ์กิลด์ สำหรับกิลด์ที่ไม่แสดงให้ทำการตั้งใหม่อีกครั้ง

5.การชดเชยหลังจากการปรับโครงสร้างเซิฟเวอร์

ทางทีมงานจะทำการส่งไอเทมชดเชยตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ให้ภายในวัน 22 ต.ค. 2561
1. ชดเชยTP จากช่องตัวละครส่วนเกิน
2. ชดเชยTP จากการซื้อ Lodge Theme ส่วนเกิน
3. ชดเชยใบเปลี่ยนชื่อกิลด์จากปัญหาชื่อกิลด์ซ้ำ
4. ชดเชยToken สำหรับผู้เหลือระยะเวลา Token ในทีมรอง (ทีมที่ไม่ผ่านเงื่อนไข)


< กลับหน้าหลัก