รายละเอียดแพทช์

[UPDATE!!][ประกาศสำคัญ] การปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ Tree of savior ประเทศไทย

วันที่ประกาศ : 27-Sep-18[UPDATE!!]
[ประกาศสำคัญ] การปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ Tree of savior ประเทศไทย

สวัสดีเหล่าผู้กล้าทุกท่าน.

ทางทีมงานและผู้พัฒนา (IMC) มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าว่าเกม Tree of Savior ประเทศไทยจะดำเนินการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ดังต่อไปนี

1.เซิร์ฟเวอร์ Gabija
2.เซิร์ฟเวอร์ Vakarine

โดยหลังการปรับโครงสร้างเซิฟเวอร์ TOS ประเทศไทยจะมี 1 เซิร์ฟเวอร์และมีชื่อว่า “Laima”


สำหรับกำหนดการในการปรับโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและสิ่งต่างๆที่ผู้เล่นทุกท่านคาดหวังไว้  โปรดอ่านรายละเอียดต่างๆและทำความเข้าใจในประกาศดังต่อไปนี้
 
________________________________________________________________________________________________________________________

ปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์อย่างไร?


การปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์หมายถึง ก่อนหน้านี้ที่มี 2 เซิร์ฟเวอร์จะปรับเป็น 1 เซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น  ซึ่งผู้เล่นจากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์เดิมใน Gabija และ Vakarine นั้นจะรวมกันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวคือ Laima ทำให้ผู้เล่นทุกท่านสามารถทำกิจกรรมและร่วมผจญภัยด้วยกันได้สนุกสนานมากขึ้น.


สำคัญ! จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณมี Team อยู่ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์?

ถ้าคุณมีตัวละครอยู่ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ อาจจะมีองค์ประกอบหรือข้อมูลบางส่วนของทีมที่สองที่จะไม่ได้นำมาหรือไม่หลงเหลืออยู่หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์.

หนึ่งในสองทีมของคุณจะถูกเลือกมาเป็นทีมหลักของคุณโดยอัตโนมัติ, โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดังต่อไปนี้ :

เงื่อนไขในการเลือกอันดับที่ 1) ทีมตัวละครที่มี EXP รวมสูงที่สุด (คำนวณรวมตัวละครทุกตัวในทีม ไม่รวม Companions
เงื่อนไขในการเลือกอันดับที่ 2) ทีมที่มีตัวละครมากที่สุด 

ดังนั้นคุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจากเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนั้น ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ของคุณจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลยังคงอยู่ครบถ้วนหลังการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ แต่คุณอาจจะเสียข้อมูลบางส่วนสำหรับทีมที่สองของคุณ (เงื่อนไขอันดับที่ 2) หลังการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์.
 

สำคัญ! ข้อมูลทีม/ข้อมูลตัวละครจะถูกลบหรือไม่?

ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดที่จะแจ้งว่าทีมและตัวละครของคุณจะได้รับการสรุปคัดเลือกและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในระหว่างการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์. โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้และทำความเข้าใจอีกครั้งว่าการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์นี้นั้นจะมีผลอย่างไรกับ ID ของคุณหลังการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้.1. เกี่ยวกับ TEAM

1.1. ชื่อ Team 
- ชื่อทีมที่จะนำมาใช้หลังการปรับเปลี่ยนจะเป็นชื่อจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) .

1.2. เลเวล Team
- ข้อมูลโดยเฉพาะจาก  ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) จะยังคงอยู่ทั้งหมด.

1.3. สำคัญ! ช่องตัวละคร (รวมไปถึง Companions)
- Lodge ของคุณหรือช่องตัวละคร ของคุณหลังการปรับเปลี่ยนนั้นจะมีช่องตัวละครพื้นฐานให้ทั้งหมด 4 ช่องและรวมไปถึง ช่องตัวละครแบบ Premium ที่คุณอาจจะซื้อไว้ (รวมของทั้ง 2 ทีมจาก 2 เซิร์ฟเวอร์).

ยกตัวอย่างเช่น,ถ้าคุณได้ทำการซื้อช่องตัวละครไว้ 1 ช่องใน เซิร์ฟเวอร์ A และซื้อช่องตัวละครอีก 2 ช่องในเซิร์ฟเวอร์ B,จำนวนรวมทั้งหมดของช่องตัวละครที่คุณจะมีหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็น

ช่องตัวละครพื้นฐาน 4 ช่อง + 1 ช่องจากเซิร์ฟเวอร์ A + 2 ช่องจากเซิร์ฟเวอร์ B = ช่องตัวละครจะมีทั้งหมด 7 ช่อง.


- ตัวละครอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขด้านบนและเป็นส่วนเกินจะไม่ถูกนำกลับมาหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน ช่องตัวละครที่คุณเปิดใช้งาน). ดังนั้นกรุณาซื้อช่องตัวละครเพิ่ม หรือ ลบตัวละครที่ไม่ต้องการออกไป ก่อนทำการรวมเซิร์ฟเวอร์.
- ถ้าคุณยังมีตัวละครเกินอยู่ภายใน  Lodge (ช่องตัวละคร), ตัวละครบางตัวของคุณในทีมอันดับที่ 2 จะไม่สามารถใช้งานได้ และ คุณจะไม่สามารถล็อคอินเข้าเกมได้ หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์,ดังนั้นโปรดเตรียมการณ์ล่วงหน้าให้พร้อม.
- ถ้าคุณมีจำนวนช่องตัวละครที่ซื้อไว้ มากกว่า 36 ช่อง (รวมทั้ง 2 ทีมจากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์) คุณจะได้รับการชดเชยเป็น TP สำหรับช่องตัวละครที่เกินจากที่กำหนด.

1.4. คลังเก็บของแบบ Team 
- ข้อมูลคลังทีมจะเป็นข้อมูลจากคลังทีมของ ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) เท่านั้น.

1.5. กล่องข้อความ
- ข้อความทั้งหมดยังคงอยู่.
- Repeated batch messages are deleted (only 1 copy remains).

1.6. สกิน Lodge (หน้าต่างล็อบบี้เลือกตัวละคร)
- สกิน Premium lodge ที่ได้ทำการซื้อไว้จะยังคงอยู่.
- ถ้าคุณได้ซื้อสกินเดียวกันทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ คุณจะได้รับการชดเชย TP สำหรับสกินที่ซ้ำ.

1.7. Parties
- ปาร์ตี้ของคุณจะถูกรีเซท คุณสามารถสร้างปาร์ตี้ได้อีกครั้ง หลังรวมเซิร์ฟเวอร์.


2. GUILD

2.1. โครงสร้าง Guild
- จะมีเพียงข้อมูลจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ที่คงเหลืออยู่.
- ถ้าตัวละครที่เป็น Guild Master ไม่ผ่านเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ใน ID ใดๆหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์, Guild ดังกล่าวจะถูกยุบ.
- ถ้าตัวละครที่เป็นสมาชิก Guild ไม่ผ่านเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ใน ID ใดๆหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์สมาชิกคนดังกล่าวจะถูกนำออกจาก Guild.

2.2. ชื่อ Guild 
- ถ้าทั้งสองกิลด์มีชื่อเหมือนกัน,กิลด์ในลำดับที่สองจะได้รับการเปลี่ยนชื่ออัตโนมัติเป็นรูปแบบดังนี้ “Guildname_1” และ จะได้รับการชดเชยเป็นไอเท็ม Guild Name Change Voucher เพื่อนำไปเปลี่ยนชื่อที่ต้องการอีกครั้ง.

2.3. Guild Wars
- ระบบจะรีเซ็ตข้อมูล Guild War ทั้งหมด คุณสามารถประกาศสงครามอีกครั้งหลังรวมเซิร์ฟเวอร์.


3. ตัวละคร

3.1.ชื่อตัวละคร
- ถ้าตัวละครในทีมของคุณสองตัวมีชื่อเหมือนกัน ตัวละครในลำดับที่สองจะได้รับการเปลี่ยนชื่ออัตโนมัติเป็นรูปแบบดังนี้ “Charactername_1”.
- หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์จะมีกิจกรรมที่ให้คุณได้เปลี่ยนชื่อตัวละครอื่นๆของคุณในราคา 1 TP.

3.2. ข้อมูลที่ยังคงเหลืออยู่ 
- การรวมเซิร์ฟเวอร์จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับตัวละครของคุณ: Rank, Level, EXP, Class, เควส, stats, skills, attributes, บัฟ,การสำรวจแผนที่ , จำนวน like,ข้อมูลบันทึกการผจญภัย,ฉายา, achievements, ข้อมูลบันทึก Team Battle League ,ช่องสัมภาระส่วนตัว.


4. รายการไอเท็มต่างๆ 

4.1. Team Storage
- จะเหลือเพียงข้อมูลจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ของคุณเท่านั้น.
- ไอเท็มจากคลังทีมในอันดับที่ 2 ของคุณจะถูกลบทั้งหมด. โปรดทำให้มั่นใจว่าคุณได้ย้ายไอเท็มใดๆก็ตามที่คุณต้องการไปยังช่องสัมภาระส่วนตัวของตัวละครที่คุณจะเก็บไว้หลังรวมเซิร์ฟเวอร์.

4.2. Collections
- จะเหลือเพียงข้อมูลจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ของคุณเท่านั้น.

4.3. Market ตลาดกลาง
- ไอเท็มที่ลงทะเบียนขายไว้ทั้งหมด จะยกเลิกการขายโดยอัตโนมัติและส่งกลับไปยังตัวละครที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในช่องรับไอเท็มภายใน Market ของตัวละครนั้นๆ.
- ค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการลงทะเบียนขายไอเท็มภายใน Market จะไม่ได้รับคืนจากระบบ. ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเสีย Silver ของคุณไปกับค่าลงทะเบียนการขาย, โปรดหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนขายไอเท็มใดๆใน Market ก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์.

4.4. ข้อมูลที่ยังคงเหลืออยู่
- การรวมเซิร์ฟเวอร์จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับไอเท็มของคุณ : Silver ,ไอเท็มอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ, ช่องสัมภาระ, คลังเก็บของส่วนตัว, ช่องรับไอเท็มใน Market,ไอเท็มใดๆก็ตามที่ล็อคไว้.


5. TP

5.1. Premium ไอเท็มต่างๆ
- Premium ไอเท็มต่างๆของ ทีม/ตัวละคร ที่คงเหลือหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ. 

5.2. Premium TP (TP จากการเติมเงินเท่านั้น)
- ถ้าคุณมีทีมอยู่ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ Premium TP ในทีมอันดับที่ 2 ของคุณจะถูกส่งมาที่ ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) .

5.3. Free TP (TP รายวัน)
- จะเหลือเพียงข้อมูลจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ของคุณเท่านั้น.

5.4. Event TP (TP จากกิจกรรม,เควส)
- ถ้าคุณมีทีมอยู่ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์ Event TP ของทีมอันดับที่ 2 ของคุณจะถูกส่งมาที่ ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) .

5.5. Token
- จะเหลือเพียงข้อมูลจาก ทีมหลัก(เงื่อนไขอันดับที่ 1) ของคุณเท่านั้น.


6.Item วิกผม

สำหรับไอเท็มวิกผมต่างๆที่ซื้อภายใน TP Shop กรณีที่คุณได้ซื้อวิกทรงผมเดียวกัน ทั้ง 2 เซิฟเวอร์ว้ก่อนหน้านี้ หลังการรวมเซิฟเวอร์ระบบ จะคืนให้ทั้งหมดไม่ลบไอเท็มทิ้งแต่อย่างใด 

ตัวอย่าง
เซิร์ฟเวอร์แรก มีทรงผม A ทั้งหมด 1 ชิ้น +  เซิร์ฟเวอร์ที่สอง มีทรงผม A ทั้งหมด 1 ชิ้น = คุณจะมีวิกทรงผม A หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้งสิ้น 2 ชิ้น


7.สมุดคูปอง Barber shop

เราจะทำการรวมจำนวนแสตมป์สะสมของคุณในสมุดคูปอง Barber shop จากทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยกัน

ตัวอย่าง
หากคุณมีแสตมป์ในเซิร์ฟเวอร์แรก 6 แสตมป์  + เซิร์ฟเวอร์ที่สอง 10 แสตมป์ = คุณจะมีแสตมป์สะสมหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 16 แสตมป์


________________________________________________________________________________________________________________________

ทางทีมงานจะทำการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องในหัวข้อข่าวสาร เกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์ (พวกเราได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมไว้สำหรับโอกาสนี้ด้วย),ดังนั้นโปรดมั่นใจว่าคุณได้กลับมาติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และ แฟนเพจอย่างเป็นทางการของเราอย่างต่อเนื่องค่ะ.< กลับหน้าหลัก