รายละเอียดแพทช์

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศ : 24-Aug-18


รายละเอียดปัญหาและข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เนื่องจากการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนซึ่ง บางฟังก์ชั่นยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขและบางฟังก์ชั่นได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นภายในประเทศไทย

ดังนั้นทางทีมงานขออนุญาตชี้แจง ปัญหาที่อยู่ในระหว่างการแก้ไข และ ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทแพทซ์ ดังต่อไปนี้


ปัญหาที่ทางทีมงานรับทราบและอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขจากผู้พัฒนา มีดังต่อไปนี้

 - ผู้เล่นบางท่านไม่สามารถทำการ Rank down ได้ตามปกติ
 - ปัญหาหลุดออกจากดันเจี้ยน Velcoffer 
 - สัญลักษณ์ Item บางชนิดเป็นภาพขาว (thumbnail) 
 - ปัญหากิจกรรม Get ahead และ Home coming ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามปกติ

ทางทีมงานขอความร่วมมือในกรณีที่ท่านพบปัญหาในการเล่นเกม หรือบั๊กต่างๆสามารถรายงานเข้ามายังฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ
 
Nexon Support

ในกรณีที่ผู้เล่นทราบปัญหา แต่ใช้ช่องทางดังกล่าวในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อดัดแปลงข้อมูลใดๆภายในเกมหากทีมงานตรวจพบจะดำเนินการตามกฎกติกาที่ระบุไว้ค่ะ

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ทางทีมงานจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยเร็วค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณค่ะ


< กลับหน้าหลัก