รายละเอียดแพทช์

[ประกาศสำคัญจากผู้พัฒนา] สถานะของไอเท็มจากกิจกรรม (หลังการปรับเปลี่ยนระบบ Transcendence)

วันที่ประกาศ : 20-Jun-18


สวัสดีเหล่าผู้กล้าทุกท่าน 
สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบ transcendence ตามที่ทางทีมงานได้แจ้งให้ท่านทราบไปก่อนหน้านี้และจะอัพเดทในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ดีการปรับเปลี่ยนและชดเชยในกรณีนี้ จะไม่รวมการ Transcendence  ไอเท็มที่ได้รับจากกิจกรรม


สถานะของไอเท็มหลังการอัพเดทจะเปลี่ยนแปลงและมีผลดังต่อไปนี้

1.ไอเท็มที่ได้รับจากกิจกรรมจะไม่ได้รับการรีเซทค่า transcendence
- กล่าวคือไอเท็มที่ได้รับจากกิจกรรมจะมีค่า  transcendence เท่าเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนและยังคงอยู่ในตัวละครเดิมของผู้เล่น

2.รับ Blessed Gem คืนส่วนหนึ่งจากการรีเซท
แต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับ Blessed Gem ที่คุณใช้ในการบวกค่า Trans คืนส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการอัพเลเวล transcendence ไอเท็มอีกครั้งหนึ่งโดยจำนวนที่ได้รับจะคำนวณจาก [จำนวนที่ต้องใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลง] ลบกับ [จำนวนที่ต้องใช้หลังการเปลี่ยนแปลง].

-  Blessed Gems ที่ได้รับคืนจากการรีเซทในครั้งนี้ สามารถรับได้ผ่าน Market ในแท็บ รับไอเท็ม หลังการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561


ทางผู้พัฒนาขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสับสนในการประกาศก่อนหน้านี้

ไอเท็มในรายชื่อต่อไปนี้จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังการอัพเดทระบบ transcendence :

Abdochar [Untradeable]
Sarkmis [Untradable]
Skull Smasher [Untradable]
Regard Horn Staff [Untradable]
Heart of Glory [Untradable]
Skull Breaker [Untradable]
Emengard Dagger [Untradable]
Wingshard Spear [Untradable]
Regard Horn Pike [Untradable]
Black Horn [Untradable]
Regard Horn Crossbow [Untradable]
Astra Bow [Untradable]
Aspana Revolver [Untradable]
Emengard Cannon [Untradable]
Emengard Musket [Untradable]
Emengard Shield [Untradable]
Primus Oksinis Robe [Untradable]
Primus Kaulas Leather Armor [Untradable]
Primus Krisius Plate Armor [Untradable]
Primus Oksinis Pants [Untradable]
Primus Kaulas Leather Pants [Untradable]
Primus Krisius Plate Pants [Untradable]
Primus Oksinis Gloves [Untradable]
Primus Kaulas Leather Gloves [Untradable]
Primus Krisius Gauntlets [Untradable]
Primus Oksinis Boots [Untradable]
Primus Kaulas Leather Boots [Untradable]
Primus Krisius Greaves [Untradable]

[Event] Newt Robe
[Event] Newt Leather Armor
[Event] Newt Plate Armor
[Event] Newt Pants
[Event] Newt Leather Pants
[Event] Newt Plate Leggings
[Event] Newt Boots
[Event] Newt Leather Boots
[Event] Newt Plate Greaves
[Event] Newt Gloves
[Event] Newt Leather Gloves
[Event] Newt Plate   Gauntlets
[Event] Pierene Sword
[Event] Gale Slasher
[Event] Lionhead Dagger
[Event] Pygry Spear
[Event] Sacmet
[Event] Elga Rapier
[Event] Vienarazis Mace
[Event] Vienarazis Staff
[Event] Windia Rod
[Event] Silver Hawk
[Event] Aufgowle Bow
[Event] Double Stack
[Event] Lionhead Cannon
[Event] Dragoon Piper

Primus Irellis Pants [Untradable]
Primus Jevenellis Leather Pants [Untradable]
Primus Basticle Plate Pants [Untradable]
Primus Irellis Robe [Untradable]
Primus Jevenellis Leather Armor [Untradable]
Primus Basticle Plate Armor [Untradable]
Primus Irellis Gloves [Untradable]
Primus Jevenellis Leather Gloves [Untradable]
Primus Basticle Gauntlets [Untradable]
Primus Irellis Boots [Untradable]
Primus Jevenellis Leather Boots [Untradable]
Primus Basticle Greaves [Untradable]
Primus Raffye Sword [Untradable]
Primus Raffye Two-handed Sword [Untradable]
Primus Raffye Mace [Untradable]
Primus Raffye Staff [Untradable]
Primus Raffye Rod [Untradable]
Primus Raffye Two-handed Mace [Untradable]
Primus Raffye Dagger [Untradable]
Primus Raffye Spear [Untradable]
Primus Raffye Pike [Untradable]
Primus Raffye Rapier [Untradable]
Primus Raffye Crossbow [Untradable]
Primus Raffye Bow [Untradable]
Primus Raffye Pistol [Untradable]
Primus Raffye Cannon [Untradable]
Primus Raffye Musket [Untradable]
Primus Raffye Shield [Untradable]
< กลับหน้าหลัก