รายละเอียดแพทช์

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศ : 03-May-18

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

วิธีการแก้ปัญหาErrorต่างๆสำหรับเกม Tree of Savior หลังอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 
 
“There may be a problem with the game. Please install the latest version of DirectX .”

1. สามารถแก้ไขได้โดยทำการ Install DirectX อีกครั้ง 
 


“The .ipf files are damaged and cannot be read. The client will now shutdown.”


1. ปิดเกมและเปิดใหม่
2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.Missing .dll files

1. สามารถแก้ไขได้โดยทำการ Install DirectX อีกครั้ง 
 


"Runtime Error!"
 
1. Install Visual C++.
- เช็คเวอร์ชั่นของ Window โดยไปที่ Control Panel > System และทำการ Install Visual C++ ให้ตรงกับ Window Version ของคุณ
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) / 32 bit [Download]
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) / 64 bit [Download]
- Visual Studio 2013 Microsoft Visual C++ Redistributable Package [Download]

2. อัพเดทไดร์ฟเวอร์การ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- Nvidia [Download]
- Intel [Download]

3. อัพเดท DirectX ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด: [Download]

4. ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.

 

Updater MFC error

ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 


Missing addon files error

ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 


Failed to download files error

1. ปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นลง และเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.

3. หากไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ลบไฟล์ตามวิธีด้านล่างนี้และเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
- ไปที่Folder ที่ทำการ Install Tree of Savior ไว้
- ภายใน Release folder ให้ลบ release.revision file
- เข้าเกมใหม่อีกครั้ง

4. หากยังแก้ไขไม่ได้ อาจจะเป็นปัญหาจากระบบ Network ของท่าน ให้ทำการReset Routerของท่านและดาวน์โหลดเกมโดยการต่อสายแลนโดยตรงกับ Router ของท่าน
 


“Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.”

1. ทำการ Exclude Tree of Savior ไฟล์ (Client_tos.exe ใน release folder) จากโปรแกรม Antivirus ของคุณ

2. คลิ๊กขวาที่ Client_tos ใน release folder และ run as administrator.

3. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 


"Only one Tree of Savior client can be run at a time."
 
1. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Del เพื่อเปิด Task Manager.
2. เลือก Processes และ ปิด Client_tos.exe และเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
3. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการ Restart คอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 


Black/white screen errors

1. เช็คอุปกรณ์ PC ของท่านว่าตรงกับความต้องการขั้นต่ำของเกม Tree of Savior หรือไม่ 

โดยเช็คที่ Control Panel > System and check

Spec requirement
CPU: Intel Pentium Core 2
RAM: 6 GB
Graphics: NVIDIA Geforce 8600GT or higher
OS: Windows 7 (Service pack 1)
DirectX: 9.0C

2. อัพเดทไดร์ฟเวอร์การ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- Nvidia [Download]
- ATI [Download]
- Intel [Download]

3. อัพเดท DirectX ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด: [Download]

4. ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 


"The application was unable to start correctly (0xc000007b)."
 
1. XlNPUT1_3.dll อาจมีปัญหา
- ไปที่ C: > Windows > SysWOW64 และลบ XlNPUT1_3.dll file.
- อัพเดท DirectX ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด: [Download]

2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการ Install Visual C++
- เช็คเวอร์ชั่นของ Window โดยไปที่ Control Panel > System และทำการ Install Visual C++ ให้ตรงกับ Window Version ของคุณ
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) / 32 bit [Download]
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) / 64 bit [Download]
- Visual Studio 2013 Microsoft Visual C++ Redistributable Package [Download]
- Visual Studio 2013 Microsoft Visual C++ Redistributable Package [Download]

3. อัพเดทไดร์ฟเวอร์การ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- Nvidia [Download]
- ATI [Download]
- Intel [Download]

 

“The client has been shutdown due to an error."
 
ปัญหานี้ทางทีมงานรับทราบและกำลังแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หากพบปัญหาให้ทำการเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 


ตัวละครหัวหาย ตัวหายหรืออ้าแขน
 
1. ปิดเกม TOS และ เข้าเกมใหม่อีกครั้ง 

2. เช็คอุปกรณ์ PC ของท่านว่าตรงกับความต้องการขั้นต่ำของเกม Tree of Savior หรือไม่ 

โดยเช็คที่ Control Panel > System and check

Spec requirement
CPU: Intel Pentium Core 2
RAM: 6 GB
Graphics: NVIDIA Geforce 8600GT or higher
OS: Windows 7 (Service pack 1)
DirectX: 9.0C

3. อัพเดทไดร์ฟเวอร์การ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- Nvidia [Download]
- ATI [Download]
- Intel [Download]

4. อัพเดท DirectX ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด: [Download]

5. ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 


ตัวละครเป็นสีขาว
 
1. ปิดเกม TOS และ เข้าเกมใหม่อีกครั้ง 

2. เช็คอุปกรณ์ PC ของท่านว่าตรงกับความต้องการขั้นต่ำของเกม Tree of Savior หรือไม่ 

โดยเช็คที่ Control Panel > System and check

Spec requirement
CPU: Intel Pentium Core 2
RAM: 6 GB
Graphics: NVIDIA Geforce 8600GT or higher
OS: Windows 7 (Service pack 1)
DirectX: 9.0C

3. อัพเดทไดร์ฟเวอร์การ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- Nvidia [Download]
- ATI [Download]
- Intel [Download]

4. อัพเดท DirectX ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด: [Download]

5. ทำการลบ TOS และ Install ใหม่ อีกครั้ง
- ไปที่ Control Panel > Programs > Programs and Features, และ ทำการ Remove Tree of Savior.
 
________________________________________

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้เล่นสามารถแจ้งปัญหามาที่ Support ตามลิงค์นี้ Link< กลับหน้าหลัก