รายละเอียดแพทช์

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

วันที่ประกาศ : 20-Apr-18


รายละเอียดปัญหาและข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

เนื่องจากการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนซึ่ง บางฟังก์ชั่นยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขและบางฟังก์ชั่นได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นภายในประเทศไทย

ดังนั้นทางทีมงานขออนุญาตชี้แจง  ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทแพทซ์ ดังต่อไปนี้


1. การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวนค่าความเสียหาย [Damage Increase/Decrease Calculation Changes]

ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการบวก ลบเป็นการคูณ โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่างดังนี้


จะเห็นว่า การลดความเสียหายที่ได้รับ 25% จะได้ผลลัพท์ที่ดีกว่าเดิม แต่การเพิ่มความเสียหายในการโจมตีจะได้ผลกระทบน้อยกว่าที่คาดหวัง. ด้วยสูตรคำนวนใหม่จะช่วยให้การลดค่าความเสียหายที่ได้รับมีประโยชน์มากขึ้น ในทางกลับกัน ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีออฟชั่นในการเพิ่มความเสียหายแต่คุณมีออฟชั่นในการลดค่าความเสียหายมาก ผลการลดความเสียหายจะมีผลน้อยลงกว่าเดิม โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้


ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นยังคงคำนวนในแบบบวก ลบ (เดิม)


ค่าความเสียหายจากธาตุต่างๆจะถูกคำนวนก่อนและจะคูณลงไปในความเสียหายทีหลัง กระบวนการดังกล่าวจะนำไปรวมหลังจากการคำนวนลดความเสียหายเสร็จสิ้น


2.การเพิ่มความเสียหายจาก Property Attack ต่างๆกับค่าสถานะ [Increased Property Attack Damage on Status Ailments]

เพิ่มความเสียหายประเภท Property Attack บางชนิดเมื่อใช้งานกับมอนส์เตอร์ที่เกี่ยวข้องตามตารางสถานะด้านล่าง


< กลับหน้าหลัก