รายละเอียดแพทช์

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศ : 08-Mar-18รายละเอียดปัญหาและข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

เนื่องจากการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนซึ่ง บางฟังก์ชั่นยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขและบางฟังก์ชั่นได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นภายในประเทศไทย

ดังนั้นทางทีมงานขออนุญาตชี้แจง ปัญหาที่อยู่ในระหว่างการแก้ไข และ ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทแพทซ์ ดังต่อไปนี้


1.การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าความเสียหาย [ Damage Increase/Decrease Calculation Changes ]

ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการบวก ลบเป็นการคูณ โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่างดังนี้


จะเห็นว่า การลดความเสียหายที่ได้รับ 25% จะได้ผลลัพท์ที่ดีกว่าเดิม แต่การเพิ่มความเสียหายในการโจมตีจะได้ผลกระทบน้อยกว่าที่คาดหวัง. ด้วยสูตรคำนวนใหม่จะช่วยให้การลดค่าความเสียหายที่ได้รับมีประโยชน์มากขึ้นในทางกลับกัน ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีออฟชั่นในการเพิ่มความเสียหายแต่คุณมีออฟชั่นในการลดค่าความเสียหายมาก ผลการลดความเสียหายจะมีผลน้อยลงกว่าเดิม โดยสามารถดูได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้


ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นยังคงคำนวนในแบบบวก ลบ (เดิม)


ค่าความเสียหายจากธาตุต่างๆจะถูกคำนวนก่อนและจะคูณลงไปในความเสียหายทีหลัง กระบวนการดังกล่าวจะนำไปรวมหลังจากการคำนวนลดความเสียหายเสร็จสิ้น2.การเพิ่มความเสียหายจาก Property Attack ต่างๆกับค่าสถานะ [ Increased Property Attack Damage on Status Ailments ]

ทางผู้พัฒนาได้เพิ่มค่าความเสียหายให้กับบางธาตุเมื่อโจมตีมอนส์เตอร์ที่เกี่ยวข้อง ตามตารางสถานะดังต่อไปนี้
< กลับหน้าหลัก