รายละเอียดแพทช์

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศ : 05-Mar-18[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

1.EVENTS
กิจกรรม: Get Ahead เล่นครั้งแรกแจกหนักไอเท็ม ประจำเดือนมีนาคม 2561
- ระยะเวลากิจกรรม:  8 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

กิจกรรม: Homecoming Gift กลับมาปั๊บรับไอเท็ม ประจำเดือนมีนาคม 2561
- ระยะเวลากิจกรรม: 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

กิจกรรม: "Log Calendar ล็อคอินทุกวันจัดหนักไอเท็ม ประจำเดือนมีนาคม 2561"
- ระยะเวลากิจกรรม: 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายละเอียดได้ "ที่นี่"

2.TP SHOP
เปิดการจำหน่าย Goddess' Blessed Cube : "ฮันบกใหม่ หัวใจว้าวุ่น"
-  วางจำหน่ายใน TP Shop วันที่ 8 - 22  มีนาคม 2561
- คลิก "ที่นี่" เพื่อดูรายละเอียดไอเท็มที่บรรจุอยู่ใน Goddess' Blessed Cube : "ฮันบกใหม่ หัวใจว้าวุ่น"

ปิดการจำหน่าย Leticia's Secret Cube (สัตว์เลี้ยง Akita) ภายใน TP Shop

3.อัพเดทหลักคลาสอาชีพใหม่ "นักมวย" และการปรับเปลี่ยนต่างๆ

1). คลาสอาชีพใหม่
เพิ่ม NakMuay (นักมวย) Hidden Class สาย Swordman
รายละเอียดเพิ่มเติม: Click

2). เพิ่ม Rank Down System
- เมื่อ Rank Down จะยกเลิกคลาสปัจจุบัน และกลับไปเป็นคลาสที่เปลี่ยนก่อนหน้า
- Rank Down สามารถใช้ได้กับ Rank เดียวกันได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับแรงค์ที่ต่ำกว่าแรงค์ที่ Rank Down เป็นครั้งสุดท้าย
- EXP ที่คุณทำการสะสมมาก่อนหน้าที่จะทำการ Rank Down จะถูกลบออกทั้งหมด

ตัวอย่าง
- ตัวละครแรงค์ 6 เมื่อเปลี่ยนเป็นแรงค์ 7 แล้ว ทำ Rank Down (รีเซ็ทแรงค์ 7 1 ครั้ง) ตัวละครจะกลับไปเป็นแรงค์ 6, เมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นแรงค์ 7 อีกครั้ง จะไม่สามารถรีเซ็ตกลับไปเป็นแรงค์ 6 ได้อีก
- หากตัวละครนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นแรงค์ 8 แล้ว สามารถกลับมาเป็นแรงค์ 7 ได้ 1 ครั้ง
- ตัวละครที่ Rank Down จากแรงค์ 8 นั้น แม้ว่าจะใช้บัตรรีเซ็ทแรงค์จนมาเป็นแรงค์ 1 แต่ต่อไปจะไม่สามารถใช้ Rank Down ลงมาจากแรงค์ 8 ได้อีก


3). การปรับเปลี่ยนสมดุลย์สกิล และการชดเชย

- การชดเชยทั้งหมดจะมอบให้แก่ตัวละครในแต่ละสายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการปรับสมดุลย์หลังการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

- หากตัวละครของคุณตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับไอเท็มจากกิจกรรมนี้, กรุณานำตัวละครของคุณไปที่ Reset Helper NPC  ภายในเมือง Klaipeda (ด้านซ้ายมือ ใกล้ๆ Oracle Master).


• ตัวละครที่ตรงตามเงื่อนไขจะได้รับการสนับสนุนจาก  helper NPC โดยจะปรากฎอยู่ภายในเมืองตลอดระยะเวลากิจกรรม
• โดยระบบจะมอบไอเท็มกิจกรรมให้ 1 ชิ้น/1ตัวละครเท่านั้น (ผู้เล่นจะได้รับเพียง 1 ใน 2 ไอเท็มต่อไปนี้: Rank reset voucher, Skill reset Potion. ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

- ตัวละครอาชีพ Falconer, Linker, Quarrel Shooter จะได้รับ Rank reset voucher (14 days ) x 2 ชิ้น
- ตัวละครอาชีพ Hoplite, Cataphract, Dragoon จะได้รับ Skill reset potion (14 days) x 2 ชิ้น
- ตัวละครอาชีพ Doppelsoeldner สกิล Punish และ Punish: Enhance / Punish: Earthquake attribute จะได้รับการรีเซทและรับแต้มทั้งหมดคืนสำหรับแอดทริบิ้วดังกล่าว.
- ตัวละครอาชีพ Musketeer : สกิล และ แอดทริบิ้ว ทั้งหมดจะถูกรีเซทและจะได้รับ แต้มทั้งหมดคืน Skill ที่มีการปรับเปลี่ยน
4). Adventure Journal
เปลี่ยน Companion ที่สามารถแลกเปลี่ยนด้วย ‘Companion Voucher’ 

เดิม: Baby Pig Companion
เปลี่ยนเป็น: Armadillo Companion


ไอเทม Companion Voucher ที่ผู้เล่นครอบครองอยู่ปัจจุบันนั้น จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Baby Pig Companion Voucher 


5). Monster
- เปลี่ยนให้เวลาต่อเนื่องของ Posion/Bleeding/Burn Debuff ของมอนสเตอร์ Rank 8, 9 เป็น 5 วินาที6). Instanced Dungeon
- ปรับเงื่อนไขการเข้าร่วม Instanced Dungeon ดังนี้
7). Item
   • เพิ่ม New Monster Gem และ White Gem
   - White Gem สามารถใส่ได้กับ อาวุธ อาวุธเสริม เสื้อผ้าท่อนบน ท่อนล่าง ถุงมือ รองเท้า


   • เพิ่มไอเทม ‘Old Golden Socket’

   - ใช้ได้เฉพาะเมื่อ Potential ของไอเทมเป็น 0 เท่านั้นและเมื่อใช้ ‘Old Golden Socket’ จะสามารถเพิ่ม Base Socket 1 อัน
   - ‘Recipe -Old Golden Socket’ จะได้รับจาก Unique Raid 
   วิธีสร้าง: ใช้ Recipe -Old Golden Socket และ Goddesses' Blessed Gem 10 อัน   • เพิ่ม NPC Geraldas
   - NPC จะอยู่ที่ Fedimian 
   - หากนำ Silver ไปให้ NPC Geraldas จะสุ่มมอบ Monster Gem 1 อัน โดยสุ่มจาก Red/Blue/Green/Yellow/White Gem Lv.1-6 ทั้งหมดประมาณ 290 ประเภท 
   - หากนำ ‘Old Gold Coin’ ที่ได้รับจาก Hunting Ground มาแลกเปลี่ยน Gem จะไม่ใช้ Silver

   • การแบ่งแยกไอเทม
   - ปรับให้ ในตอนที่แยกไอเทม หากมีอุปกรณ์ที่ถูกแปรสภาพแล้วรวมอยู่ด้วย จะแสดงข้อความเตือนตามเงื่อนไข
   อุปกรณ์ที่ถูกแปรสภาพแล้ว มีทั้งหมด 5 ประเภท คือ อุปกรณ์ที่ถูก Enchantment/Transcendence/ Awakening/เพิ่ม Socket/ติดตั้ง Gem


8). เควส
   • การปลดล็อคคลาส

   ปรับความยากการปลดล็อกคลาส Matador, Bullet Marker, Shadowmancer, Zealot 

1. ปรับความยากการปลดล็อกคลาส Matador
- เปลี่ยนให้สามารถได้รับไอเทมที่ได้จากการจัดการมอนสเตอร์ สูงสุด 3 อัน
- เพิ่มโอกาสการได้รับไอเทมที่ได้จากการล่า
- ลดจำนวน Fine Cockatrice Leather ที่ต้องการ เป็น 10 อัน
- ลดจำนวน Tough Beetow Feeler ที่ต้องการ เป็น 12 อัน
- ลดจำนวน Solid Miniburn hide ที่ต้องการ เป็น 15 อัน
- ลดจำนวน Good Condition Cocoon ที่ต้องการ เป็น 1 อัน
- ลดจำนวน Quality Iron Ore ที่ต้องการ เป็น 2 อัน

2. ปรับความยากการปลดล็อกคลาส Bullet Marker 
- ลดเวลาการทำงานของ magic aggregator เป็น 10 นาที
- เปลี่ยนให้ไม่จำกัดจำนวนการใช้ magic aggregator
- ปรับให้สามารถเปลี่ยน Demon Magic Dust จาก magic aggregator ในครั้งเดียว โดยเปลี่ยนได้เท่ากับจำนวนของ Demonic Monster Flesh ที่มีอยู่
- ลดจำนวน Electric Stone ที่ต้องการเป็น 2 อัน
- เปลี่ยนเวลาปรากฎตัวของ Red Spion ที่แปลกประหลาด เป็น 1 นาที
- เปลี่ยนเวลาปรากฎตัวของ Firent ที่แปลกประหลาด เป็น 1 นาที
- เปลี่ยนเวลาปรากฎตัวของ Blue Lepusbunny ที่แปลกประหลาด เป็น 1 นาที

3. ปรับความยากการปลดล็อกคลาส Shadowmancer 
- ปรับกิมมิกปลดล็อกของ Shadowmancer ให้แสดงเฉพาะบุคคล
- ยกเลิกการจำกัดเวลาดำเนินกิมมิกปลดล็อก
- หลังจากดำเนินกิมมิกปลดล็อก ลดเวลารอการดำเนินกิมมิกปลดล็อกถัดไป
- แก้ไขให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการปลดล็อกที่กำลังดำเนินโดยใช้เครื่องมือได้ ในขณะที่กำลังดำเนินกิมมิกปลดล็อก
- ปรับแก้ให้สามารถสิ้นสุดกิมมิกได้ โดยใช้เครื่องมือ ในขณะที่กำลังดำเนินกิมมิกปลดล็อก 

4. ปรับความยากการปลดล็อกคลาส Zealot
- ในขณะที่กำลังดำเนินกิมมิกปลดล็อก เปลี่ยนเวลารอ เมื่อตอบคำถามที่ Zealot Master ถามผิด เป็น 10 นาที
- ลดรอบเวลาในการสร้างศิลา (ศิลาปรากฎบ่อยขึ้น)

   • เควสความชำนาญ
   ปรับปรุงเควสความชำนาญของ Shadowmancer
   - เปลี่ยนให้ Chaser Cube หายไป หลังจากที่ปรากฎในเวลาที่กำหนดแล้ว
   - เปลี่ยนให้ เมื่อ Chaser Cube ถูกสร้างขึ้น จะสามารถขยับได้หลังจากที่หยุดนิ่งในเวลาที่กำหนด 
   แม้ว่าจะสัมผัสกับ Chaser Cube ที่หยุดนิ่ง แต้มจะไม่ลดลง และ Chaser Cube ก็ไม่ถูกทำลายเช่นกัน

   • เควสBullet Marker
   ในขณะทำเควสปลดล็อกคลาส Bullet Marker เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างกระสุน Fire Bullet, Frost Bullet, Lightning Bullet เกิน 2 ประเภท จึงเปลี่ยนให้ต้องใช้           Recipeเท่านั้นจึงจะสร้างได้

   • ปรับเปลี่ยนการแสดงเควสต์เป้าหมายในหน้าต่างคำสั่งเควสต์
   เดิม: แสดงเควสต์เป้าหมาย
   เปลี่ยนเป็น: แสดงเควสต์ก่อนหน้า กรณีที่หากไม่สำเร็จเควสก่อนหน้าจะไม่สามารถทำเควสต์เป้าหมายได้9). ปรับปรุง Team Battle League System

- แก้ไขให้จับคู่ได้แม้จะไม่มีทีมที่คะแนนใกล้เคียงกัน
- ปรับให้เลเวลตัวละครใน Team Battle League เป็นเลเวล 360
- ปรับบาลานซ์ Team Battle League
1. Dullahan Cardใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 round
2. ปรับบาลานซ์ตัวละคร
1). เปลี่ยนดาเมจที่มีต่อตัวละคร
เดิม: 30%
เปลี่ยนเป็น: 20%
2).สถานะผิดปกติ
- เมื่อลดโอกาสการเกิดน็อกดาวน์ จะไม่ลดระยะน็อกดาวน์ (สถานะ Immunity จากการลดยังคงเป็นดังเดิม)
- เปลี่ยนอัตราส่วนการลด
เดิม: 30%
เปลี่ยนเป็น: 20%
3.ปรับบาลานซ์สกิล
1). ลดเอฟเฟ็กต์เพิ่ม/ลดความเร็วเคลื่อนที่ 50% (รวมถึง Swordsman Dash)
2). จุดที่ปรับเปลี่ยนของแต่ละสกิล10). เพิ่ม Rank Down System

- เมื่อ Rank Down จะยกเลิกคลาสปัจจุบัน และกลับไปเป็นคลาสที่เปลี่ยนก่อนหน้า
- Rank Down สามารถใช้ได้กับ Rank เดียวกันได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับแรงค์ที่ต่ำกว่าแรงค์ที่ Rank Down เป็นครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง
- ตัวละครแรงค์ 6 เมื่อเปลี่ยนเป็นแรงค์ 7 แล้ว ทำ Rank Down (รีเซ็ทแรงค์ 7 1 ครั้ง) ตัวละครจะกลับไปเป็นแรงค์ 6, เมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นแรงค์ 7 อีกครั้ง จะไม่สามารถรีเซ็ตกลับไปเป็นแรงค์ 6 ได้อีก
- หากตัวละครนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นแรงค์ 8 แล้ว สามารถกลับมาเป็นแรงค์ 7 ได้ 1 ครั้ง
- ตัวละครที่ Rank Down จากแรงค์ 8 นั้น แม้ว่าจะใช้บัตรรีเซ็ทแรงค์จนมาเป็นแรงค์ 1 แต่ต่อไปจะไม่สามารถใช้ Rank Down ลงมาจากแรงค์ 8 ได้อีก11). ระบบต่อสู้
ลบฟังก์ชั่นโจมตีต่อเนื่องโดยการสุ่มดาเมจ
ปัจจุบัน: หากค่าการโจมตีสกิลสร้างดาเมจที่ 10,000 โดยโจมตีต่อเนื่อง2ครั้ง จะแสดงผลเป็น 4,600, 5,400 
เปลี่ยนเป็น: หากค่าการโจมตีสกิลสร้างดาเมจที่ 10,000 โดยโจมตีต่อเนื่อง2ครั้ง จะแสดงผลเป็น 5,000, 5,000


12). ปรับเปลี่ยนรูปแบบ UI 
• UI ของ Instanced Dungeon/Mission/ Earth Tower 
- เพิ่มปุ่ม category อาวุธหลัก/ อาวุธเสริม/ อุปกรณ์ป้องกัน/ เครื่องประดับ/ วัตถุดิบ
- เมื่อคลิกที่ปุ่มcategory แต่ละอัน จะสามารถตรวจสอบข้อมูลไอเทมทั้งหมดของคอนเทนต์นั้น ๆ รวมถึง Recipe


• เพิ่มฟังก์ชั่นรีพอร์ตผู้เล่นที่ก่อกวนใน Instanced Dungeon
- หลังจากที่เข้า Instanced Dungeon เมื่อคลิกขวาที่หน้าต่างข้อมูลสมาชิกปาร์ตี้ จะแสดงเมนูรีพอร์ตผู้เล่นที่ก่อกวน
หลังจากเลือกเหตุผลแล้วจะสามารถรีพอร์ตผู้เล่นที่ก่อกวนได้
- การเลือกเหตุผลว่า ‘ผู้เล่นมีเจตนาก่อกวน' สามารถเลือกได้เฉพาะในดันเจี้ยนเท่านั้น ตัวละครแต่ละตัวสามารถรีพอร์ตได้วันละ 1 ครั้ง (รีเซ็ททุกวันเวลา 6.00 น.) 

• ปรับปรุง UI ติดตั้ง Monster Card
 - เมื่อติดตั้งมอนสเตอร์การ์ด จะแสดงเอฟเฟ็กต์ว่าปรับใช้แล้ว


• เปลี่ยนเมนูแยกส่วน Blessed Gem ของ NPC Blacksmith เป็นเมนู ‘แยกส่วน Blessed Shard’
เมื่อ transcendence ไอเทม ปรับให้เห็นจำนวน Goddesses' Blessed Gem 
แก้ไขข้อควรระวังที่ขึ้นป๊อบอัพตอนคลิกที่คำแนะนำในการ transcendence ไอเทม

13). BGM

- สุ่มเล่น BGM ในเมือง Klaipeda

14). เพิ่ม Challenge Mode จากสูงสุด 5 ระดับ เป็น 7 ระดับ

15). เพิ่ม New Monster Card Type 8

16). เพิ่ม AOE Attack Ratio ของ Summon

17). จำกัดค่าการเสริมแกร่งไอเทมสูงสุดที่+40


4. Bug Fixed

- ปรับแก้ไขชื่อของอาวุธและอุปกรณ์ [Primus Raffye ..........] ให้สามารถ TAG เมื่อ Shout ได้ตามปกติที่
- ปรับแก้ไข Skill Combo ของ Krivis และ Inquisitor 
- ปรับแก้ไข FPS drop เมื่อเข้าสู่ Hunting ground < กลับหน้าหลัก