โปรโมชั่น

[โปรโมชัน] เติมให้ฟิน!! Bonus กระจุย: ฉลองครบรอบ 2 ปี

วันที่ประกาศ : 06-Sep-19


[โปรโมชัน] เติมให้ฟิน!! Bonus กระจุย: ฉลองครบรอบ 2 ปี

โปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายเติม จำกัดแค่ 1 อาทิตย์เท่านั้น! 
รับโบนัส TP เพิ่มง่ายๆเพียงเติมเงินและแลกเปลี่ยนเป็น TP ให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้!

หมดระยะเวลาโปรโมชันแล้ว

เงื่อนไข 
- สะสมยอดการเติม TP ในช่วงเวลาที่กำหนด 
- จะนับเฉพาะการเติมเงินที่ทำการแลกเปลี่ยน NxCash เป็น TP และต้องกดใช้ไอเทมเหรียญ TP เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
- ของรางวัลจะถูกส่งให้ทางกล่องจดหมายใน Lodge ของผู้เล่น ภายในวันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 
- ผู้เล่นสามารถรับของโบนัสตามเป้าหมายในแต่ละขั้นได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดี 

*กระบวนการเติมเงินให้ตรงเงื่อนไขโปรโมชัน
1.  ทำการกดซื้อ TP ใน TP Shop 
2. กดคลิกใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่า "ทำการแลกเปลี่ยน TP"


 รายละเอียดโปรโมชั่น

Q&A

1. หากฉันเติมเงินแล้วแต่ยังไม่แลกเปลี่ยนเป็น TP ฉันจะได้รับของรางวัลหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะไม่ได้รับรางวัล  เพราะผู้เล่นต้องทำการแลกเปลี่ยน NxCash เป็น TP 
และกดใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory ก่อน ระบบถึงจะเริ่มนับว่าตรงตามเงื่อนไข

**2. หากฉันเติมเงินแล้ว ทำการกดซื้อ TP ใน TP Shop แล้ว แต่ยังไม่กดใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory 
ฉันจะได้รับของรางวัลหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะไม่ได้รับของรางวัล หากยังไม่ได้ใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory


                         
           รูปไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory     รูปเมื่อคุณได้รับ TP เรียบร้อย


3. หากฉันทำการแลกเปลี่ยน TP ครบ 500 TP ฉันจะได้รับไอเทมอะไรบ้าง?
คำตอบ: คุณจะได้รับโบนัสทั้งหมดตั้งแต่ ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 3 (ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลตามเป้าหมายในแต่ละขั้นได้เพียง 1 ครั้ง)

4. หากฉันทำการแลกเปลี่ยนครบ 300 TP ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2562 และแลกเปลี่ยนครบ 500 TP ในวันที่ 20 กันยายน 2562 
ฉันจะได้รับของรางวัลทั้งหมดหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะได้รับเพียงของรางวัลขั้นที่ 1 และ 2 เท่านั้น และจะไม่ได้รับของรางวัลขั้นที่ 3 เนื่องจากไม่ได้แลกเปลี่ยน TP ครบในระยะเวลากิจกรรม

5. หากฉันแลกเปลี่ยน 100 TP ในวันที่ 10 กันยายน 2562 และแลกเปลี่ยนอีก 200 TP ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ฉันจะได้รับของรางวัลอะไรบ้าง?
คำตอบ: คุณจะได้รับของรางวัลขั้นที่ 1 เท่านั้น เนื่องจาก 100 TP ที่ทำการเติมในวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น อยู่นอกระยะเวลากิจกรรม

6. หากฉันแลกเปลี่ยนทั้งหมด 1,000 TP ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ฉันจะได้ของรางวัลตั้งแต่ขั้นที่ 1 - 3 อย่างละ 2 ชุดหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะได้รับของรางวัลเพียงอย่างละ 1 ชุดต่อ 1 ไอดีเท่านั้น

7. หลังจากฉันได้รับของรางวัล TP ของฉันจะหายไปหรือไม่?
คำตอบ: โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นการเติมเงินสะสม เพียงแค่แลกเปลี่ยน TP ให้ถึงเป้าของแต่ละขั้น คุณจะได้รับของรางวัลไปเลย โดยไม่มีการตัด TP ใดๆทั้งสิ้น

< กลับหน้าหลัก