โปรโมชั่น

[Promotion] เติมให้ฟิน!! รับลมหนาว

วันที่ประกาศ : 04-Dec-18

[Promotion] เติมให้ฟิน!! รับลมหนาว

โปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายเติม รับของรางวัลง่ายๆ เพียงเติมเงินและแลกเปลี่ยนเป็น TP ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้!


ระยะเวลาโปรโมชั่น: 6 - 12 ธันวาคม 2561


เงื่อนไข
- สะสมยอดการเติม TP ในช่วงเวลาที่กำหนด
- จะนับเฉพาะการเติมเงินที่ทำการแลกเปลี่ยน NxCash เป็น TP และกดใช้ไอเทมเหรียญ TP เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- ของรางวัลจะถูกส่งให้ทางกล่องจดหมายใน Lodge ของท่าน ภายในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
- ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลตามเป้าหมายในแต่ละขั้นได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดี 


รายละเอียดโปรโมชั่นQ&A

1. หากฉันเติมเงินแล้วแต่ยังไม่แลกเปลี่ยนเป็น TP ฉันจะได้รับของรางวัลหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะไม่ได้รับรางวัล ผู้เล่นต้องทำการแลกเปลี่ยน NxCash เป็น TP และกดใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory ก่อน ระบบถึงจะเริ่มนับว่าตรงตามเงื่อนไข

**2. หากฉันเติมเงินแล้ว ทำการกดซื้อ TP ใน TP Shop แล้ว แต่ยังไม่กดใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory ฉันจะได้รับของรางวัลหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะไม่ได้รับของรางวัล หากยังไม่ได้ใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory

รูปไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory

รูปเมื่อคุณได้รับ TP เรียบร้อย


*กระบวนการเติมเงิน > ทำการกดซื้อ TP ใน TP Shop > กดใช้ไอเทมเหรียญ TP ใน Inventory จะเรียกว่า "ทำการแลกเปลี่ยน TP"

3. หากฉันทำการแลกเปลี่ยน TP ครบ 800 TP ฉันจะได้รับไอเทมอะไรบ้าง?
คำตอบ: คุณจะได้รับไอเทมทั้งหมดตั้งแต่ ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 3 (ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลตามเป้าหมายในแต่ละขั้นได้เพียง 1 ครั้ง)

4. หากฉันทำการแลกเปลี่ยนครบ 600 TP ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และแลกเปลี่ยนครบ 800 TP ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ฉันจะได้รับของรางวัลทั้งหมดหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะได้รับเพียงของรางวัลขั้นที่ 1 และ 2 เท่านั้น และจะไม่ได้รับของรางวัลขั้นที่ 3 เนื่องจากไม่ได้แลกเปลี่ยน TP ครบในระยะเวลากิจกรรม

5. หากฉันแลกเปลี่ยน 400 TP ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และแลกเปลี่ยนอีก 400 TP ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ฉันจะได้รับของรางวัลอะไรบ้าง?
คำตอบ: คุณจะได้รับของรางวัลขั้นที่ 1 เท่านั้น เนื่องจาก 400 TP ที่ทำการเติมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นั้น อยู่นอกระยะเวลากิจกรรม

6. หากฉันแลกเปลี่ยนทั้งหมด 1600 TP ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ฉันจะได้ของรางวัลตั้งแต่ขั้นที่ 1 - 3 อย่างละ 2 ชุดหรือไม่?
คำตอบ: คุณจะได้รับของรางวัลเพียงอย่างละ 1 ชุดต่อ 1 ไอดีเท่านั้น

7. หลังจากฉันได้รับของรางวัล TP ของฉันจะหายไปหรือไม่?
คำตอบ: โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นการเติมเงินสะสม เพียงแค่แลกเปลี่ยน TP ให้ถึงเป้าของแต่ละขั้น คุณจะได้รับของรางวัลไปเลย โดยไม่มีการตัด TP ใดๆทั้งสิ้น


หมายเหตุ
1. ไอเทมทุกชิ้นสามารถโอนย้ายผ่านคลังทีมได้ ยกเว้น Unlock Voucher Selection Box
2. Shining Golden Anvil สามารถขายในตลาด แลกเปลี่ยน และโอนย้ายผ่านคลังทีมได้
3. ไอเทมทุกชิ้นเป็นไอเทมถาวร ไม่มีวันหมดอายุ
4. ไอเทมภายใน Unlock Voucher Selection Box สามารถขายในตลาด แลกเปลี่ยน และโอนย้ายผ่านคลังทีมได้

< กลับหน้าหลัก