ข่าวสาร

ข้อควรปฎิบัติในช่วงปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

วันที่ประกาศ : 17-Oct-17

ข้อควรปฎิบัติในช่วงปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560

สืบเนื่องจากเกม Tree of Savior จะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวในระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 
เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมถวายอาลัยอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนด 
ทางทีมงานจึงขอประกาศให้ทราบเกี่ยวกับข้อปฎิบัติและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงดังต่อไปนี้ 

ระบบเลี้ยง Companion ภายในกิลด์ (Guinea Pig aka Hamster) 
งดเลี้ยง Companion ภายในกิลด์ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2560เนื่องจากผู้เล่นจะไม่สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้แต่ระบบสัตว์เลี้ยงยังนับเวลาต่อเนื่องตามปกติ 
เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ หากเลี้ยง companion ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้  companion เสียชีวิตได้ 
และในกรณีดังกล่าวทางทีมงานไม่สามารถดำเนินการชดเชยหรือกู้คืนสัตว์เลี้ยงให้แก่ท่านได้ค่ะ

ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาของ Token ทางทีมงานจะดำเนินการขยายระยะเวลาของทุกท่านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าว< กลับหน้าหลัก