ข่าวสาร

[ข่าวสารจากผู้พัฒนา] อัปเดตพรีวิว ตอนที่ 1: Arts System

วันที่ประกาศ : 12-Aug-19


- ตอนที่ 1: Arts System
- ตอนที่ 2: Guild Housing & อุปกรณ์เกรด Legend <รายละเอียด>
- ตอนที่ 3: Hunting Grounds & Field Boss <รายละเอียด>

อัปเดตพรีวิว ตอนที่ 1: Arts System1. บทนำ
Arts System คือระบบที่ผู้เล่นสามารถปลดศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในสกิลของตัวละครที่เล่นอยู่ ซึ่งสามารถปลดล้อคได้
โดยไอเทมที่อยู่ในรูปแบบ Tome ชนิดต่างๆที่เรียกว่า Mystic Tomes ซึ่งจะระบุชื่อสกิลแตกต่างกันออกไป
หลังจากผู้เล่นใช้งาน Mystic Tomes ไปแล้ว สกิลนั้นๆจะผูกติดกับตัวละครดังกล่าวเหมือนกับ Attribute ไปโดยปริยาย

Mystic Tome


 หน้าต่าง Skill / Attributes เมื่อตัวละครปลดล้อค [Thrust: Charge] Art


ตัวอย่างขณะที่ใช้สกิล[Thrust: Charge]


2. Mystic Tome

วิธีการหาไอเทม Mystic Tome มาใช้นั้น ผู้เล่นต้องสะสมหน้ากระดาษที่เรียกว่า Mystic Tome Page 
เพื่อสร้างเป็น Unidentified Mystic Tome 1 เล่ม ซึ่งสามารถส่องหรือดูว่าเป็น Mystic Tome ของสกิลอะไรได้ ที่ NPC มาสเตอร์ประจำอาชีพ


[Unidentified Mystic Tomes] ของคลาสต่างๆ
* ตัวอย่าง Art ต่างๆด้านล่างนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้พัฒนากำหนด


Corrida Finale: Burning Bull
ตัวอย่างขณะที่ใช้ [Bounce Shot: Instant Freeze Arrow]

3. วิธีการหา และการย่อย Mystic Tome

หน้าต่างระบบคราฟ Mystic Tome (อยู่ในระหว่างการพัฒนา)

1. การคราฟ  Unidentified Mystic Tome
ผู้เล่นสามารถคราฟ Unidentified Mystic Tome ได้โดยใช้ Mystic Tome Page ที่ NPC Master ประจำคลาสต่างๆ
โดยการคราฟ 1 เล่มนี้ต้องใช้ Mystic Tome Page x1 และ Goddess’ Blessed Gemx10

 2. การคราฟ Unidentified Mystic Tome แบบเจาะจงคลาส
สามารถเลือกที่จะคราฟ Unidentified Mystic Tome แบบเจาะจงคลาสได้ที่ NPC Master ประจำคลาสของคุณ 
ซึ่งจะใช้วัตถุดิบจำนวนมากขึ้นกว่าการคราฟ Unidentified Mystic Tome แบบปกติ

ยกตัวอย่างเช่น 
- ผู้เล่นต้องไปหา NPC Swordsman Master เพื่อที่จะคราฟ [Unidentified Mystic Tome: Swordsman] 
  โดยมีวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการคราฟคือ Mystic Tome Page และ Goddess’ Blessed Gem ในจำนวนที่ระบบกำหนด
 
3. Mystic Encyclopedia
จากที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในข้างต้น การได้มาซึ่ง Art แบบต่างๆโดยการใช้งานไอเทม Unidentified Mystic Tome ถือว่าเป็นอะไรที่ยากระดับหนึ่ง
ไอเทม Mystic Encyclopedia จึงเป็นอีกตัวเลือกง่ายๆให้ผู้เล่นสามารถรับ Mystic Tome ได้เช่นกัน
แม้จะมีราคาสูงกว่า แต่จะทำให้ผู้เล่นได้รับ Art ที่ต้องการได้เลยเพียงกดใช้งานเท่านั้น


Mystic Encyclopedia นี้จะประกอบไปด้วย Mystic Tome บทต่างๆ เช่น 
- Mystic Encyclopedia: Swordsman Vol. 1
- Mystic Encyclopedia: Swordsman Vol. 2
ซึ่งใน เหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วย Art ชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกัน

  
       
Art ชนิดต่างๆ [Mystic Encyclopedia: Swordsman Vol 1]      Art ชนิดต่างๆ [Mystic Encyclopedia: Swordsman Vol 2]4. การย่อย Mystic Tome
นอกจากการคราฟแล้ว ยังสามารถย่อย Mystic Tome ได้ โดยการย่อยนี้ผู้เล่นจะได้รับ Mystic Tome Page กลับคืนมาจำนวนหนึ่ง


* ระบบที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในระหว่างการพัฒนาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้พัฒนาเห็นควร 

< กลับหน้าหลัก