ข่าวสาร

[ข่าวสารจากผู้พัฒนา] Re: Build - ปัญหาการปรับเปลี่ยนความเข้ากันได้และแนวทางแก้ไข

วันที่ประกาศ : 24-Jan-19


[Re: Build] –  ปัญหาการปรับเปลี่ยนความเข้ากันได้และแนวทางแก้ไข 

Re: Build :Borutas Kapas & Astral Tower Closed Quarters


สวัสดีเหล่าผู้กล้าทุกท่าน.

เป็นไปตามเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักที่จะอัพเดทภายในเกม TOS ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับระบบสายอาชีพรูปแบบใหม่ ในโพสต์นี้ดราเราต้องการที่จะพูดคุยถึงภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้และวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบได้หลังจากการอัพเดท [Re:Build].

วันและเวลาสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้จะประกาศอีกครั้งหลังจากเรายืนยันวันเวลาที่จะทำการอัพเดทอย่างเป็นทางการ 
ตัวละคร

1. สิทธิ์ในการเปลี่ยนสายอาชีพสำหรับผู้เล่นทุกคน

- ตัวละครที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นก่อนการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build]
- สิทธิ์ที่ได้รับจะมีระยะเวลากำหนด ตามเวลาที่ตัวละครแต่ละตัวเข้าสู่เกม
- สิทธิ์ในการเปลี่ยนสายอาชีพ 1 ครั้ง  + สิทธิ์ในการเปลี่ยนกลับไปยังสายอาชีพเดิมอีก 1 ครั้ง (เท่ากับ 1 ตัวละครจะได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนสายอาชีพทั้งหมด 2 ครั้ง)
- พิมพ์ /classtreechange ในช่อง Chat จะแสดงจำนวนวันที่คงเหลือที่สามารถเปลี่ยนสายอาชีพได้


<ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสายอาชีพพื้นฐานใหม่ได้ที่ ’Class Tree Changer’ NPC>


2. รับแต้มสำหรับเปลี่ยนคลาสอาชีพ 3,000 แต้มสำหรับทุกตัวละคร

- ได้รับทุกตัวละครที่มีการเปลี่ยนอาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง  
- ทุกตัวละครสามารถรับ แต้มสำหรับเปลี่ยนคลาสอาชีพ 3,000 แต้มได้ 1 ครั้งต่อวันในระยะเวลากิจกรรม โดยเริ่มจากวันที่อัพเดท [Re:Build] เสร็จสิ้น
- เมื่อตัวละครเข้าเกมในช่วงกิจกรรม จะได้รับ 3,000 แต้มอัตโนมัติ (เปลี่ยน 1 Class ใช้ 1,000 แต้ม) <สามารถเปลี่ยน Class ได้จากการคลิ๊กที่ปุ่ม ‘Advancement Info’ บนหน้า UI ตำแหน่งขวาล่างของหน้าจอ>


3. เริ่มต้นการปลดล็อคอาชีพใหม่และการสนับสนุน Hidden Classes 

-  hidden class ทุกสายอาชีพที่ปลดล็อคไว้จะได้รับการรีเซทหลังจากการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build] เนื่องจากมีการปรับและย้ายตำแหน่งสายอาชีพในหลายๆ อาชีพ.
- ผู้เล่นทุกคนที่ได้ทำการปลดล็อค hidden classes ไว้จะได้รับ Unlock Voucher Selection Boxes ตามจำนวนคลาสอาชีพที่พวกเขาปลดล็อคไว้.
- ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ได้รับ Unlock Voucher Selection Boxes สามารถรับได้ผ่านทางช่องรับไอเท็มใน Market หลังการอัพเดท[Re:Build].
- ผู้เล่นทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับ Unlock Voucher Selection Box แบบเดียวกันทุกคน (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่สามารถโอนย้ายผ่านคลังทีมได้ตามปกติ).


4. ยกเว้นค่าทำเนียมในการสกัด Attribute Point

- เนื่องด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด Attribute ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการยกเว้นค่าทำเนียม (10%) สำหรับการสกัดแต้ม Attribute 
- การยกเว้นค่าทำเนียมจะสามารถทำได้เพียง 1 ครั้งต่อตัวละคร ซึ่งสามารถทำได้ทุกคนในช่วงระยะเวลากิจกรรมหลังการอัพเดทแพทช์ [Re:Build]
- เงื่อนไขนี้จะใช้งานกับตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นก่อนการอัพเดทเท่านั้น

การสนับสนุนสำหรับไอเทมเดิมที่ครอบครองอยู่

1. Class Costumes

- ในวันอัพเดท [Re:Build] หลังการอัพเดทเสร็จสิ้น Class Costume ทั้งหมดในช่องเก็บของของคุณจะถูกแทนที่ด้วย ‘Class Costume Voucher’ ซึ่งคุณสามารถรับได้จากตลาดในช่องรับไอเทม

- เงื่อนไขนี้จะมีผลกับ Class Costume ทั้งหมด 101 ชุด ที่ทำการซื้อด้วย TP หรือแลกด้วย Exchange Medal ก่อนการอัพเดทแพทช์ [Re:Build] 


- Class Costume Voucher สามารถแลกเปลี่ยนชุด Class Costume พิเศษได้ในแถบ ‘Class Costume Trade’ ในหน้า UI ของ TP Shop

<แถบ Class Costume Trade จะแสดงให้เห็นเฉพาะผู้เล่นที่มี Class Costume Voucher ในครอบครองเท่านั้น>


2. Special Costumes

- เอฟเฟคของ Special Costume 3 ชุดต่อไปนี้จะได้รับการปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตามการ ลบออกหรือมีการปรับเปลี่ยนสกิล
- การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้จะมีผลหลังการอัพเดทแพทช์ [Re:Build] 

3. Gems

- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลของ Gem ใน Gem ทุกประเภท (ทั้ง Gem สีต่างๆและMonster Gem) จะถูกถอดออกจากอุปกรณ์สวมใส่โดยไม่มีค่าปรับหรือลดทอนระดับใดๆ และจะถูกย้ายไปยัง Market ในช่องรับไอเทม หลังจากอัพเดทแพทช์ [Re:Build]

- ผู้เล่นสามารถย้าย EXP จาก Gem ไปยัง Gem อื่นๆได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านกิจกรรม ‘Power of the Goddess’  ที่จะเปิดให้เล่นหลังจากอัพเดทแพทช์ [Re:Build]
<ใช้ Green Gem 8 ดาวเพื่อเสริมแกร่ง Yellow Gem  1 ดาว ผลที่ได้คุณจะได้รับ Yellow Gem 8 ดาว>


- ในกรณีที่ สายอาชีพของผู้เล่นนั้นถูกเปลี่ยนหรือสกิลถูกลบออกหรือถูกย้ายไปยังสายอาชีพอื่นๆ Monster gem ที่เกี่ยวข้องจะถูกลบและแทนที่ด้วย ‘Monster Gem Selection Box: Class’
- ผู้เล่นทุกคนสามารถเลือก Monster gem ใหม่สำหรับสกิลอาชีพของพวกเขาได้โดยใช้ ‘Monster Gem Selection Box: Class’.
- ‘Monster Gem Selection Box: Class’ ที่ผู้เล่นจะได้รับแทนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถรับได้จาก Market จากช่องรับไอเทม


<ผลของ Monster gem ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่หลังการอัพเดท >

<ผู้เล่นสามารถเลือก Monster Gem จาก Class ที่ต้องการเพื่อให้เหมาะสำหรับสายอาชีพโดยใช้ ‘Monster Gem Selection Box’>


4. Weapons

การชดเชยต่อไปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชดเชยปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังอาชีพหลังการอัพเดทแพทช์  [Re:Build]

1) อาวุธทุกชิ้นที่มีค่า potential  0 จะได้รับการเพิ่มค่า potential +1.

- การเพิ่มค่า potential จะมีผลหลังการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build]
- การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับอาวุธทุกชิ้นที่สร้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build]

2) จัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์สำหรับส่วนลดเมื่อ item enhancement / transcendence / re-identification หรือเพิ่มอัตราการดร็อบ +200%.3) ระบบ ‘เปลี่ยนประเภทของอาวุธ’ สำหรับอาวุธระดับ special Legend (Lolopanther, Solmiki และ Velcoffer) และ อาวุธUnique Raid ‘

- ระบบนี้จะให้บริการแบบจำกัดช่วงเวลา ตามที่กำหนดไว้หลังการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build]
- มีผลกับไอเท็มที่สร้างหรือได้รับก่อนการอัพเดทแพทซ์ [Re:Build] เท่านั้น
- สามารถเปลี่ยนประเภทได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ต่อ 1 ไอเท็มAvailable once per item (ถ้าไอเท็มดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนเจ้าของโดยการแลกเปลี่ยนแบบ 1:1 หรือผ่าน Market อย่างไรก็ตามมันจะไม่สามารถนำมาเปลี่ยนประเภทได้อีก).

* Ichor Extraction: เพื่อป้องกันการเสียมูลค่าของ Ichor เนื่องจากการแยกส่วนและเปลี่ยนประเภทของอาวุธ ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ 100% Ichor Extraction Voucher ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   100% Fixed Stat Ichor Extraction Voucher สำหรับไอเทมที่ถูกใช้ ichor แบบระบุ Stat
   100% Random Stat Ichor Extraction Voucher สำหรับไอเทมที่ถูกใช้ ichor แบบสุ่ม Stat

อาวุธ Unique Raid

- ค่า Stat ของไอเทมจากแพทช์ก่อน [Re:Build] จะถูกเอาออกไป ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วย Stat ใหม่
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Potential และปรับเปลี่ยน socket  ไอเท็มอาจจะมีความแตกต่างกัน ก่อนและหลังจากอัพเดทแพชท์ [Re:Build]

อาวุธ Unique แบบสุ่ม Stat

- ถ้าเปลี่ยนจาก one-handed weapon เป็น one-handed weapon ชิ้นอื่นๆ หรือจาก two-handed weapon เป็น two- handed weapon ชิ้นอื่นๆ stat ของไอเทมจะยังคงเดิม
- ถ้าเปลี่ยนจาก one-handed weapon เป็น two-handed weapon หรือในทางกลับกัน stat ของไอเทมจะถูก reset และจะมอบ Artisan Magnifier ให้
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Potential และปรับเปลี่ยน socket  ไอเท็มอาจจะมีความแตกต่างกัน ก่อนและหลังจากอัพเดทแพชท์ [Re:Build]

Velcoffer Cannons

- Velcoffer Cannon ในปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘(Old) Velcoffer Cannon’ หลังจากอัพเดทแพชท์ [Re:Build]
- คุณสามารถแลก (Old) Velcoffer Cannon ของคุณ เป็น two-handed weapon ที่ NPC ซึ่งจะมอบ ‘Velcoffer Cannon (Two-handed)’ โดยมี Stat เดิม +2 Socket และ +1 Potential
- การแลกเปลี่ยนปืนใหญ่ด้วย ‘Velcoffer Cannon (Two-handed)’ จะนับว่าคุณได้ทำการแลกอาวุธ one-handed เป็น อาวุธ two-handed weapon ดังนั้นคุณจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน ‘Velcoffer Cannon (Two-handed)’ เป็นอาวุธ Legend ชิ้นอื่นได้อีก
- ยกเว้นถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยน Velcoffer Cannon ให้เป็นอันใหม่ ระบบก็ยังจะอนุญาตให้คุณนำไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเท็มประเถทอื่นได้ที่  สำหรับ ‘(Old) Velcoffer Cannons’ ทุกชิ้นจะถูกเปลี่ยนเป็น ‘Velcoffer Cannon (Two-handed)’ อัตโนมัติทันที ระยะเวลาในการให้บริการแลกเปลี่ยนประเภทอาวุธหมดลง ส่วนการเพิ่ม Socket และ Potential จะถูกปรับใช้เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่ชี้แจงไว้ด้านบน
- ถ้าไอเทมที่จะต้องถูกแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติอยู่ใน Team Storage ไอเทมนั้นจะถูกส่งเข้าไปใน Market ในช่องรับไอเทม ของตัวละครแรกใน Lodge ของคุณ ถ้าหากไม่มีตัวละครรองรับ ไอเทมจะถูกส่งกลับไปยัง Team Storage ของคุณ

4) ชดเชยไอเทมเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่ซื้อโดย TP คืนให้กับผู้เล่น

- อาวุธที่ถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์จะกลับไปเป็นรูปลักษณ์เดิมหลังจากอัพเดทแพทช์ [Re:Build]  
- ไอเทมเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่เคยใช้กับอาวุธดังกล่าวจะถูกคืนให้ โดยรับได้จาก Market ช่องรับไอเทม 
- หากคุณเคยใช้วัตถุดิบเปลี่ยนรูปลักษณ์ไอเทมจาก TP Shop เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์อาวุธและมีความประสงค์ต้องการรับวัตถุดิบดังกล่าวคืนคืน คุณสามารถส่งคำขอมาได้โดยการส่ง Ticket มายัง https://th.nexon.com/help/th ทางทีมงานจะทำการดำเนินการให้ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังจากการอัพเดท [Re:Build] โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดขอรับการชดเชยไอเทมเปลี่ยนรูปลักษณ์

1. Server Name:
2. Team Name:
3. Character Name:
4. ชื่อของไอเท็มที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเปลี่ยนรูปลักษณ์: 
5. ชื่อของไอเทมหลักที่ได้รับการเปลี่ยนรูปลักษณ์:

การคำนวนที่ชี้แจงมาทั้งหมดนั้นได้ผ่านการวางแผนมาอย่างดี เพื่อลดความยากลำบากที่ผู้เล่นจะได้พบหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ในขั้นตอนดังกล่าว เราวางแผนเพื่อรับมือปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลาที่ใช้งานจริงบนแพทช์ [Re:Build] และทีมงานสัญญาว่าเราจะเปิดรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้กับแพทช์ [Re:Build] และจะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความพึงพอใจและมีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ยอดเยื่ยม 

ขอบคุณค่ะ

< กลับหน้าหลัก