ข่าวสาร

[Updated] ข้อควรทราบหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ประกาศ : 17-May-18


รายละเอียดปัญหาและข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากการอัพเดทแพทซ์ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนซึ่ง บางฟังก์ชั่นยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขและบางฟังก์ชั่นได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นภายในประเทศไทย

ดังนั้นทางทีมงานขออนุญาตชี้แจง ปัญหาที่อยู่ในระหว่างการแก้ไข และ ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทแพทซ์ ดังต่อไปนี้


1. แก้ไขการคำนวน Biteregina Card

เดิม: คำนวนค่าความเสียหายจากค่า HP ของผู้สวมใส่
ใหม่: คำนวนค่าความเสียหายจากค่าการโจมตีของผู้สวมใส่


2. ชี้แจงเงื่อนไขและข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพ Appraiser

NPC: คนรันใช้ของเจ้าหญิง Gaivile จะเกิดสุ่มเวลา โดยจะอยู่เพียง 15 นาทีเท่านั้น< กลับหน้าหลัก