ข้อมูลเกม

การปรับเปลี่ยนด้านพื้นที่ เควส ดันเจี้ยน ปาร์ตี้ และมอนสเตอร์

วันที่ประกาศ : 27-Dec-17

การปรับเปลี่ยนด้านพื้นที่ เควส ดันเจี้ยน ปาร์ตี้ และมอนสเตอร์

1. เพิ่ม Hunting Ground ใหม่ Nazarene Tower (เลเวลที่แนะนำ 340)
- สามารถเข้าผ่านทางพื้นที่ Natarh Watchtower2. เพิ่มเควสและพื้นที่ใหม่
3. มอนสเตอร์
เปลี่ยนสัดส่วน EXP ของมอนสเตอร์
- เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจาก Field ทั่วไปประมาณ 2 เท่าจากเดิม
- เปลี่ยนให้ EXP ที่ได้รับจาก Free Dungeon สูงกว่า Field ทั่วไปประมาณ 1.5 เท่า4. เพิ่ม Challenge Mode ที่เป็นคอนเทนต์ใหม่
- Challenge Mode นั้น ตัวละครแต่ละตัวสามารถเข้าได้ 1 ครั้งต่อวัน และจะรีเซ็ตจำนวนครั้งที่เข้าเล่นทุกวันในเวลา 6.00AM
- จำนวนครั้งที่เข้าจะถูกหักออกเมื่อเข้าเล่น

4.1. Challenge Mode นั้นสามารถเล่นได้ที่ Field เลเวล 200 ขึ้นไป (ทุกChannel)
- เมื่อทำการล่ามอนสเตอร์ที่  Field  ก็จะมีมอนสเตอร์ที่ส่องประกายสีม่วงออกมาปรากฎตัว
- เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ตัวนี้ Portal ที่สามารถเข้าไปที่ Challenge Mode ได้ก็จะเปิดออก

4.2. Portal Cooldown 10 นาทีและสามารถเข้าได้ทุกคน
- ในกรณีที่เป็นปาร์ตี้ก็จะย้ายไปยังสถานที่เดียวกัน
- แต่ถ้าสมาชิกปาร์ตี้ส่วนหนึ่งที่เคลื่อนย้ายไปก่อนเริ่มเล่น Challenge Mode ระดับที่ 2 สมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่นอก Portal จะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่เดียวกันได้

4.3. ใน Challenge Mode จะมีมอนสเตอร์ของพื้นที่นั้นๆออกมาปรากฎตัว
- เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ Challenge Level Gauge จะเพิ่มขึ้น
- บอสมอนสเตอร์จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ Gauge เต็ม
- จะประกอบไปด้วยทั้งหมดห้าระดับ แต่ละระดับมีเวลาที่กำหนดให้ 10 นาที
- เมื่อสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดอยู่ในสถานะไม่สามารถต่อสู้ได้หรือหมดเวลาก็ถือว่าล้มเหลว

4.4. เมื่อกำจัดบอสมอนสเตอร์   Portal 2  อัน(End Mode/Step Up) ก็จะถูกสร้างขึ้นมา
- ถ้าเลือก End Mode  ก็จะได้รับของรางวัลตามระดับและจบ Challenge Mode
- ถ้าเลือก Step Up  ก็จะไม่ได้รับของรางวัลและเลื่อน  Challenge Level  ขึ้นไประดับต่อไปซึ่งจะสามารถท้าทายต่อได้
- ค่า Looting Chance  จะเพิ่มขึ้นตาม Challenge Level  ทีละ  100 และจำนวน, Compensation Cube ก็จะเพิ่มขึ้น แต่มอนสเตอร์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ

หมายเหตุ
- ไม่สามารถเข้าได้หากเลเวลของ  Challenge Mode มีระยะห่างจากเลเวลของตัวละครเกิน 30 เลเวลขึ้นไป
- ไม่สามารถเล่น  Challenge Mode  ที่ Free Dungeon ได้
- สามารถย้าย Challenge Compensation Cube  ไปที่คลังของทีมได้เท่านั้นและไม่สามารถเปิดใหม่ได้5. เพิ่ม Unique Raid Level 330[The First Shelter]


5.1. เพิ่ม New Unique Raid Level 330 [The First Shelter]
- สามารถเข้าไปที่ [The First Shelter Entrance] Tower ของ  Nobreer Forest ได้
- ไม่สามารถได้รับ Silver และ EXP จากดันเจี้ยนดังกล่าว
- ไม่มีการใช้ Effect ของ  Instance Clear Voucher,  Multiple Voucher, Reset Voucher
- จะไม่มีการฟื้นคืนชีพของ [Holy Kucarry Balzermancer] ที่ปรากฎตัวที่  The First Shelter 

5.2. ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการเข้า The First Shelter  ในแต่ละวัน
- จำเป็นต้องใช้ [Raid Portal Stone] 6 อันในการเข้า ไอเทมดังกล่าวจะลดจำนวนลงเมื่อได้รับของรางวัลดันเจี้ยน
- สามารถหา [Raid Portal Stone] ได้จาก Challenge Mode
- ทุกครั้งที่จำนวนการเข้าเพิ่มขึ้น ก็จะใช้ [Raid Portal Stone] เพิ่มขึ้นทีละ 1 อัน
- ผู้เล่นที่ใช้ Token สามารถเข้าได้โดยที่เสีย [Raid Portal Stone] น้อยลง 2  อัน
- จำนวนไอเทมที่ใช้ในการเข้าที่เพิ่มขึ้นจะถูกรีเซ็ตตอน 6.00AM

5.3. สามารถรับ [The First Shelter's Cube] ได้จากที่ The First Shelter 
-สามารถได้รับ Recipe ของ Unique Equipment Level 350 และไอเทมวัตถุดิบได้จาก [The First Shelter’s Cube]6. การปรับเปลี่ยน Instance Dungeon
6.1. มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบและเลเวลของ Instance Dungeon ดังต่อไปนี้6.2. พื้นที่เข้า Instance Dungeon ทั้งหมดถูกรวมเอาไว้ที่ [Guard Lien] NPC ที่อยู่ที่ Klaipeda 
- เมื่อสนทนากับ  [Guard Lien] NPC  ที่อยู่ทางตอนเหนืองของ Klaipeda ก็จะสามารถเข้าไปยังดันเจี้ยนที่ต้องการได้ทันที

6.3.  เปลี่ยนวิธีหักจำนวนครั้งในการเข้า Instance Dungeon
เดิม: หักจำนวนครั้งเมื่อเข้า  Instance Dungeon
เปลี่ยน: หักจำนวนครั้งหลังจากกำจัดบอสตัวสุดท้ายและได้รับรางวัลแล้ว
*ในกรณีที่ใช้  Instanced Dungeon Multiply Token ในการเข้า Instance Dungeon  และจะเข้าไปใหม่อีกครั้ง จะต้องรีเซ็ต Multiply Mode ก่อนแล้วค่อยเข้าไป

6.4. เปลี่ยนวิธีการมอบ Instance Dungeon Item/EXP Reward
เดิม: มอบ Silver  และ  EXP ให้ทันทีที่จับมอนสเตอร์ได้
เปลี่ยน: ได้รับ  Cube, Silver, EXP เมื่อกำจัดบอสตัวสุดท้ายได้
- ไอเทมต่างๆที่มีโอกาสได้รับแต่เดิมนั้น  A137ถูกเปลี่ยนวิธีการได้รับให้สามารถได้รับได้จาก Cube ที่สามารถได้รับเมื่อกำจัดบอส
- เปลี่ยน  Cube  ที่มอบให้เป็นของรางวัลเมื่อเล่น  Instance Dungeon จบ  เป็น  [‘ชื่อของแต่ละดันเจี้ยน’’s Cube]
- ไม่สามารถเปิด Cube ที่ได้รับจาก Instance Dungeon ใหม่อีกครั้งได้

6.5. เพิ่มอัตราความสำเร็จของดันเจี้ยน
- แสดงอัตราความสำเร็จของดันเจี้ยนเป็น % ที่ด้านใต้มินิแมพ
- หากตนเองหรือสมาชิกปาร์ตี้กำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน  อัตราความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้น  ของรางวัลที่จะมอบให้จะเพิ่มขึ้นทุกๆ 20% ของอัตราความสำเร็จ (เพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อัน) 
EX) เมื่ออัตราความสำเร็จของ Instance Dungeon เป็น 100% ก็จะมอบ Cube ให้ 6 อัน
- แต่การกำจัดบอสมอนสเตอร์จะไม่ถูกรวมอยู่ในอัตราความสำเร็จของดันเจี้ยน.
- ถ้าอัตราความสำเร็จมีไม่ถึง 20% เป็นอย่างต่ำ ก็จะไม่สามารถได้รับ  Silver และ  EXPของมอนสเตอร์ทั่วไปได้


7. เปลี่ยนรูปแบบ EXP เพิ่มเติมของปาร์ตี้
- ในกรณีที่ในปาร์ตี้ทั่วไปมีสายอาชีพ Warrior/Wizard/Archer/Cleric ที่แตกต่างกัน 3 สายขึ้นไป   EXP เพิ่มเติมของสายอาชีพที่เคยใช้ก็จะถูกลบ
- เปลี่ยนให้ปาร์ตี้ทั่วไป(รวม Field Party) ได้รับ EXP เพิ่มเติมเท่ากับจำนวนสมาชิก
- จำนวน EXP ของมอนสเตอร์ที่สมาชิกปาร์ตี้ได้รับเป็นรายบุคคลมีดังต่อไปนี้
*เกณฑ์การใช้ EXP สายอาชีพสูงสุด(ในกรณีที่เป็น 3คนก็เป็น 3 สาอาชีพ, 4 คนขึ้นไปก็เป็น 4 สายอาชีพ)8. เปลี่ยนพื้นที่ปรากฎตัวของ  Sub Field Boss
เดิม: ใช้วิธีปรากฎตัวแบบสุ่มในหลายพื้นที่
เปลี่ยน: ใช้วิธีสุ่มเวลาปรากฎตัวในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตายตัว9. ลดจำนวนมอนสเตอร์ของพื้นที่ดังต่อไปนี้10. เปลี่ยนบทลงโทษเมื่อไม่สามารถต่อสู้ได้ดังต่อไปนี้
- Goddesses' Blessed Gem และ Monster Card ไม่รวมอยู่ในบทลงโทษจากการตาย11. เปลี่ยนจำนวนดาวของพื้นที่เดิมดังต่อไปนี้

< กลับหน้าหลัก