ข้อมูลเกม

[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562

วันที่ประกาศ : 31-May-19


[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562

1. การเปลี่ยนแปลงหลัก

อาชีพใหม่

- เพิ่มอาชีพใหม่เข้ามา 4 คลาส : Matross, Tiger Hunter, Ardito และ Sheriff
- โปรดเข้าไปยังหน้ากิจกรรมเพื่อดูวิธีการรับ Premium Costumes ของคลาสใหม่ดังกล่าว
- เพิ่ม Class Master ของอาชีพใหม่


พื้นที่ใหม่

 แผนที่ใหม่ เควส และ มอนสเตอร์ได้ถูกเพิ่มเข้ามา- สามารถไปยัง NPC: Pajauta เพื่อวาร์ปไปพื้นที่เควสของ Episode 11 สำหรับผู้เล่นที่ทำ Pre-requisite ของ Episode 11 เสร็จแล้วเท่านั้น
- สามารถใช้งานวาร์ปได้ 5 ครั้งต่อตัวละคร วาร์ปนี้จะส่งผู้เล่นไปยัง Barynwell 27 Waters, Outer Wall District 11 และ Northern Paris Forest.

เลเวลของตัวละคร

- ขยายช่วงเลเวลถึง Lv. 420

Legend Raid

- Entry Limit ของ Legend Raid ถูกเปลี่ยนเป็น 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อทีม
- จำนวนการเข้าร่วมเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้โดยใช้ ไอเท็ม  Legend Raid Portal Stones
- จำนวนการเข้าร่วม Legend Raid จะถูกรีเซ็ตในวันปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
- Spirit Fragment ที่ได้รับจากการเข้าร่วม Legend Raid ถูกปรับให้โอนย้ายผ่าน Team Storage ได้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแลกเปลี่ยนไอเท็มที่อยู่ในรูปสมบูรณ์แล้ว ที่ได้รับจาก Legend Raid Cube
- จำนวนครั้งที่ถูกเพิ่มโดยการใช้ไอเท็ม Legend Raid Portal Stones จะถูกหัก Legend Raid Portal Stones 3 ชิ้น ในการเข้าเพิ่มเติมครั้งแรก
- และจะถูกหักเพิ่ม + 1 สำหรับการเข้าร่วมเพิ่มเติมในสัปดาห์นั้นๆ
- จำนวนของไอเท็ม Essence ที่ใช้แลกเปลี่ยน  จาก Earth Tower ถูกปรับลดลง 50% (เฉพาะอาวุธเท่านั้น)
- การกำจัด Boss ใน Earth Tower จะไม่มอบรางวัลเป็น Silver อีกต่อไป

Unique Raid

จำนวนของ Raid Portal Stones ที่ใช้ในการเข้าร่วมถูกปรับให้ลดลง ดังนี้


- First Refuge Spirit Fragment ถูกนำเข้ามา และ จำนวนของ Spirit Fragments ที่ต้องใช้ในการรับไอเท็มถูกปรับให้ลดน้อยลง


Borutos Kapas

- Contribution ที่ได้รับจาก Hoarded Echoes ถูกปรับให้ลดน้อยลงและผู้เล่นจะไม่ได้รับ contribution จาก Vengeful Fevers อีกต่อไป
- ผู้เล่นสามารถเลือกจุดเริ่มต้นเมื่อเข้าไปยัง Sulivinas Lair
- Contribution ที่ได้รับจากการโจมตี Boruta เท่านั้นที่จะถือว่าเป็น Guild contribution points
- เวลาของสถานะ [Invincibility] ที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อเข้าไปยัง Sulivinas Lair ถูกลดลงเหลือ 1 นาที
- ผู้เล่นจะได้รับ Debuff ที่จะห้ามไม่ให้เข้าไปยัง Sulivinas Lair และการได้รับ contribution เมื่อทำการออกจาก Guild เป็นเวลา 2 สัปดาห์
- ไอคอน Debuff: Mark: Familiar Foe จะแสดงเมื่อผู้เล่นอยู่ที่ Vedas Plateau พร้อมแสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่จนกว่า Debuff นี้จะหมดไป
- ผู้เล่นที่ออกจาก Guild ล่วงหน้าก่อนวันปรับปรุงเซิฟเวอร์ที่ 20 มิถุนายน 2562 จะติดDebuff นับตั้งแต่วันที่ทำการออกจาก Guild 
- การกดคลิกขวาที่ตัวละครอื่นเพื่อแสดงเมนู ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่ออยู่ที่ Sulivinas Lair
- ผู้เล่นจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังNPC:KupoleKaze หลังจาก30 วินาทีที่ตัวละครไม่อยู่ในสถานะที่สามารถต่อสู้ได้ ระหว่างเข้าร่วม Borutos Kapas raid
- จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าร่วม 1 ชั่วโมงต่อวัน ต่อทีม สำหรับ Boruto Kapas Raid 
- ผู้เล่นจะกลับไปยัง Vedas Plateau เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมงหลังจากเข้าร่วม
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมจะถูกนับไปเรื่อยๆแม้ผู้เล่นจะออกไปจาก Sulivinas Lair หลังจากเข้าร่วมครั้งแรก
- ผู้เล่นจะได้รับสถานะ [Invincibility] เมื่อเข้าไปยัง Sulivinas Lair และจะถูกลบออกไปทันทีเมื่อผู้เล่นเริ่มใช้งานสกิล หรือเริ่มขยับ
- Boruta ถูกปรับไม่ให้ฟื้นฟู HP ทุกๆ 20 นาทีอีกต่อไป

Gemstone Feud

- ผู้เล่นไม่สามารถใช้สกิลขณะที่รอการเริ่มต้นของ Gemstone Feud
- จะมีข้อความพื้นที่แสดงขึ้นภายใน Gemstone Feud เพื่อให้ผู้เล่นทราบว่าทีมไหนได้กำจัดบอสไปแล้วบ้าง
- จะมอบรางวัล MVP bonus แก่ผู้เล่น 5 อันดับสูงสุด Mercenary Badge ที่จะได้รับมีดังนี้

- ตารางคะแนนจะแสดงผู้เล่น 5 อันดับสูงสุดของแต่ละทีม รวมไปถึงคะแนนของผู้เล่นแต่ละคน
- หากล้มเหลวในการสะสมน้อยกว่า 10 คะแนนใน Gemstone Feud จะเป็นการยกเลิกไม่ให้ผู้เล่นได้รับ Mercenary Badge ในการเข้าร่วมครั้งนั้น และผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำกว่า 10 คะแนน ยังคงสามารถได้รับ MVP reward ได้
- แต้มที่ได้รับจากการกำจัด Boss จะไม่ถูกส่งไปยังคะแนนส่วนตัวของผู้เล่นนั้นๆอีกต่อไป
- ผู้เล่นสามารถ Rejoin ทีมที่ถูกจับขึ้นมาในตอนแรกได้เมื่อกดเข้าร่วม Gemstone Feud ใหม่อีกครั้ง
- การกลับไปยังเมืองหลังจากจำนวนการเข้าร่วมหมดไปแล้วจะเป็นการยกเลิกผู้เล่นจากการเข้าไปยัง Gemstone Feud อีกครั้ง
- เลเวลของ Monster และ Object ภายใน Gemstone Feud ถูกปรับเพิ่มขึ้น
- HP ของ NPC ภายใน Gemstone Feud ถูกปรับให้เพิ่มขึ้นเท่าตัว
- การประกาศของ Gemstone Feud จะถูกเพิ่มลงไป เพื่อให้ผู้เล่นทราบว่าสามารถเข้าร่วมได้จากเมือง


อัปเดท: Challenge Mode

- Challenge Mode cube ถูกลบออกไปจาก รางวัลความสำเร็จจะถูกส่งไปยังกระเป๋าของตัวละครโดยตรง
- ผู้เล่นจะไม่สามารถรับ Attribute point และ Dungeon Multiplier Token จาก Challenge Mode อีกต่อไป
- ไอเท็มต่างๆ และ Silver จะถูกมอบให้ผู้เล่นเมื่อจบ Challenge Mode
- ผู้เล่นที่เข้าร่วมจะได้รับรางวัล และ จำนวนการเข้าร่วม Challenge Mode จะถูกนับเมื่อ Challenge Mode จบลง
- จะได้รับ EXP จากมอนสเตอร์เมื่อ Challenge Mode จบลง
- สามารถร่วม Challenge Mode ได้เมื่ออยู่ใน Party เท่านั้น
- การออกจาก Party ระหว่าง Challenge Mode จะเป็นการทำให้ Challenge Mode จบลง และไม่สามารถกลับมาเริ่มใหม่จากจุดเดิมได้
- เมื่อผู้เล่นทั้งหมดออกไปจาก Party ระหว่าง Challenge Mode  จะเป็นการจบ Challenge Mode  ทันทีและไม่สามารถกลับมาเริ่มใหม่จากจุดเดิมได้
- จะไม่สามารถออกจาก Party โดยพิมพ์ /partyout ได้อีกต่อไป
- ผู้เล่นสามารถรับ Recipe Legend Raid Portal Stone ได้จากการจบ Challenge Mode
- จะไม่ได้รับไอเท็มใดๆหากล้มเหลวในการเข้าร่วม Challenge Mode
- Loot Chance จะถูกนับรวมเข้าไปเหมือนแต่ก่อน และจะแสดงผลเมื่อได้รับไอเท็มหลังการจบ Challenge Mode
- จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิดใน Stage 6 ถูกลดลง 17%
- จำนวนมอนสเตอร์ที่เกิดใน Stage 7 ถูกลดลง 29%
- มอนสเตอร์ที่เกิดใน Stage 6-7 ถูกปรับให้ Physical/Magic ATK เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า และ Physical/Magic DEF and HP เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า
- Boss ใน Stage 6-7 ถูกปรับให้ Physical/Magic ATK เพิ่มขึ้น 1.4 เท่า และ Physical/Magic DEF and HP เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า
- อัตรการดรอปของอุปกรณ์จากมอนสเตอร์ทั่วไปใน Challenge Mode เพิ่มขึ้น 50%
- จำนวนการเข้าร่วม Challenge Mode ถูกจำกัดไว้ที่ 10 ปาร์ตี้ต่อ channel
- จำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกกำหนดให้กำจัด เพื่อเปิด Challenge Mode portal ถูกลดลงเป็น 200 ตัว


Uphill Defense Mission & The Remnants of Bernice Dungeon

สามารถติดตามรายละเอียดได้ ที่นี่

Reward Cube

- ผู้เล่นจำเป็นต้องคุยกับ NPC: Secret Cube เพื่อเปิด Cube ที่ได้รับซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นรางวัลจากการจบดันเจี้ยนนั้นๆ
- NPC: Secret Cube จะปรากฎเป็นเวลา 60 วินาที ในพื้นที่ของบอสหลังจากกำจัดบอสเสร็จสิ้นแล้ว
   รายชื่อพื้นที่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อุปกรณ์ Lv. 400

- อุปกรณ์ใหม่ Lv 400 ที่มี Option แบบสุ่มได้ถูกเพิ่มเข้ามา
- อุปกรณ์ใหม่ที่มี Option แบบสุ่มนี้สามารถหาได้ในพื้นที่ Lv 390 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Savinose Lv 400 ระดับ Legend ได้ถูกเพิ่มเข้ามา
- โปรดอ่านไกด์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับ Savinose Gear และ Set  stats (Korup, Rykuma) ที่นี่การชดเชยไอเทมจากการนำ Partis Solution ออกจากระบบ

เนื่องจากหลังการอัปเดทในวันที่ 20 มิ.ย. 2562 นี้ ไอเทม [Partis Solution] จะถูกนำออกจากระบบ 
ดังนั้นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนและการชดเชยที่ผู้เล่นจะได้รับมีดังต่อไปนี้

• สำหรับผู้เล่นที่มี Partis Solution อยู่ในตัวละครก่อนการอัปเดทในวันที่ 20 มิ.ย. 2562  
- จะได้รับการชดเชยคืนเป็น silver โดยอัตราการชดเชยอยู่ที่  3,000,000 Silver / 1 ขวด

• ไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ Partis Solution
- [Pamoka Solution] เป็นไอเทมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทช์ Episode 11 และแทนที่ไอเทมเดิม

วิธีการรับ Silver ชดเชยIchor Transmutation

-ผู้เล่นสามารถนำไอเท็มแบบเดียวกัน 3 ชิ้น ไปที่ NPC: Teliavelis เมือง Fedimian เพื่อเปลี่ยนสถานะ Ichor ที่ต้องการ
- อัตราความสำเร็จของการ   Transmutation นี้ขึ้นอยู่กับ potential ของไอเท็มที่นำมาเป็นวัตถุดิบ
- การใช้ไอเท็มที่มี potential 100%  จำนวน 3 ชิ้น จะเป็นการการันตีความสำเร็จ 100% ในการ Transmutation 
- ในการ Transmutation ต้องใช้ Ichor Transmutation Kit และ Sierra Powder
- การใช้ไอเท็มแตกต่างกันเป็นวัตถุดิบ ในการ Transmutation จะเป็นการมอบ Ichor แบบสุ่มจาก 1 ใน 3 ไอเท็มเหล่านั้น


2. กิจกรรม

Growing Together [ใหม่!]
กำลังมองหาลู่ทางในการเข้าถึง Episode 11 อยู่หรือเปล่า? ถ้าใช่ก็แสดงว่ามาถูกที่แล้วล่ะ
- มารับ Buff ที่ช่วยเหลือทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่ากันเถอะ! ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

Growing Evergreen Weekend Boosts [ใหม่!]
เตรียมพร้อมสำหรับ Episode 11 กับ EXP boost ในวันสุดสัปดาห์! 
- เตรียมพร้อมสำหรับการเก็บเลเวลยาวๆกันไปเลย! ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

Growing Evergreen Bonus Gifts [ใหม่!]
มี Bonus boost แล้วก็ต้องมี Bonus gift! 
- สามารถรับรางวัลสุดพิเศษนี้ได้ เพียง log-in เข้าเกมในช่วงสุดสัปดาห์! ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

New Class Sprout Shop [ใหม่!]
คลาสใหม่ จำนวน 4 คลาสได้ถูกอัปเดทเข้ามาแล้วกับแพทช์ Episode 11
- ร้านค้านี้จะช่วยเหลือคุณได้ เพราะมีไอเทมมากมาย! ลองแวะมาดูสิว่ามีอะไรบ้าง! ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

กิจกรรม Uphill & Bernice Rework 
ได้มีการปรับเปลี่ยน Uphill Defense Mission และ Remnants of Bernice Dungeon ตามที่ผู้เล่นได้แนะนำเข้ามา
- อย่าพลาด รางวัล x2 ในช่วงเวลาจำกัด!  ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่


[ UPDATE ] การชดเชยสำหรับการปรับเปลี่ยนสมดุล

- ตัวละครที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสมดุลของแพทช์นี้ สามารถไปยัง NPC: Reset Helper ในเมือง Klaipeda หรือ Orsha เพื่อเลือกที่จะรับ Class Point (จำนวน 1,000 แต้ม ต่อคลาสที่ตรงเงื่อนไข) หรือ Attribute/Skill Reset Potion (จำนวน 1 ขวด มีระยะเวลาการใช้งาน 14 วัน)
- สามารถใช้งาน NPC: Reset Helper ได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ จนถึง วันที่ 4 ก.ค. 2562
- จะได้รับ Class Point จำนวน 1,000 แต้มต่อคลาสที่ตรงเงื่อนไข (เช่น หากเป็นตัวละครที่มีทั้งคลาส Hunter และ Appraiser จะได้รับแต้มทั้งหมด 2,000 แต้ม)
- จำนวน Class Point ทั้บงหมดที่สามารถรับได้กำจัดอยู่ที่ 3,000  แต้มเท่านั้น ไม่สามารถรับเกินไปกว่านี้ได้
- ตัวละครแต่ละตัว จะสามารถรับ Reset item ได้ เพียง 1 set เท่านั้นแม้ว่าตัวละครนั้นจะมีคลาสที่ตรงเงื่อนไขมากกว่า 1 คลาสก็ตาม (เช่น คุณจะได้รับ Attribute Point Reset Potion 1 ขวด และ Skill Reset Potion อย่างละ 1 ขวด เท่านั้น แม้ว่าตัวละครนั้นจะมีทั้งคลาส Hunter และ Appraiser)
- ทั้ง 3 Base Class จะสามารถรับการชดเชยในรูปของ Reset Item แทนการชดเชยเป็น Class Point ได้เท่านั้น

อาชีพต่อไปนี้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับการชดเชยจาก NPC: Reset Helper  3. TP SHOP

Wake Up Special Premium Packages are back! [ใหม่!]
- แพ็คเกจสุดพรีเมี่ยมของเราได้วางขายใน TP แล้ว!
วางจำหน่ายวันที่ 20 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม ที่นี่

Goddess' Blessed Cube
วางจำหน่ายวันที่ 20 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2562  ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็ม ที่นี่


4. SKILLS  - SWORDSMAN5. SKILLS  - ARCHER6. SKILLS  - WIZARD7. SKILLS  - CLERIC8. SKILLS  - SCOUT9. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การต่อสู้ & สกิล

- เอฟเฟกของบัพNecromancer: Corruption และ Great Corruption ถูกเปลี่ยนเป็นการเพิ่มความเสียหาย ที่ได้รับจาก Physical/ Poison-property attacks.
- การลดค่า Max HP จาก Great Corruption ถูกชักนำด้วย Corruption ปกติเช่นกัน
-  จำนวน HP ที่ลดลงไม่สามารถมากไปว่า Max HP จำนวน 50% ของเป้าหมาย และ HP ที่เสียไปจะถูกฟื้นฟูเมื่อ   debuff ถูกลบทิ้งไป
- Great Corruption: ลด Max HP จำนวน 2.5% ต่อ 0.7 วินาที (ไม่สามารถใช้กับบอสได้)
- Corruption: ลด Max HP จำนวน 11% ต่อ 0.7 วินาที (ไม่สามารถใช้กับบอสได้)
- อัตราการเติมโตของ stat ของคลาส Sage ถูกเปลี่ยนจาก HP:30, INT: 100, SPR:70 เป็น HP: 60, INT: 70, SPR: 70.
- Tooltip รายละเอียดสำหรับ attribute Strom Calling: Enhance ถูกเปลี่ยนจาก “เพิ่ม Lightning-property damage” เป็น "เพิ่ม Skill Factor".
- Tooltip รายละเอียดสำหรับ Cassis Crista : "เพิ่มค่า resistance 50% ต่อสถานะผิดปกติต่างๆ”
- Tooltip รายละเอียดสำหรับ One Inch Punch : "AoE Attack Ratio: 4"
- การดีเลย์ที่เกิดก่อนตัวเลขแสดงขึ้นมาเมื่อใช้สกิล Notarikon ถูกลบออกไป
- Summon และ อุปกรณ์ ดังนี้จะได้รับผลจากสกิล Gregorate ของ Exorcist :


- สกิลดังนี้ที่สร้าง debuff ต่างๆกับศัตรูจะถูกปรับให้ stack debuff เมื่อสกิลถูกร่ายจากตัวละครอื่นๆด้วย


- Debuff ต่อไปนี้จะถูกจัดอยู่ในประเภท [Curse] และทำงานกับ attribute [Featherfoot: Witch Doctor]Warlock: Mastema (Stigma)

- แก้ไขความไม่ถูกต้องของรายละเอียด Attribute เพิ่ม Maximum Weight 
- แก้ไขปัญหาที่การการันตี critical attack ไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้สกิล Serpentine หลังจากใช้สกิล Dethrone
- Taoist เอฟเฟกจาก Attribute Storm Calling: Fog ของ Taoist ถูกแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อทำการอัปเลเวล 
- แก้ไขปัญหาที่ attribute Reincarnate: Two ของ Chronomancer ไม่มีเอฟเฟก
- Owl Statues ของ Dievdirby มีค่าโจมตีเท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง Max-Min magic attack ของผู้ร่ายสกิล
- แก้ไขปัญหาสกิล Divine Might ของ Oracle เพิ่ม skill level ของ Prophecy
- แก้ไขรายละเอียดใน tooltip ของ Kabbalist  :Divine Protection จะสะท้อนเอฟเฟกที่ได้รับให้ถูกต้อง
- การใช้สกิล Assassin: Piercing Heart อย่างต่อเนื่องกับเป้าหมายที่ติดสถานะ Blood Bath จาก Featherfoot จะไม่ลดความเสียหายของ bleeding damage
- แก้ไขปัญหาดีบัพ Bull’s eye ของ Rouge ที่ไม่ถูกใช้งานเมื่อใช้ piercing melee attack
- สกิล Enchant Lightning ของ Enchanter จะไม่ถูกมอบใช้กับตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้บริเวณตัวผู้ร่ายสกิล
- สกิล Shinobi: Katon no Jutsu และ Raiton no Jutsu จะไม่มี penalties ในสถานะ PvP 
- แก้ไขปัญหาสกิลShinobi:  Mijin no Jutsu ที่ถูกร่ายโดยร่ายโดยร่าง cloneจะไม่สร้างความเสียหายใดๆ
   ต่อเป้าหมายในการท้าดวลกระชับมิตร
- Movement speed ของ companion ถูกเปลี่ยนให้เป็นไปตาม movement speed ของตัวละคร และ stamina ของ companion (สูงสุด 250)
- การเปลี่ยนแปลงของ movement speed ของ companion ขณะที่ถูกขี่อยู่จะไม่แสดงผลทันที 
  แต่จะใช้เวลาในการทำให้ถูกต้องหลังจาก stat ถูกแก้ไข
- Companion จะไม่เดินช้ากว่าตัวละครหาก stamina เพียงพอ แต่จะเดินช้าลงเมื่อ stamina หมดไป
- สถานะ [Confuse] จะส่งผลให้การควบคุมของเป้าหมายกลับด้าน
- ตัวละครนั้นจะเคลื่อยไหวไปทิศตรงข้ามของปุ่มลูกศรเมื่อตกอยู่ในสถานะ [Confuse]
- หากเป็นการควบคุมด้วยเม้าส์ ตัวละครจะเคลื่อนไหวไปยังทิศตรงข้ามที่คลิกไป เมื่อตกอยู่ในสถานะ [Confuse]

ระยะเวลาของ Buff ต่อไปนี้ถูกปรับให้เพิ่มขึ้นเป็น 30 นาที: 


- ระยะเวลาของ Magic Shield, Rune of protection ถูกลดลง 5 นาที เมื่อเอฟเฟกจาก attribute ถูกใช้งาน: Magic Shield: Protect Party, Rune Caster: Rune of Protection: Endurance.
- ตัวละครทั้งหมดที่มี Catacombs Leaf Bug Gem ติดตั้งอยู่จะถูกถอดออกไป และเก็บไว้ในระบบรับไอเท็มใน Market เนื่องจาก สกิล Teleportation ถูกย้ายจาก Psychokino ไปที่สกิลของ Wizard
- Equipment grade จะไม่มีเอฟเฟกต่อ Armor Mastery และจะถูกเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้:


- สถานะ invincibility phase shave ถูกลบออกไปจากบอสมอนสเตอร์
- แก้ไขระยะคงที่กับสกิลที่กำหนดเป้าหมาย
- สกิลที่กำหนดเป้าหมายจะไม่มี limit ระยะการร่าย และ support skill จะมีระยะสั้นกว่าสกิลอื่นๆ (เช่น Heal, Ein Sof, Cure )
- เมื่อเพื่อนร่วมปาร์ตี้อยู่นอกระยะเป้าหมายของสกิล animation ของสกิลนั้นอาจแสดงขึ้นมา แต่ จะไม่มีการใช้งาน SP และจะไม่มีการใช้ เอฟเฟกของสกิลนั้น


- สกิลที่ต้องร่ายโดยกำหนดเป้าหมายจะถูกสนับสนุนด้วยระบบ auto-targeting โดยสามารถเปิดใช้งานได้ที่ Menu Option 
- การเปิดใช้งาน auto-targeting จะเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ตัวละครเล็งเอาไว้ในขณะนั้น
- ราคาของ Ninjutsu Bomb ถูกลดราคาลงเป็น 100 silver และน้ำหนักลดลงไปเหลือ 0.1

Guild

- สมาชิกกิลสามารถได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยง Hangout Companion โดยสามารถใช้งาน Guinea Pig Eggs ได้ใน Guild Hangout
- สมาชิกกิลที่มีอำนาจในการรับสมาชิกใหม่สามารถรับการแจ้งเตือนในไอคอน Guild Info ได้แล้ว
- การคลิกที่ สมาชิกที่ออนไลน์จะเป็นการแสดงข้อมูลสมาชิกที่ออนไลน์อย่างถูกต้อง
- แก้ไขปัญหาที่สมาชิกกิลด์ไม่สามารถเข้าร่วม Guild Hangout Raid ได้


ความสะดวกสบาย

- ผู้เล่นไม่สามารถตั้งร้านค้าใกล้ NPC ได้อีกต่อไป
- ผู้เล่นสามารถดูจำนวนการลง Instant dungeon ของตัวละคร และจำนวน silver ที่ครอบครองขณะอยู่ในหน้าต่าง Lodge 
- UI การจัดการ Companion ที่หน้าต่าง Lodge ถูกย้ายไปยังด้านล่างของจอ
- ผู้เล่นมีตัวเลือก ให้เลือกได้ว่าจะ รับ หรือไม่รับการเชิญเข้า Group chat


ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

- แก้ไขระบบการล็อคเป้าหมายที่หายไปเมื่อตัวละครอยู่ในโหมดการต่อสู้
- แก้ไขปัญหาภาษาที่พบในการกดซื้อ TP 

< กลับหน้าหลัก