ข้อมูลเกม

Gem

วันที่ประกาศ : 07-Mar-19


Gem

Gem เป็น item ที่ใช้ใส่ลงในอุปกรณ์ ซึ่งเราจะมีโอกาสได้รับมาจากการกำจัดมอนสเตอร์แบบสุ่ม โดย Gem จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ Gem เพิ่มค่า Status และ Gem เพิ่ม Level Skill  


1. Gem ที่เพิ่มค่า Status


- ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สี โดยจะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป
- สามารถอัพเกรด Gem ได้โดยการให้ Material กับ Gem หรือใช้ Gem Abrasive
- จะมีผลลบใน Gem ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Red Gem ถ้าใส่ในอาวุธหลัก จะเพิ่ม Max Atk. แต่จะลบ Min Atk.
- สามารถลบผลลบของ Gem ได้ผ่านร้านผู้เล่น Alchemist เท่านั้น ดังนั้นอัพเกรด Gem แล้วเอาไปลบผลลบด้วย


2. Gem ที่เพิ่ม level skill (Monster Gem)
 

- มีไว้สำหรับเพิ่ม level skill โดยจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด 1 level เท่านั้น ถึงจะใส่ Gem ชนิดเดียว ไป 2 อัน ก็เพิ่มแค่สูงสุด 1 level
- Monster Gem จะหาได้จากมอนสเตอร์ซึ่งแต่ละตัวจะมีโอกาสตก 0.02%
- Monster Gem แต่ละชนิดจะเพิ่ม level skill ที่แตกต่างกันออกไป
- ไม่สามารถอัพเกรดได้


วิธีการใส่ GEM

1.คลิกเลือกที่ Gem ที่ต้องการใส่ให้กับอาวุธ


2.กดใช่เพื่อตกลงใช้ Gem 
 

3.เลือกอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง Gem
การอัพเกรด Gem

เราสามารถทำการอัพเกรด Gem เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการกิน Gem เม็ดอื่นๆ ที่เราไม่ได้ใช้ครับ สำหรับ Gem แต่ละเม็ดนั้นจะมีเลเวลตันอยู่ที่ 10 ซึ่งค่าสเตตัสที่ได้จากการอัพเกรดจะสูงมาก การอัพเกรดสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการนั่ง(ปุ่ม Insert) > เสริมแกร่ง Gem > เลือก  Gem  ที่ต้องการ > เลือก Gem หรือ Material ที่จะให้เป็นวัตถุดิบ ( Gem ที่เป็นวัตถุดิบจะหายไป) 


 < กลับหน้าหลัก