ข้อมูลเกม

Sapper [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Sapper

ผู้คนมักคิดว่า Sapper ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อมีการคิดค้นดินปืน แต่ไม่ใช่เลย เพราะพวกเขาได้ถือกำเนิดมาก่อนเป็นเวลาช้านานแล้วเหล่า Sapper มีบทบาทหลายประการในราชอาณาจักรก่อนที่จะมีใครบางคนคิดค้นการสร้างดินปืนเสียอีกโดยพวกเขามีบทบาทในการเป็นกองทหารในการก่อสร้าง

Sapper คือเหล่านักธนูที่มีความสามารถในการสร้าง และใช้งานกับดักเพื่อหลอกล่อศัตรูให้มาติดกับดักเหล่านั้น

SKILLS

Broom TrapStrike

ติดตั้งกับดักที่หมุนได้ และสร้างความเสียหายแก่ศัตรูภายในระยะสกิล

ClaymorePierce

ติดตั้งกับดักด้านหน้า ที่ยิงกระสุนขนาดกลาง กับดักจะทำงานต่อเมื่อกดใช้สกิลซ้ำ การโจมตีของ [Claymore] จะเป็นการโจมตีคริติคอลต่อเมื่อใช้กับศัตรูที่ได้ผลกระทบจาก [Smoke Grenade]

ConcealNone

ซ่อนกับดักจากศัตรู ระยะเวลาของสกิลอาจลดลงตามประเภทของวัตถุ

Detonate TrapsStrike

ทำลายชิ้นส่วนของกับดักที่ติดตั้งเอาไว้เพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรู

Leghold TrapPierce

ติดตั้งกับดัก 3อัน ที่จะกักตรึงศัตรูเอาไว้ เป้าหมายที่เหยียบกับดักนี้จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ [Detonate Traps] จะไม่ส่งผลต่อ [Leghold Trap]

Punji StakePierce

ติดตั้งกับดักสปริงที่จะทำงานเมื่อศัตรูเหยียบศัตรูที่เหยียบกับดักจะถูกดีดให้ถอยหลังออกไป

Spike ShooterPierce

ติดตั้งกับดักด้านหน้า ซึ่งจะยิงลูกศรเมื่อศัตรูสัมผัสกับเส้นลวดเมื่อ skill level เพิ่มขึ้น เส้นลวดจะยาวขึ้น และยิงลูกศรมากยิ่งขึ้น

Spring TrapPierce

ติดตั้งกับดักสปริงที่จะดีดศัตรูให้ถอยหลังออกไปศัตรูที่ถูกดีดให้ถอยกลับไปจะได้รับดีบัพรับความเสียหาย และทำให้ไม่สามารถถูกดีดกลับได้อีกโดยสกิลนี้

Stake StockadesPierce

วางกับดักป้องกันซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่เดินเข้าไปชน

ATTRIBUTES

Increased Maximum Weight

* เพิ่มน้ำหนักสูงสุดของช่องเก็บของตัวละคร 20 หน่วย

Broom Trap: Revolutions Count

* ลดระยะเวลาของรอบสกิลแรก 0.3 วินาที และเพิ่มรอบของ [Broom Trap] 0.8 ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP 10%

Broom Trap: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Broom Trap] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Claymore: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Claymore 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Punji Stake: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Punji Stake] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Detonate Traps: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Detonate Traps] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Spike Shooter: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Spike Shooter] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Stake Stockades: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Stake Stockades] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Spring Trap: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Spring Trap] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Leghold Trap: Enhance

* เพิ่ม skill factor ของ [Leghold Trap] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Detonate Traps: Reset

* ลดความเสียหาย 50% ของ [Detonate Traps] แต่ลดคูลดาวน์ของสกิล Sapper [จำนวนกับดักที่ระเบิด] x 2 วินาที หลังจากระเบิด
* จะไม่ลดคูลดาวน์ของสกิล [Detonate Traps]

Broom Trap: Decreased Movement Speed

* ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่โดน [Broom Trap] 25% ต่อจำนวนดีบัฟเป็นระยะเวลา 3วินาที

< กลับหน้าหลัก