ข้อมูลเกม

Quarrel Shooter [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Quarrel Shooter

Quarrel Shooter นอกจากเป็นนักธนูแล้ว ยังเป็นพวกที่ขยันขันแข็งในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงในราชอาณาจักรอีกด้วยมีการกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับพวกเขาว่า ผู้ใดที่ประสบความสำเร็จในการเป็น Quarrel Shooter ได้ พวกนั้นคือบุคคลที่ขยันมากๆ

Quarrel Shooter มีความสามารถในการใช้หน้าไม้ (Cross Bow) และโล่ในการต่อสู้ พวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีระยะไกลได้ โดยการใช้โล่ปักพื้น (Pavise)

SKILLS

Block and ShootNone

เพิ่มค่า [Block] ของผู้ใช้ชั่วคราว ขณะ [Block and Shoot] ส่งผลอยู่ การโจมตีครั้งแรกหลังจากการ block จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม

Deploy PaviseStrike

ติดตั้งโล่ขึ้นมาเพิ่อป้องกันการโจมตีของศัตรู ศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายจะโจมตีโล่แทน และศัตรูที่โจมตีระหว่างช่วงติดตั้งสกิล จะติดสถานะ[Bleeding]

Kneeling ShotNone

ย่อตัวลงเพื่อเพิ่มการจดจ่อในการโจมตี เพิ่มค่าความเสียหายฝนการโจมตี, ความเร็วในการโจมตี และระยะการโจมตีการใช้ [Kneeling Shot] ซ้ำอีกครั้ง จะเป็นการยกเลิก การใช้งาน [Kneeling shot]

Rapid FireArrow

ใส่ลูกธนูจำนวนมากลงในหน้าไม้ และยิงใส่ศัตรูอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% แก่ศัตรูที่ติดสถานะ [Fear]

Scatter CaltropsPierce

โปรยตะปูลงบนพื้นเพื่อสร้างความเสียหาย และมอบสถานะ [Slow] แก่ศัตรูที่เหยียบมัน.

Stone ShotArrow

ยิงกระสุนหินเพื่อผลักเป้าหมายออกไป เป้าหมายที่โดนจะมีโอกาสติดสถานะ [Stun]สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% แก่ศัตรูที่ติดสถานะ [Fear]

TeardownStrike

ทำลายรูปปั้น และสิ่งกีดขวางข้างหน้าของผู้ร่าย และสร้างความเสียหายแก่ศัตรูใกล้เคียงสามารถทำลายสิ่งต่อไปนี้ เสาไม้ของ Dievdirbys ยกเว้นเสา Vakarine , Ice Wall , Dirty Wall , Pavise, Stockade , กับดักที่ถูกเรียกออกมาโดย [Boss]

ATTRIBUTES

Kneeling Shot: Enhance

* เพิ่ม effect เพิ่มพลังโจมตีกายภายของ [Kneeling Shot] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Scatter Caltrops: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Scatter Caltrops] by 0.5% per attribute levelี
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Stone Shot: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Stone Shot] by 0.5% per attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Rapid Fire: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Rapid Fire] by 0.5% per attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Teardown: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Teardown] by 0.5% per attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

Deploy Pavise: Aiming Sight

* ตัด HP ของ pavise's ลงครึ่งหนึ่ง แต่เพิ่มค่า block penetration 10% แก่พันธมิตรใกล้เคียง
* มอบความต้านทาน Knockback/Knockdown แก่ผู้ร่าย
* เพิ่มการใช้ SP โดย 50%

Block and Shoot: Enhance

* เพิ่มค่า [Block] ของ [Block and Shoot] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่ม +10% ที่เลเวลสูงสุด

< กลับหน้าหลัก