ข้อมูลเกม

Bokor [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Bokor

Bokors คือผู้ที่เป็นสื่อกลางหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นทั้งนักเวท และนักบวช พวกเขาได้อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรจากสังคมชนเผ่าเมื่อประมาณ 900 ปีที่แล้วในรัชสมัย ของกษัตริย์ Melkhiel และทุกวันนี้พวกเขาเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักบวช มากกว่านักเวทย์

Bokors ใช้สกิลวูดูเพื่อฟื้นคืนชีพคนตาย หรือ สาปศัตรูเพื่อโจมตีระยะไกล

SKILLS

Bwa KayimanMagic

สั่งเหล่าซอมบี้ให้มาล้อมวงฉลองซอมบี้จะสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อสิ่งต่างๆที่เคลื่อนผ่าน ค่า STR ของซอมบี้ มีผลในการความเสียหายเพิ่มเติม

DamballaMagic

ระเบิดซอมบี้ในบริเวณเป้าหมายที่กำหนด สร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง

EffigyMagic

สร้างความเสียหายโดยการสาปจากระยะไกล หากใช้งานอย่างต่อเนื่องจะสร้างความเสียหายเพิ่มทุกๆการร่ายสกิล ครั้งที่3

HexingMagic

สาปศัตรูเพื่อลดการป้องกันเวทย์ และห้ามการฟื้นฟู

MackangdalNone

ปายันต์ เพื่อลดความเจ็บปวดชั่วคราวให้กับเพื่อร่วมทีมจะไม่ได้รับความเสียหายเมื่อได้รับผลตราบที่ผลบัพของยันต์ยังคงอยูู่

SamediveveNone

เสกสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งความตาย Baron Samedi ลงบนพื้น เพิ่ม [Max HP] และ [Movement speed] ของผู้ร่ายและซอมบี้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสัญลักษณ์ แต่จะมีผลกับผู้ร่ายเพียงครึ่งเดียว

Tet Mamak LaMagic

ล่อซอมบี้โดยการใช้กะโหลกศีรษะของลิง เพื่อโจมตีศัตรูในช่วงเวลาหนึ่งุ

ZombifyMagic

สร้าง [Debuff] ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงให้กลายเป็นซอมบี้เมื่อถูกกำจัด Status ของซอมบี้จะขึ้นอยู่กับศัตรูที่ถูกกำจัดไป ค่า HP และ STR จะเพิ่มขึ้นตาม INT และ SPR ของผู้ใช้สกิล

Summon: Force AttackMagic

สั่ง [Summon] ให้โจมตีเป้าหมาย

Summon: Cancel AttackMagic

ยกเลิกการโจมตีของ [Summon] และโจมตีแบบสุ่ม

Summon: ReleaseMagic

ปลดปล่อย [Summon]

ATTRIBUTES

Effigy: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Effigy] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Damballa: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Damballa] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Bwa Kayiman: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Bwa Kayiman] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Effigy: Blind

* ศัตรูที่ถูกโจมตีโดย [Effigy] จะมีโอกาส 5% ต่อ attribute level ที่จะติดสถานะ [Blind] เป็นเวลา 5 วินาที
* เพิ่มการใช้งาน SP 10%

Zombify: Large Zombie

* เพิ่มโอกาส 1% ต่อ attribute level ที่จะสร้างซอมบี้ขนาดใหญ่ เมื่อใช้งาน zombify กับมอนสเตอร์ประเภท [ large-type ]
* เพิ่มการใช้งาน SP 20%

Zombify: Wheelchair Zombie

* เพิ่มโอกาส 1% ต่อ attribute level ในการเรียก [Wheelchair Zombie ] ออกมา
* เพิ่มการใช้งาน SP 20%

Damballa: Chance of Zombification

* เพิ่มโอกาสในการเกิดซอมบี้ใหม่จาก [Damballa] 2% ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้งาน SP 20%

Bwa Kayiman: zombie defense

* เพิ่ม [P.Def] ของซอมบี้ 2% ต่อ attribute level เมื่อใช้สกิล [Bwa Kayiman]
* เพิ่มการใช้งาน SP 10%

Hexing: Dark

* ศัตรูที่โดนสกิล [Hexing] จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ต่อ attribute level จาก [Dark property attack]
* เพิ่มการใช้งาน SP 10%

< กลับหน้าหลัก