ข้อมูลเกม

Onmyoji [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Onmyoji

Onmyoji เข้าร่วมกับอาณาจักรเมื่อ 90 ปีที่แล้วในช่วง Millenary และได้รับใช้อาณาจักรเป็นเวลา 50 ปี พร้อมประกาศตัวเป็นกลุ่มอิสระเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว แม้ว่าพวกเขาจะรับใช้อาณาจักร แต่ตอนนี้พวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มอิสระเหมือนนักบวชและนักเวทย์อื่นๆ

Onmyoji สามารถเรียกวิญญาณบริสุทธิ์ และใช้เวทมนตร์แห่งหยินและหยางเพื่อการต่อสู้ ทำให้พวกเข้าสามารถเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมากพร้อมกันได้

SKILLS

Fire Fox ShikigamiMagic

อัญเชิญจิ้งจอกไฟชิกิงามิออกมา ชิกิงามิที่ถูกเรียกจะติดตาม และโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงอัตโนมัติ ศัตรูที่จะมาโจมตี จะถูกโจมตีโดยชิกิงามิก่อน ค่า critical rate เพิ่มเติมจะเพิ่มเข้าไปใน [Fire-property attacks] เมื่อมีผลของสกิลนี้อยู่

Genbu ArmorMagic

ใช้เกราะของ Genbu (ชิกิงามิน้ำ) เพื่อสร้างสนามป้องกัน เมื่อถูกศัตรูโจมตี จะลด SP แทน HP หากมี SP ต่ำ สนามป้องกันจะหายไป (ไม่ทับซ้อนกับบล[Magic Shield]) SP จะไม่ฟื้นฟูตามปกติเมื่อใช้งานสกิลนี้อยู่ มีโอกาสที่การโจมตีธาตุน้ำจากศัตรูจะไม่เกิดผล

Greenwood ShikigamiMagic

อัญเชิญชิกิงามิต้นไม้ออกมา ชิกิงามิที่ถูกเรียกจะโตขึ้นจากพื้นดิน สร้างความเสียหายต่อเนื่อง และดึงศัตรูที่อยู่รอบๆเข้ามาเมื่อเติบโตเต็มที่แล้ว ชิกิงามิจะหายไปและสร้างสถานะ [Slow] ศัตรูที่อยู่รอบๆ เป็นเวลา 5 วินาทีู

ToyouMagic

ปลุกพลังแห่งชิกิงามิธาตุดิน สร้างความเสียหายบริเวณพื้นดินใต้ศัตรู ศัตรูที่ถูก [Knock down] จะได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและจะมีโอกาสถูกตรึงไว้กับที่

Water ShikigamiMagic

อัญเชิญพลังแห่งชิกิงามิน้ำ เรียกกระแสน้ำที่ทรงพลังมาโจมตีศัตรู

Howling White TigerMagic

ปลดปล่อยเสียงคำรามแห่งเสือขาว (ชิกิงามิเหล็ก) เพื่อทำให้ศัตรูหวาดกลัวศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามจะได้รับความเสียหาย และติดสถานะ [Fear] ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 50% กับศัตรูประเภท [Plant-type]

Yin Yang HarmonyMagic

สร้างพลังงานที่แข็งแกร่งจากความสมดุลของหยิน และหยาง สร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว และสลับกัน ระหว่างธาตุแห่ง ความมืด (หยิน) และ ธาตุแสง (หยาง) ศัตรูไม่สามารถขัดการร่ายเวทย์ได้ และเป็นการสร้างความเสียหายจาก [Dark และ Holy property attack] ผู้ร่ายจะไม่ติดสถานะ [knock back] และ [knock down]

ATTRIBUTES

Fire Fox Shikigami: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Fire Fox Shikigami] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Genbu Armor: Flowing River

* ลดจำนวนการใช้งาน SP 1% ต่อ attribute level

Toyou: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Toyou] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Toyou: Debris

* มีโอกาส 10% ต่อ attribute level ที่สกิล [Toyou] จะโจมตีศัตรูประเภท [Flying-type]

Yin Yang Harmony: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Yin Yang Harmony] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Fire Fox Shikigami: Fire Property

* เพื่ม[Fire property effects] กับ สกิล [Psychic Pressure] และ [Gravity Pole] ในขณะที่ [Fire Fox Shikigami] กำลังใช้งาน
* Psychic Pressure: เพิ่มระยะสกิล และเปลี่ยนเป็นธาตุไฟGravity Pole: เพิ่ม Hit ธาตุไฟ
* เพิ่มการใช้งาน SP 50%

Yin Yang Harmony: Mediator

*เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีจาก [ Holy / Dark property attack] 20% หลังจากใช้งาน [Yin Yang Harmony] 1 วินาที ต่อ attribute level

Fire Fox Shikigami: Grown Fox

* อัญเชิญ [Fire Fox Shikigami] และมีโอกาส 50% ที่จะอัญเชิญร่างที่ใหญ่ขึ้น 1.5 เท่า และสามารถสร้างความเสียหายได้ 1.5 เท่า ซึ่งทำให้มีพลังโจมตีมากขึ้น
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 30%

Greenwood Shikigami: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Greenwood Shikigami] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Greenwood Shikigami: Poison

* ศัตรูที่ติดสถานะของ [Greenwood Shikigami] จะได้รับความเสียหายเทียบเท่ากับการโจมตีของสกิลทุกๆ 0.9 วินาที
* ลดเวลาดีบัฟแต่ละรอบลง 0.1 วินาทีต่อ attribute level
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

Howling White Tiger: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Howling White Tiger] 0.5% ต่อ attribute levelี
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Howling White Tiger: Ferocious

* เพิ่มความเสียหายของ [Howling White Tiger] กับศัตรูประเภท [Beast type] 5% ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Howling White Tiger: Virtuous Roar

* เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเพื่อร่วมทีมที่อยู่ใกล้เคียง 10 เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อใช้ [Howling White Tiger]
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 100%

Water Shikigami: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Water Shikigami] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

< กลับหน้าหลัก