ข้อมูลเกม

Rune Caster [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Rune Caster

มี Rune Caster จำนวนไม่น้อยที่พำนักอาศัยอยู่ในเขต Siauliai และ Orshar แต่ทว่าพันปีถัดมาเหล่า Rune Caster ได้กระจายตัวอยู่ทั่วไปและสามารถพบได้ในตอนบนของราชอาณาจักร

พวกเขาเป็นนักเวทย์ที่ใช้พลังจากแผ่นหินอักขระโบราณที่แผงไปด้วยพลังเวทย์ (Rune) แม้ว่าจะใช้เวลาในการกลั่นกรองพลังงานที่หลากหลายออกมาจากอักขระเหล่านั้นก็ตาม

SKILLS

Rune of ProtectionMagic

ลดความเสียหายที่ได้รับในระหว่างการร่ายสกิล

Rune of DestructionMagic

ใช้พลังที่แข็งแกร่งสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในระยะเป้าหมาย ศัตรูที่โดนโจมตีจะสะท้อนเวทย์มนตร์ไปที่เป้าหมายอื่นและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม รวมไปถึงลดพลังป้องกันเวทย์มนตร์ เป้าหมายที่ติดสถานะ [Slow] จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 30%

Rune of IceMagic

โยนก้อนน้ำแข็งเพื่อสร้างความเสียหาย มอบสถานะผิดปกติ [Freeze] แก่ศัตรู ที่โดน Rune of Ice โจมตีเป็นระยะเวลา 3 วินาที

Rune of RockMagic

ส่งหินยักษ์ 5ก้อนหล่นลงจากฟ้าเพื่อทำความเสียหายแก่ศัตรูด้านล่าง

Rune of GiantsMagic

เปลี่ยนร่างผู้ร่าย หรือพันธมิตรให้เป็นยักษ์ ผู้ที่ถูกขยายร่างจะกลายเป็นประเภท[ Large-type] ค่าHPและป้องกันจะเพิ่มขึ้น แต่จะสามารถใช้สกิลได้เพียงบางสกิลเท่านั้น หากมีซัมม่อน Shoggoth ใช้งานอยู่ระหว่างที่ใช้สกิลตัว Shoggothจะได้รับผลของ [Rune of Giants] ไปด้วยเป็น ระยะเวลา 30 วินาที

Rune of JusticeMagic

สะสมพลังเวทย์ศักดิ์สิทธิ์ และปลดปล่อยออกไปเป็นเส้นตรง

ATTRIBUTES

Rune Caster: Skilled Casting

* ส่งผล [Rune Caster: Casting] หลังจากใช้สกิลใดๆก็ได้ของ Rune Caster.
* 1 stack ของ [Rune Caster: Casting] เปลี่ยนระยะเวลาร่ายของสกิล Rune Caster เป็น 1 วินาที
* 2 stacks ของ [Rune Caster: Casting] เปลี่ยนระยะเวลาร่ายของสกิล Rune Caster เป็น 0.5 วินาที
* [Rune Caster: Casting] ระยะเวลา: [3 วินาที + 0.2 วินาทีต่อเลเวล Attribute] + 2 วินาที ที่เลเวลสูงสุด

Rune of Protection: Enhance

* เพิ่มผลของการลดค่าความเสียหาย ของ [Rune of Protection] 0.5% ต่อ attribute level
* +10% ที่เลเวลสูงสุด

Rune of Protection: Endurance

* เมื่อใช้ [Rune of Protection] จะมอบผลบัพป้องกัน [knockback] และ [Knockdown]

Rune of Rock: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Rune of Rock] 0.5% ต่อ attribute level
* +10% ที่เลเวลสูงสุด

Rune of Destruction: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Destruction] 0.5% ต่อ attribute level
* +10% ที่เลเวลสูงสุด

Rune of Justice: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Rune of Justice] 0.5% ต่อ attribute level
* +10% ที่เลเวลสูงสุด

Rune of Ice: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Rune of Ice] 0.5% ต่อ attribute level
* +10% ที่เลเวลสูงสุด

< กลับหน้าหลัก