ข้อมูลเกม

Featherfoot [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Featherfoot

เวทมนต์กับลัทธิ เสมือนเป็นทางสองแพร่งที่ทางราชอาณาจักรได้มีการศึกษาทั้งสองสิ่งนี้ควบคู่เรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน แต่ยังคงมีหลายประเทศนอกเขตราชอาณาจักร ที่ยังคงซึ่งความเป็นลัทธิอย่างเหนี่ยวแน่นเอาไว้อยู่ ยกตัวอย่างเช่น Featherfoot เป็นต้น นับตั้งแต่เหตุการณ์ Medzio Diena ราชอาณาจักรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหล่าชาแมนพื้นเมือง ไปจนถึงนักบวช และนักเวทย์ จากที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่กันแค่ในหมู่เหล่าของพวกเขาเท่านั้น

ปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นค่อยๆกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามคับขัน Featherfoots คือนักเวทย์ที่แกร่งกล้าในวิชาอาคม สามารถดูดพลังชีวิตศัตรู ช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมโดยการทำให้ศัตรูต้องสาป และอ่อนแอลง

SKILLS

Blood BathMagic

แทงศัตรูด้วยมีดกระดูก หากศัตรูเป็นประเภท [Beast], [Devil] หรือ [Insect] และติดสถานะ [Enervation] เลือกที่กระเด็นออกมาจะฟื้นฟู HP ของผู้ใช้สกิล

Blood SuckingMagic

โจมตีและฟื้นฟู HP จำนวนหนึ่ง จากศัตรูประเภท [Beast], [Devil] หรือ [Insect] และติดสถานะ [Enervation] [Blood Sucking] จะส่งผลคำสาปต่อศัตรูทุกชนิด หากสาปโดนศัตรูประเภทแพ้ทาง จะเพิ่มการส่งผล 20%

Bone PointingMagic

เรียกกระดูกแกะสลักออกมาที่เรียกว่า Kundela หากว่าชี้ไปยังศัตรูในระยะ จะทำการโจมตีด้วยผลึกกระดูก และทำการสาปแช่ง

EnervationMagic

มอบคำสาปชั่วคราว ที่ส่งผลค่าความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อทำการโจมตี ค่าความเสียหายชั่วคราวจะคิดจาก M.Att และ [Enervation] skill factor

Kundela SlashMagic

ใช้ Kundela เพื่อโจมตี ศัตรูที่ถูกสาปจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม หาก [Kundela Slash] ชนกับ [Ice Wall]จะสร้างสะเก็ดน้ำแข็งในการโจมตีศัตรู

KurdaitchaMagic

สวมรองเท้าที่ทำมาจากเส้นผม และโลหิต เมื่อเดินจะทิ้งรอยเลือดเอาไว้บนพื้นสร้างความเสียหายชั่วคราว และสาปศัตรูที่เดินเหยียบรอยเท้าเหล่านี้

LevitationMagic

ร่ายกายลอยขึ้นบนอากาศเป็นเวลาชั่วคราว เป็นอมตะต่อการโจมตีกายภาพ แต่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีประเภท [Missile] หากมีวงเวทย์ระดับสูงอยู่ด้านล่าง จะยิ่งลอยตัวสูงขึ้น

NgadhundiMagic

แทงศัตรูด้วยมีดกระดูกสลักต้องสาป ศัตรูจะติดสถานะ [Decay] พร้อมได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีกายภาพ และ [Fire-property attacks.]

ATTRIBUTES

Featherfoot: Increased Recovery

* เพิ่มการฟื้นฟู HHP/SP จากการใช้งานสกิล และ Potion 0.5% ต่อ attribute level

Kundela Slash: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Kundela Slash] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Kurdaitcha: Increased Movement Speed

* Movement speed ระหว่างการใช้สกิล [Kurdaitcha] เพิ่มขึ้น
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Kundela Slash: Curse of Curses

* [Kundela Slash] จะมีผลการโจมตี 2 ครั้ง หากศัตรูติดสถานะดีบัพ 2 ชนิดขึ้นไป
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 30%

Levitation: Cursed Blood

* เพิ่มค่าความเสียหายเมื่อใช้สกิลของ Featherfoot 10% ระหว่างใช้สกิล [Levitation]
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 30%

Enervation: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Enervation] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Blood Bath: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Blood Bath] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Blood Sucking: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Blood Sucking] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Bone Pointing: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Bone Pointing] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ngadhundi: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Ngadhundi] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

< กลับหน้าหลัก