ข้อมูลเกม

Sorcerer [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Sorcerer

เหล่า Sorcerer นั้นสามารถเสริมสร้าง และก่อตัวพลังงานปีศาจที่แทรกซึมอยู่ในโลกของเรามาช้านาน เวทมนต์ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยว่าเป็นศาสตร์เวทมนต์แขนงหนึ่งตามที่ได้กล่าวกันไว้ในประวัติศาสตร์ เหล่า Sorcerer ไม่มากก็น้อย ได้ทุกข์ทรมาณจากผลของพลังปีศาจที่ไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้น จึงเป็นข้อสำคัญทีเดียวที่พวกเขาต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจที่บริสุทธิ์ของพวกเขานั้นก็เช่นกันนอกจากใช้พลังปีศาจ Sorcerer ยังสามารถอัญเชิญปีศาจออกมาจากการทำพันธสัญญา เพื่อใช้งานและใช้เป็นพาหนะในการต่อสู้ได้อีกด้วย

SKILLS

Summon: Force AttackMagic

สั่ง [Summon] ให้โจมตีเป้าหมาย

Summon: Cancel Attack

ยกเลิกการโจมตีของ [Summon] และโจมตีแบบสุ่ม

Summon: ReleaseMagic

ปลดปล่อย [Summon]

DesmodusMagic

อัญเชิญและปล่อยค้างคาวดูดเลือด เพื่อมอบความเสียหายศัตรู มอบสถานะ [Vampirism] ที่เพิ่มค่าความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีของ [Summon]

EvocationMagic

อัญเชิญปีศาจขึ้นมาจากการ์ดใบที่ 2 ที่ใส่อยู่ใน [Grimoire] เพื่อโจมตีศัตรูความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ SPR ของผู้ร่ายบัพ [Evocation] จะถูกใช้งานกับ[Summon] และจะไม่สนการป้องกันกายภาพ/เวทมนต์ ของศัตรู 20%

MorphMagic

แปลงร่างปีศาจที่อัญเชิญออกมาจาก [Grimoire] เป็นปีศาจในการ์ดใบที่ 2 โดยที่ยังคง stat เดิมไว้อยู่

RidingMagic

ขึ้นขี่และควบคุม [Summon] จาก [Grimoire] ลดความเสียหายที่ได้รับขณะขี่

Summon FamiliarMagic

อัญเชิญบริวารออกมาเพื่อพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมาย หรือผู้ที่กำลังโจมตีผู้ร่ายอยู่ และระเบิดออก แรงระเบิดสร้างความเสียหายอ้างอิงจากค่าโจมตีของ [Summon]

SummoningMagic

อัญเชิญปีศาจจากในการ์ดที่ใส่อยู่ใน [Grimoire] ค่าโจมตีและป้องกัน ขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้ร่าย และจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อดาวในการ์ดนั้น สามารถใส่การ์ดประเภท [Devil] ลงใน [Grimoire] ได้เท่านั้น

Summon SalamionMagic

อัญเชิญ [Salamion] แห่งไฟออกมาจะติดตามผู้ร่าย และโจมตีศัตรู

Summon ServantMagic

อัญเชิญแมวเหมียวออกมาเพื่อมอบบัพพิเศษให้กับเจ้านาย สัดส่วนของจำนวนบัพจะเพิ่มขึ้น ตามเลเวลของ [Summon Servant]

ATTRIBUTES

Summon Familar: Splash

* สร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบ โดยมีโอกาส 1% ต่อ attribute level ที่ [Summon Familiar] จะระเบิดตัวเอง
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Summon Familar: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Summon Familar] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Evocation: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Evocation] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Summon Servant: Quick Order

* บริวารจะให้บัพที่มีประโยน์ในอัตราที่สูงมากขึ้น
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Desmodus: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Desmodus] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Riding: Increase Stats

* เพิ่มความเสียหายจากปีศาจพาหนะที่ขี่อยู่ 0.5% ต่อattribute level

Summon Salamion: Heat

* [Salamion] จะฟื้นฟู HP ตัวเอง และ [Summon] ตัวอื่นทุกๆ 20 วินาที
* รอบของการฟื้นฟูจะลดลง 1 วินาที ต่อ attribute level

Summoning: Overwork

* เพิ่มความเสียหายที่สร้างโดย [Summon] 3% ต่อ attribute level
* แต่จะลด HP ของ [Summon] ลง 3% ทุกๆ 10 วินาที
* จะใช้ SP ของผู้ร่าย จำนวน [40 + (เลเวลผู้ร่าย x 0.75)] ทุกๆ 10 วินาที

Sorcerer: SP Recovery

* เพิ่มการฟื้นฟู SP ให้ตัวละครทีละ 1 ต่อ attribute level

Summon Salamion: Ignite

* มีโอกาสมอบสถานะ [Burn] เป็นเวลา 10วินาที ให้ศัตรู ที่ถูกโจมตีโดย [Salamion]
* โอกาสเพิ่มขึ้น 2%ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Summon Salamion: Blind

* มีโอกามอบสถานะ [Blind] เป็นเวลา 10วินาที ให้ศัตรู ที่ถูกโจมตีโดย [Salamion]
* โอกาสเพิ่มขึ้น 2%ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

< กลับหน้าหลัก