ข้อมูลเกม

Cryomancer [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

 Cryomancer

นักเวทย์ส่วนใหญ่มักจะทดลองเวทย์มนต์ใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับเหล่า Cryomancer นั้น พวกเขายึดมั่นกับทักษะประเภทน้ำแข็ง

ซึ่งสามารถแช่แข็ง และคุมขังเหล่าศัตรู พวกเขายังยึดมั่น และมีความเชื่อว่าพวกเขานี่แหละคือผู้ดูแลที่เข้มงวดในประเพณีของราชอาณาจักร

SKILLS

Frost PillarMagic

อัญเชิญต้นไม้น้ำแข็งออกมาเพื่อแช่แข็งศัตรูโดยรอบ

Ice BlastMagic

สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ หรือ ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆสกิล [Ice Wall]

Ice BoltMagic

เรียกลูกธนูน้ำแข็งออกมา เพื่อสร้างความเสียหาย ศัตรูมีโอกาศติดสถานะ [Freeze] เมื่อถูกโจมตี

Ice WallMagic

สร้างกำแพงน้ำแข็งเพื่อทำการคุมขัง ศัตรูใกล้ๆมีโอกาศติดสถานะ [Freeze]

Ice PikeMagic

สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายด้วยการสร้างหอกน้ำแข็งขึ้นมาจากพื้นดิน ศัตรูมีโอกาศติดสถานะ [Freeze] เมื่อถูกโจมตี (ไม่สามารถแช่แข็ง Boss Monsters ได้, มีโอกาส 10%ที่จะแช่แข็งศัตรูได้ในโหมด PVP)

Snow RollingMagic

ปั้นก้อนหิมะขนาดใหญ่แล้วบดขยี้ศัตรูที่ขวางทางหากมีสกิล [Heavy Gravity] อยู่ใกล้ๆ ศัตรูที่ถูกก้อนหิมะทับจะไม่ถูก [ knocked down]

Subzero ShieldMagic

สร้างโล่ป้องกันแห่งน้ำแข็งขึ้นมา หาก [Block] การโจมตีสำเร็จ ความเสียหายที่ได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่ง และผู้ที่โจมตีจะถูกแช่แข็ง

ATTRIBUTES

Subzero Shield: Counterattack

* เมื่อสวมใส่โล่ และใช้งานสกิล [Subzero Shield] จะเพิ่ม [counterattack damage] อ้างอิงจากพลังป้องกันของโล่ที่ใช้งานอยู่
* [Counterattack damage] จะเพิ่มขึ้น 50% ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Ice Bolt: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Ice Bolt] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ice Pike: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Ice Pike] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ice Blast: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Ice Blast] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ice Bolt: Chance of Freeze

* มีโอกาสสร้างสถานะ [Freez] แก่ศัตรู 10% ต่อ attribute level
* ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด TBL และ GvG
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 10%

Snow Rolling: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Snow Rolling] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Shield Mastery: Cryomancer

* เพิ่มค่าป้องกันเวทย์มนต์ 5% และ ค่าป้องกันธาตุน้ำแข็ง 25% ต่อ attribute level ตามสัดส่วนของโล่ที่ส่วมใส่อยู่

Ice Wall: Duration

* เพิ่มระยะเวลาสกิล [Ice Wall] 10 วินาที

Frost Pillar: Enhance

* เพิ่ม skill factor ในการใช้ [Frost Pillar] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ice Blast: Break

* เมื่อใช้ [ice Blast] จะยกเลิกสถานะ [Freeze] แต่ศัตรูนั้นจะได้รับความเสียหายแบบไม่สนค่าป้องกัน

Snow Rolling: Tumble

* เมื่อสกิล [Snow Rolling] สิ้นสุด ศัตรูที่ถูกทับจะถูก [Knocked down] ที่จุดสิ้นสุดสกิลนั้นทันที

Rod Mastery: Ice

* เมื่อใช้อาวุธประเภท [Rod] จะเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง 5% ต่อ attribute level

Subzero Shield: Duration

* เพิ่มระยะเวลาสกิล [Subzero Shield] 0.5 วินาที ต่อ attribute level
* เพิ่มการใช้ SP มากขึ้น 20%

Cryomancer: Freeze Speciality

* เพิ่มโอกาศการติดสถานะ [Freez] ให้ศัตรู 5% ต่อ attribute level เมื่อใช้สกิลต่างๆของ Cryomancer

< กลับหน้าหลัก