ข้อมูลเกม

Wizard [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Wizard

Wizard เป็นผู้กำเนิดเหล่าผู้ใช้เวทย์มนต์แขนงอื่นๆในราชอาณาจักร ซึ่งแม้แต่ Agailla Flurry ก็ยังเคยเป็นผู้ใช้เวทย์มนต์ระดับสูงมาก่อนเช่นกัน นางเคยจ้างผู้ช่วยที่จะมาทำหน้าที่แทนนาง ขณะที่นางยังทำหน้าที่นักเวทย์อยู่ในขณะนั้นเสียด้วยซ้ำ

สกิลของ Wizard นั้นมีระยะกว้าง รุนแรง และสามารถจัดการกับศัตรูจำนวนมากในครั้งเดียว รวมถึงการอัญเชิญมอนสเตอร์ขึ้นมาต่อสู้แทน และสามารถสนับสนุนเพื่อนๆในทีมด้วยเวทย์ช่วยเหลือได้ด้วย

SKILLS

EarthquakeMagic

มอบความเสียหายแก่ศัตรูด้านหน้า ด้วยแผ่นดินไหวที่รุนแรง

Energy BoltMagic

รวมพลังเวทแล้วยิงใส่ศัตรู ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 100% เมื่อยิงใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ [Slow]

LethargyMagic

ทำให้เป้าหมายติดสถานะชา

Magic MissileMagic

โจมตีใส่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วยกระสุนเวทย์ หากโจมตีโดนเป้าหมายสำเร็จ จะยิงกระสุนเวทย์เพิ่มเติมต่อเนื่อง ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 50% เมื่อยิงใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ [Slow]

Magic ShieldMagic

สร้างเกราะป้องกัน ที่สามารดูดซับความเสียหายจากศัตรูได้จะเสีย 1% ต่อ max SP ทุกครั้งเมื่อมีการดูดซับความเสียหาย

ATTRIBUTES

Cloth Mastery: Magic

* สามารถใส่เกราะ [Cloth] ได้
* ลดความเสียหายประเภทเวทย์มนต์ที่ได้รับ 5% เมื่อสวมใส่เกราะ [Cloth] ครบ 3 ชิ้น
* ลดความเสียหายประเภทเวทย์มนต์เป็น 10% เมื่อสวมใส่เกราะ [Cloth] ครบ 4 ชิ้น

Plate Mastery: Defense

* สามารถใส่เกราะ [Plate] ได้
* ลดความเสียหายประเภทกายภาพที่ได้รับ 5% เมื่อสวมใส่เกราะ [Plate] ครบ 3 ชิ้น
* ลดความเสียหายประเภทเวทย์มนต์เป็น 10% เมื่อสวมใส่เกราะ [Plate] ครบ 4 ชิ้น

Leather Mastery: Dexterity

* สามารถใส่เกราะ [Leather] ได้
* เพิ่มอัตราการเกิด critical 30 หน่วย เมื่อสวมใส่เกราะ [Leather] ครบ 3 ชิ้น
* เพิ่ม accuracy 30 หน่วย เมื่อสวมใส่เกราะ [Leather] ครบ 3 ชิ้น
* เพิ่มอัตราการเกิด critical เป็น 50 หน่วย เมื่อสวมใส่เกราะ [Leather] ครบ 4 ชิ้น
* เพิ่ม accuracy เป็น 50 หน่วย เมื่อสวมใส่เกราะ [Leather] ครบ 4 ชิ้น

Rod Mastery

* ลดระยะเวลาการร่ายมนต์ลง 50 % เมื่อสวมใส่ [Rod]

Weapon Swap

* สามารถสลับเปลี่ยนอาวุธได้

Use Staves

* สามารถใช้งานอาวุธประเภท [Staff] ได้
* เพิ่ม AOE 1 เมื่อใช้ [Staff]

Energy Bolt: Enhance

* เพิ่มทักษะในการใช้สกิล [Energy Bolt] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Magic Missile: Enhance

* เพิ่มทักษะในการใช้สกิล [Magic Missile] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Earthquake: Enhance

* เพิ่มทักษะในการใช้สกิล [Earthquake] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Earthquake: Remove Knockdown

* ลบ knockdown เมื่อใช้สกิล [Earthquake] จะเพิ่มการใช้ SP 10%

Magic Shield: Enhance

* เพิ่มอัตราการลดค่าความเสียหาย ของ [Magic Shield] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้น +10% ที่เลเวลสูงสุด

Lethargy: Enhance

* เพิ่มค่าความเสียหาย 0.5% ต่อ attribute level ทั้งกายภาพและเวทย์มนต์ จากสกิล [Lethargy]

< กลับหน้าหลัก