ข้อมูลเกม

Matador [Re:Build]

วันที่ประกาศ : 06-Feb-19

Matador

การเป็น Matador เริ่มจากการเป็นผู้แสดงศิลปะการต่อสู้วัวกระทิง กว่า 300 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็คือการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้จำกัดแค่การต่อสู้กับศัตรูที่เป็นสัตว์เท่านั้น

Matodor นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้สไตล์ Hit&Run และการยั่วยุศัตรู

SKILLS

Back SlideNone

สไลด์ถอยหลัง ลดCooldownของสกิลโดยขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล ค่าหลบหลีกของผู้ใช้เพิ่มขึ้นหลังใช้ [Back Slide]

CapoteNone

ยั่วยุศัตรูรอบๆเพื่อให้ไล่ล่าศัตรูคุณ ถ้าหากมีมอนสเตอร์ประเภทบอสอยู่ใกล้ๆ บอสจะถูกยั่วยุก่อน ลดอัตราการหลบหลีกและความแม่นยำของเป้าหมายที่ถูกยั่วยุ ถ้าเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันจะเพิ่มขึ้นและมันจะไม่ได้รับจากสกิลที่สร้างสถานะยั่วยุเป็นเวลา 30 วินาที

Corrida FinalePierce

ปลุกระดมกระทิงเพื่อโจมตีศัตรูใกล้เคียง กระทิงจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่ขวางทาง

FaenaPierce

ใช้ Rapier กระหน่ำแทงศัตรู จำนวนการโจมตีจะเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล เพิ่มความเสียหายมากขึ้นต่อศัตรูประเภท Large

MuletaNone

ดึงผ้าคลุมออกมาและทำการโจมตีสวนกลับไปยังศัตรูที่โจมตีคุณ ถ้าโจมตีสวนกลับศัตรูประเภท [Beast] จะโจมตีก่อน หากโจมตีสวนกลับสำเร็จ ความเสียหายที่ได้รับจะไม่มีผลและเพิ่มโอกาสการคริติคอลในช่วงเวลาหนึ่ง บล็อคการโจมตีระยะประชิดทั้งหมดในระหว่างโจมตีสวนกลับ

OleNone

สบัดผ้าคลุมและยั่วยุศัตรูโดยรอบ เพิ่มอัตราการคริติคอลสูงสุดถึง 2 เท่าเมื่อค่ายั่วยุศัตรูอยู่ในระดับสูงสุด

Paso DoblePierce

หมุน 360 องศา ขณะที่โจมตีศัตรูโดยรอบ ระหว่างการโจมตี ผู้ใช้สกิลจะไม่ได้รับความเสียหาย ศัตรูที่กำลังโจมตีจะล้มลงและเพิ่มโอกาสคริติคอล

ATTRIBUTES

Muleta: Counterattack Enhance

* skill factor ของ [Muleta] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Picador

* ทำให้เกิดสถานะ [Bleeding] 5 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูที่กำลังจะโจมตีคุณ
* ถ้าหากศัตรูเป็นผู้เล่น [Bleeding] จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะยั่วยุ

Banderillero

* เพิ่มความเสียหายสกิล 30% เมื่อโจมตีศัตรูที่กำลังจะโจมตีคุณี
* ถ้าเป้าหมายเป็นผู้เล่น จะเพิ่มความเสียหายก็ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะยั่วยุ
* สามารถใช้ได้เมื่อคุณสวมใส่อาวุธประเภท [Rapier] เท่านั้น

Paso Doble: Remove Knockdown

* ยกเลิกสถานะ Knockdown ของสกิล [Paso Doble]
* ใช้ SP เพิ่มขึ้น 10%

Corrida Finale: Enhance

* skill factor ของ [Corrida Finale] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Corrida Finale: Encore

* เรียกวัวกระทิงมาจากด้านหลังอีก1ตัว หลังจากวัวกระทิงตัวแรกของสกิล [Corrida Finale]
* ใช้ SP เพิ่มขึ้น 50%

Muleta: Showtime

* ลด Cooldown สกิลของ Matador ทั้งหมด (ยกเว้น Muleta) 1 วินาที เมื่อใช้ [Muleta] โจมตีสวนกลับสำเร็จ
* การใช้ SP เพิ่มขึ้น 10%

Back Slide: Perfect Timing

* รีเซ็ต Cooldown ของ [Paso Doble] เมื่อหลบหลีกการโจมตีจากศัตรูด้วย [Black Slide] สำเร็จ
* การใช้ SP เพิ่มขึ้น 20%

Capote: Enhance

* เพิ่มความแม่นยำของและเอฟเฟคลดอัตราการหลบหลีกของ [Capote] 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Faena: Enhance

* skill factor ของ [Faena] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Ole: Enhance

* skill factor ของ [Ole] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Paso Doble: Enhance

* skill factor ของ [Paso Doble] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อ attribute level
* เพิ่มขึ้นอีก +10% ที่เลเวลสูงสุด

Muleta: Counterattack Master

* ยกเลิกการจำกัดประเภทของการโจมตีของ Counterattack
* ใช้ SP เพิ่มขึ้น 50%

Use Rapiers

* สามารถสวมใส่อาวุธประเภท [Rapier]

< กลับหน้าหลัก