ข้อมูลเกม

รายละเอียดแพทช์ Rank 10 Part.2

วันที่ประกาศ : 21-Nov-18[รายละเอียดแพทซ์] ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (Rank 10 Pt.2)

5.BALANCE & SKILL  ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน

• Summons
-  HP ของ Summon ทั้งหมดจะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตาม HP สูงสุดของผู้อัญเชิญ.
- สกิลในรายชื่อต่อไปนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงผลของสกิล:

SorcererNecromancerBokor
 


< กลับหน้าหลัก