ข้อมูลเกม

(Rank 8) Shadowmancer

วันที่ประกาศ : 26-Dec-17

Shadowmancer

Rank 8

Shadowmancer (ชาโดว์แมนเซอร์) จัดอยู่ในอาชีพประเภท Wizard ที่มีความเชียวชาญในด้านการใช้พลังเงา

TYPE : Attack

SKILLS

Shadow Thorn

Circle : 1

Type : Magic

ธาตุ : Dark

สร้างหนามแหลมขึ้นมาจากเงาของศัตรูพร้อมกับโจมตีศัตรู

Shadow Conjuration

Circle : 1

Type : Magic

ธาตุ : Dark

ขยายเงาของตัวเองและโจมตีศัตรูที่อยู่บนเงา

Shadow Pool

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

สลายกลายเป็นเงาและซ่อนตัวพร้อมกับเคลื่อนที่ เมื่ออยู่ในสถานะนี้จะไม่ถูกโจมตี

Hallucination

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

เรียกร่างเงาของตนเองออกมาเพื่อรับความเสียหาย HP ของร่างเงาจะเท่ากับ 20% ของ HP ตนเอง

Shadow Condensation

Circle : 2

Type : Magic

ธาตุ : Dark

ดึงเงาออกจากศัตรูโดยรอบและบีบอัดเป็นลูกแก้ว โดยลูกแก้วจะทำการระเบิดใน3วินาทีพร้อมกับสร้างความเสียหายให้ศัตรู

Shadow Fatter

Circle : 2

Type : Buff

ธาตุ :

ตอกตะปูตรึงเงาศัตรู ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

CLASS ATTRIBUTES

Shadow Thorn: Enhance

Circle : 1

Type : Passive

ธาตุ :

ความเสียหายของสกิล [Shadow Thorn] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเลเวล Attribute

Shadow Thorn: Stepping Shadows

Circle : 2

Type : Passive

ธาตุ :

* สกิล [Shadow Thorn] โจมตีต่อเนื่อง 2 ครั้งใส่เป้าหมายที่อยู่บนพื้นดิน
* จำนวนการใช้งาน SP ของสกิล [Shadow Thorn] เพิ่มขึ้น 50%

Shadow Conjuration: Enhance

Circle : 1

Type : Passive

ธาตุ :

ความเสียหายของสกิล [Shadow Conjuration] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเลเวล Attribute

Shadow Conjuration: Shadow Trap

Circle : 2

Type : Passive

ธาตุ :

* ศัตรูที่ถูกโจมตีโดย [Shadow Conjuration] จะติด debuff เป็นเวลา 2 วินาทีต่อเลเวล Attribute
* ศัตรูที่ติด debuff จะได้รับความเสียหายธาตุมืดทุก 0.5 วินาที
* จำนวนการใช้งาน SP ของสกิล [Shadow Thorn] เพิ่มขึ้น 50%

Shadow Condensation: Enhance

Circle : 2

Type : Passive

ธาตุ :

ความเสียหายของสกิล [Shadow Condensation] เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเลเวล Attribute

< กลับหน้าหลัก