ข้อมูลเกม

วิธีแก้ปัญหาต่างๆ บน Nexon Launcher

วันที่ประกาศ : 15-Aug-17

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Nexon Launcher

1. Nexon Launcher ค้างที่หน้า Loading
 

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ปิด Nexon Launcher
2) ดาวน์โหลดไฟล์ bin จากลิ้งค์นี้ ->  Link
3) แตกไฟล์ที่ได้จากการโหลดในข้อ 2 จะได้โฟลเดอร์ “bin”
4) นำไปวางทับในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Launcher -> C:\\Program Files (x86)\Nexon\Nexon Launcher 
2. ไม่สามารถติดตั้งเกมได้ "ติดตั้งล้มเหลว เกมไม่สามารถติดตั้งได้"

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) คลิกที่ปุ่ม 3 จุด ข้างชื่อโปรไฟล์ เลือกเมนู “ตั้งค่า”
2) เลือกเมนู “ตั้งค่าเกม”
3) คลิกที่ปุ่ม “ลบการติดตั้ง” ระบบจะลบไฟล์ไม่สมบูรณ์ ที่เคยดาวน์โหลดมาก่อนหน้า
4) ปุ่ม “อัพเดท” ที่หน้า Launcher จะเปลี่ยนเป็นติดตั้งใหม่ (หรือเป็นปุ่มดาวน์โหลดเหมือนเดิมแต่จะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ตั้งแต่ต้น)
5) ทำการติดตั้งตัวเกมใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบพื้ันที่ในการติดตั้งเกมว่าเพียงพอหรือไม่ เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ขั้นต่ำ 11 GB ขึ้นไป
3. คลิกปุ่ม “เล่น” แล้วเกมไม่ปรากฏหรือขึ้นให้ดาวน์โหลดใหม่หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
 

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) คลิกที่ปุ่ม 3 จุด ข้างชื่อโปรไฟล์ เลือกเมนู “ตั้งค่า”
2) เลือกเมนู “ติดตั้งเกม / อัพเดท”
3) คลิกปุ่ม “คืนค่าแรกเริ่ม” และกด OK
 
4) คลิกที่ปุ่ม “เล่น” ที่หน้า Launcher ตัวเกมจะเริ่มการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง
5) ในขณะที่ตัวแกมกำลังเริ่มดาวน์โหลดใหม่นั้น คลิกที่ปุ่ม “x” เพื่อหยุดการดาวน์โหลด
6) คลิกที่ปุ่ม 3 จุด ข้างชื่อโปรไฟล์ เลือกเมนู “ตั้งค่า” อีกครั้ง
7) เข้าที่เมนู “ตั้งค่าเกม”
8) คลิกที่ปุ่ม “ลบการติดตั้ง” และ กด OK

 
9) กดปุ่ม “เล่น” อีกครั้ง ระบบจะแจ้งให้เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งเกมอีกครั้ง
10) เลือกโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมไว้จากครั้งก่อนหน้า
11) Launcher จะเช็คไฟล์ที่เราติดตั้งไว้โฟลเดอร์ดังกล่าว และดาวน์โหลดเพิ่มเติมหากมีไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม
12) คลิ๊ก “เล่น” เพื่อเข้าเกมอีกครั้ง

หมายเหตุ: วีดีโอแนะนำขั้นตอนการแก้ไข: Link
4. ติดตั้ง Nexon Launcher ไม่ได้ ขึ้น error “Patch Failed”
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ปิด Nexon Launcher
2) ดาวน์โหลดไฟล์ bin จากลิ้งค์นี้ ->  Link
3) แตกไฟล์ที่ได้จากการโหลดในข้อ 2 จะได้โฟลเดอร์ “bin”
4) นำไปวางทับในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Launcher -> C:\\Program Files (x86)\Nexon\Nexon Launcher 
5. หน้า Launcher ว่างเปล่า หรือ ค้าง

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ปิด Nexon Launcher
2) ดาวน์โหลดไฟล์ bin จากลิ้งค์นี้ ->  Link
3) แตกไฟล์ที่ได้จากการโหลดในข้อ 2 จะได้โฟลเดอร์ “bin”
4) นำไปวางทับในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Launcher -> C:\\Program Files (x86)\Nexon\Nexon Launcher 
6. ไม่สามารถเปิด Nexon Launcher ได้ ติด error “Permission Denied”

 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ถอนการติดตั้ง Launcher 
2) ติดตั้ง Launcher ใหม่อีกครั้ง โดยติดตั้งที่โฟลเดอร์ที่ค่าตั้งต้น
3) เปิด Nexon Launcher อีกครั้งโดยการคลิกขวาเลือก Run as Administrator
7. ไม่สามารถใช้งาน Launcher ได้ ขึ้น error “NW.JS”
 
สาเหตุ: เป็นบัคที่เกิดจากการ Pin ไอคอนโปรแกรม Nexon Launcher ไว้ที่ Taskbar ขณะที่โปรแกรมกำลังเปิดใช้งานอยู่
สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
วิธีแก้ไข: ทำการยกเลิกการ Pin ไอคอนโปรแกรม Nexon Launcher ที่ Taskbar แล้วกด Run ตัว Launcher จาก ไอคอน หน้า desktop เท่านั้น
8. สามารถเปิด Launcher ได้ หรือ Launcher ไม่ทำงาน/ เปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ลบตัวเกมที่มีติดตั้งรวมถึงตัว Launcher ออกทั้งหมด
2) คลิกที่ “Start”
3) ตรงช่องค้นหา Search พิมพ์ “Run”
4) พิมพ์ในช่อง Open: ว่า “%appdata%”  (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด)
5) หาโฟลเดอร์ “Nexon Launcher” และลบทิ้ง
6) คลิกที่ “Start” และ ตรงช่องค้นหา Search พิมพ์ “Run” อีกครั้ง
7) พิมพ์ในช่อง Open: ว่า %temp%
8) เคลียร์ข้อมูลที่มีในโฟลเดอร์ดังกล่าวทิ้งทั้งหมด
9) ติดตั้ง Nexon Launcher อีกครั้ง โดยดาวน์โหลดจากลิ้งก์นี้ Link -> th.nexon.com

=====================================================================================================================================

< กลับหน้าหลัก