ข้อมูลเกม

ปัญหาการติดตั้งและเข้าเล่นเกมส์

วันที่ประกาศ : 11-Aug-17

ปัญหาการติดตั้งและเข้าเล่นเกมส์


1. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error “VCRUNTIME140.dll” / “VCOMP140.DLL”
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. ดาวน์โหลด Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 จากลิงก์ข้างล่างนี้
2. เลือกดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์: “vc_redist.x64.exe” และ “vc_redist.x86.exe” โดยการติ๊กเครื่อหมายถูกที่หน้าชื่อไฟล์ทั้งสอง
3. คลิกปุ่ม “Next”
หมายเหตุ 1: 
      -  หากไม่สามารถติดตั้งได้ขึ้นข้อความ “Setup Failed” กรุณาถอนการติดตั้ง Visual C++ 2015 ตัวเดิมที่เคยติดตั้งอยู่ก่อน
      -  ทำการอัพเดท Windows และติดตั้งอีกครั้ง
หมายเหตุ 2: 
      -  สำหรับ Windows 7 กรุณาอัพเดทให้เป็น Service Pack 1 ขึ้นไป
2. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error “XINPUT1_3.dll”
 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง DirectX 9.0c / DirectX 10 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
        ดาวน์โหลด DirectX 9.0c : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34429
2. รีสตาร์ทเครื่อง และ เข้าเกมอีกครั้ง
3. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error " (Error 0xc000007b)”

 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. ดาวน์โหลด Pack ไฟล์ .dll จากลิงก์นี้ Link
2. แตกไฟล์ rar ที่ได้จากการดาวน์โหลดในข้อที่ 1 จะได้ โฟลเดอร์มา 2 โฟลเดอร์
    “System32” และ “SysWOW64”
3. ก๊อปปี้ไฟล์ .dll ในโฟลเดอร์ทั้ง 2 ไปวางในโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่อง ดังนี้
    3.1  Folder System32 ให้ก๊อปปี้ไฟล์ข้างในแล้วนำไปวางใน C: > Windows > System32
    3.2  Folder SysWOW64 ให้ก๊อปปี้ไฟล์ข้างในแล้วนำไปวางใน C: > Windows > SysWOW64
4. รีสตาร์ทเครื่อง และ เข้าเกมอีกครั้ง

4. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error "api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll”

 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
อัพเดทวินโดวส์ให้เป็นการอัพเดทล่าสุดจากทาง Microsoft
*ในกรณีที่อัพเดทวินโดวส์ไม่ได้ สำหรับ Windows 7 วิธีแก้ไขมีดังนี้

1. Uninstall โปรแกรม Visual C++ ทุกเวอร์ชั่นที่ติดตั้งอยู่ออกทั้งหมด 
2. รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง
3. ติดตั้ง Service Pack 1   โดยดาวน์โหลดจากลิงก์นี้  Link
4. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ ชื่อ “7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso”
    *เมื่อติดตั้งครบ 30% ระบบจะรีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง และติดตั้งต่อจนเสร็จ
5. ติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2015 ใหม่โดยดาวน์โหลดจากลิงก์ข้างล่างนี้ Link
6. รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง
7. ติดตั้งตัว Launcher และตัวเกมใหม่อีกครั้ง
5. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error "Can’t load config files”

 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1) ดาวน์โหลดไฟล์ “Client.xml” จากในลิงก์นี้ Link
2) นำไฟล์ “Client.xml” ที่ได้ ไปวางทับตัวไฟล์เดิมในโฟลเดอร์ tree_of_saviorappdatarelease 
3) เข้าเกมใหม่อีกครั้ง

6. ไม่สามารถพิมพ์หรืออ่านภาษาไทยได้ภายในเกม”

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

กดเปลี่ยนแป้นคีบอร์ดเป็นภาษาไทยระหว่างอยู่ในเกมด้วยการกดปุ่ม Alt+~ (ปุ่มตัวหนอนเปลี่ยนภาษา)

หากยังไม่สามารถพิมพ์ได้ กรุณาแก้ไขตามวิธีดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดไฟล์ User Config จากลิงก์นี้ Link
2. Copy ไฟล์ “user.xml” ที่ได้ ไปวางทับไฟล์เดิมที่ โฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม> appdata>release
3. ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาของเครื่อง ดังนี้
        - เข้าที่ Control Panel > Region > เลือก Tab Location เลือก เป็น Thailand 
        - จากนั้นเลือกที่ Tab Administrative > ตรงปุ่ม Change system locale เป็น Thai (Thailand)

7. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error "Client_tos.exe has stopped working”

 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1. เปิด Nexon Launcher
2. คลิกที่ไอคอนเกม Tree of Savior
3. คลิกที่เมนูตั้งค่า โดยคลิกที่ปุ่มรูปเฟือง


4) เข้าที่เมนู “ตั้งค่าเกม”
5) คลิกที่ปุ่ม "ซ่อมแซ่มการติดตั้ง" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK


6) เข้าเกมอีกครั้ง

8. ไม่สามารถรันเกมได้ติด error “MSVCP140.dll”
 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น

วิธีที่ 1

1. ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ 2015 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างล่างนี้
2. ดาวน์โหลด Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 จากลิงก์นี้ Link
3. เลือกดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์: “vc_redist.x64.exe” และ “vc_redist.x86.exe” โดยการติ๊กเครื่อหมายถูกที่หน้าชื่อไฟล์ทั้งสอง
4. คลิกปุ่ม “Next”
5. ติดตั้งทั้งสองไฟล์


วิธีที่ 2 (สำหรับ Windows 7)

1. ติดตั้ง Service Pack 1   โดยดาวน์โหลดจากลิงก์นี้ Link
2. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ ชื่อ “7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso”
    *เมื่อติดตั้งครบ 30% ระบบจะรีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง และติดตั้งต่อจนเสร็จ
3. ติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2015 ใหม่โดยดาวน์โหลดจากลิงก์ข้างล่างนี้
      Link : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840
4. รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง


วิธีที่ 3
1. ดาวน์โหลดไฟล์ MSVCP140.dll ที่หายไป จากลิงก์ข้างล่างนี้
           - 32 bit: https://goo.gl/RLVsrq 
           - 64 bit: https://goo.gl/ZYylJ4 
2) แตกไฟล์ zip ที่ได้จากการดาวน์โหลดข้างต้น จะได้ไฟล์ MSVCP140.dll
3) Copy ไฟล์ MSVCP140.dll นำไปวางไว้ในโฟลเดอร์ตามข้างล่างนี้
           - 32 bit: C:WindowsSystem32 
           - 64 bit: C:WindowsSystem32 และ C:WindowsSysWOW64

วิธีที่ 4 
นำไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดในวิธีที่ 4 ไปวางไว้ที่ 
โฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม > appdata > release

8. กดเริ่มเกมแล้ว ขึ้น Nexon Game Security แต่เกมไม่ขึ้น

1. ไปที่ C:\Nexon\Library\tree_of_savior\appdata\release หรือ Directory ที่ลงเกมเอาไว้
2. คลิ๊กขวาที่ไฟล์ Client_Tos
3. กด Properties
4. ไปที่ Compatibility
5. กด Change setting for all users
6. ติ๊กถูก Run this progrms as an administrator
7. กด Apply > OK แล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
9. พบปัญหาหน้าจอขาว และตัวเกมปิดลง

วิธีที่ 1
1. ไปที่ Nexon\Library\tree_of_savior\appdata\release
2. เปิดไฟล์ user ด้วยคลิกขวาเปิดด้วย Notepad ตรงบรรทัด
3. ให้เปลี่ยนเป็น   4. กด Save (**สำคัญ**) 
5.. กดเริ่มเกมใหม่อีกครั้ง

วิธีที่ 2 
1. ไปที่ C:\Nexon\Library\tree_of_savior\appdata\release หรือ ตำแหน่งที่ลงเกมไว้
2. หาไฟล์ที่ชื่อ user.xml
3. ปรับตัวเลขที่หัวข้อ width="..." height="..." ให้ตรงกับค่าความละเอียดของหน้าจอที่ใช้งาน
4.  จากนั้นให้กด Save เเล้วลองกลับเข้าเกมใหม่อีกครั้ง< กลับหน้าหลัก