ข้อมูลเกม

(Rank 3) Linker

วันที่ประกาศ : 11-Aug-17

Linker

Rank 3

Linker (ลิงเกอร์) จัดอยู่ในอาชีพประเภท Wizard สาย Supporter ใช้เวทย์เพื่อเชื่อมโยงศัตรูทำให้เกิดความเสียหายแก่ศัตรูบาดเจ็บพร้อมๆ กัน หรือ เชื่อมโยงสมาชิกในปาร์ตี้ให้ได้รับผลของบัฟแบบพร้อมกันได้อีกด้วย

TYPE : Support

SKILLS

Unbind

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

ยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด

Physical Link

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

เชื่อมโยงสมาชิกปาร์ตี้เพื่อแบ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น

Joint Penalty

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

เชื่อมโยงศัตรูเพื่อทำให้พวกมันแบ่งปันความเสียหายที่เกิดขึ้นพวกมัน

Hangman's Knot

Circle : 1

Type : Buff

ธาตุ :

กระชับลิงก์เพื่อรวบรวมศัตรูที่เชื่อมโยงกันมาอยู่ด้านหน้าคุณ

Spiritual Chain

Circle : 2

Type : Buff

ธาตุ :

เชื่อมโยงสมาชิกปาร์ตี้เพื่อแชร์ผลของบัฟระหว่างคนอื่นๆ

Lifeline

Circle : 3

Type : Buff

ธาตุ :

ใช้ความสามารถสูงสุดระหว่างคุณและสมาชิกปาร์ตี้ที่เชื่อมโยงกันโดย [Spiritual Chain]

< กลับหน้าหลัก