> ข้อมูลจากทีมงาน

ตัวละคร ติดบัคตามแมพต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 - ตัวละคร Shade เมื่อกดรับเควสจาก Ellinel Fairy จะไม่สามารถกลับมายัง fox white village เพื่อดำเนินเควสเนื้อเรื่องเพื่อเปลี่ยนอาชีพขั้น 2 ได้
 - รวมถึงตัวละครอื่นๆที่ติดบัคตามแมพต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจากการรับเควสอื่นๆก่อนทำเควสเนื้อเรื่องเพื่อเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 2 สำเร็จ
จึงไม่สามารถกลับเมืองได้แล้วเพราะเป็นการข้ามเนื้อเรื่องของตัวละครดังกล่าวค่ะ

ในกรณีนี้รบกวนติดต่อทางทีมงานเพื่อดำเนินการย้ายตัวละครออกจากแมพที่ติดบัคอยู่ 
กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด ตามข้างล่างนี้ให้ทางทีมงานทราบ ผ่านทาง ระบบแจ้งปัญหา Nexon Thailand Customer Support 

1. ชื่อตัวละคร:.....................
2. อาชีพของตัวละคร:.......................
3. แมพที่ติดอยู่:......................

หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนทางทีมงานจะดำเนินการโอนย้ายตัวละครดังกล่าวไปที่แมพอื่นค่ะ
*หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ 1 ตัวละคร / 1 ครั้ง เท่านั้นค่ะ
< กลับเมนูหลัก

Bug Alert ข้อมูลบัคเกม

Tree of Savior

  • • ไม่พบข้อมูล

MapleStory