• วิธีใช้จอย + ตั้งมาโคร (ไม่โดนแบน)
  • คู่มือการเป็น #เทพสายฟรี
  • Zakum บอสตัวแรกของทุกคน
  • การหาของ / ดูออฟ / ตีบวก / ยกดาว / ย้ายดาว
  • รอบรู้เรื่อง สารพัดของอัพเกรด
  • รวมวิธีหาเงินสำหรับมือใหม่