HERO

SHADE

พลังหลัก : STRENGTH (STR)

อาวุธหลัก : KNUCKLE

Hit Points/Mana Points : HIGH/MEDIUM

โจมตี
ป้องกัน
การเคลื่อนไหว
ความยาก

OVERVIEW

Shade (หรือ EunWol) หนึ่งในฮีโร่ทั้งหกที่ทำการผนึก Black Mage เขาใช้ Knuckles เป็นอาวุธหลักและ Fox Marbles เป็นอาวุธรอง ถ้าว่ากันโดยหลักแล้วอาชีพของเขานับเป็น Pirate สายหนึ่ง ซึ่งถ้าเทียบกับในปัจจุบันแล้วก็น่าจะพอนับเป็นเช่นนั้นได้ถ้าดูจากการที่เขาทำสิ่งต่างๆ

SKILL