LEF

ILLIUM

พลังหลัก : INTELLIGENCE (INT)

อาวุธหลัก : LUCENT GAUNTLET

Hit Points/Mana Points : MEDIUM/MEDIUM

โจมตี
ป้องกัน
การเคลื่อนไหว
ความยาก

OVERVIEW

Illium ผู้มีสายเลือดของวู้ดเด้นเลฟอันเข้มข้น อันที่จริง ควรจะมีพลังเวทย์มนตร์อันกล้าแกร่ง แต่ทว่าเขากลับไม่มีความสามารถเหล่านั้น จนกระทั้งคริสตัลช่วยปลุกพลังในตัวของอิลเลียมทำให้เขาสามารถใช้พลังเวทย์มนตร์ได้ เค้าจึงกลายเป็นผู้สืบทอดที่เหลือรอดอยู่ของ Wooden Lef ตัวเขานั้นอยู่ในกลุ่มอาชีพสาย Magician โดยใช้ Magic Gauntlet เป็นอาวุธหลัก

SKILL