MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]Update Patch Note [18 ธ.ค. 62]

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2562


Content

[Job Rebalancing]

วัตถุประสงค์ของการปรับสมดุลในครั้งนี้ คือ 

1) เพื่อปรับพลังทั่วไป 

2) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สกิล โดยมีการปรับสกิลที่ยากที่จะแสดงสมรรถภาพออกมา เนื่องจากมีข้อผิดพลาด และเรียกใช้งานไม่สะดวก


•  การปรับในทุกอาชีพ

-  แก้ไขปัญหาการใช้งานสกิล barrior : หากใช้งานสกิลที่เสีย HP หลังจากที่ใช้งานสกิล barrior ระบบจะไม่แสดงผลการใช้งานสกิล barrior

·     [สกิลซัมม่อน] : แก้ไขข้อผิดพลาด ระบบไม่แสดงข้อความเตือน เมื่อ Summon Unit หายไป

·     [สกิลลด DEF] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิลนี้ไม่ทำงาน 

·     [สกิลลดดาเมจเมื่อถูกโจมตี] : เมื่อมีการลดดาเมจเมื่อถูกโจมตี จะลดลงไม่ถึง 1 

·     [สกิลประเภท barrior] : เมื่อใช้งานสกิลที่เสีย HP จะไม่เสีย barrior 

·     [สกิล Dark Sight และสกิลอมตะ] : แก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อใช้สกิลใน Boss Vellum หากตัวละครชนกับหินย้อยกลางอากาศ ทำให้ตัวละครร่วงลงมาที่พื้น และไม่ได้รับดาเมท

·     [สกิล Decent Advanced Blessing] : ไม่สามารถใช้งานสกิล Decent Advanced Blessing ใน Job5 ได้ในขณะที่มีบัฟ Decent Advanced Blessing ของ Bishop อยู่

·     [เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ทั่วไป] : แก้ไขข้อผิดพลาดในการเพิ่มดาเมจที่เป็นผลมาจากพลังโจมตีของสกิลในหน้าต่าง stack


•  อาชีพ Magician

·     [Mana Overload] : ปรับลดการเสีย HP ของอาชีพที่ไม่มี MP จาก 1% ของ Max HP เป็น 0.5 % ของ Max HP

·     [Arterial Form] : ที่เลเวล 25 เพิ่มจำนวน MP ที่ต้องใช้ จาก 5250 เป็น 7750 และปรับเวลาคูลดาวน์จาก 54 วินาทีเป็น 60 วินาที


•  อาชีพ Archer

·     [Guided Arrow] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงเอฟเฟกต์ของการเต้นหลอกล่อ (Courtship Dance) และการล่านกอินทรี (Eagle) เมื่ออยู่ใน Pollo & Fritto


•  อาชีพ Pirate

·     [Loaded Dice] : เมื่อใช้งานสกิลนี้ จะไม่เสีย MP แต่เสีย HP 1000 สำหรับ Lucky Dice ของอาชีพที่ไม่มี Lucky Dice จะเสีย HP 300 


•  อาชีพ Hero

·     [Instinctual Combo] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อใช้งานสกิลนี้แล้วตัวละครจะอยู่ที่เดิม และไม่เกิดดาเมจเมื่อโจมตีต่อเนื่อง


•  อาชีพ Dark Knight

·     [Evil Eye] : เกิดการโจมตีเมื่อตัวละครอยู่ในสถานะต่อสู้เท่านั้น เมื่อตัวละครจะอยู่ในสถานะต่อสู้ และใช้งานสกิล Evil Eye Shock และสกิล Beholder Impact


•  อาชีพ Explorer Magician

·     [Unstable Memorize] : สามารถใช้กลางอากาศ และใช้ในสถานะ flying ได้ แต่หากเลือกสกิลที่ไม่สามารถใช้งานกลางอากาศ หรือใช้ในขณะ flying ได้ จะเกิดแค่แอคชั่นตอนร่ายสกิล


•  อาชีพ Archmage - Fire, Poison

·     [Ifrit] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Ifrit ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Infinity] : ที่ระดับ Master - การเพิ่ม Final Damage เพิ่มจาก 65% เป็น 70%


•  อาชีพ Archmage - Ice, lightning

·     [Elquines] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Elquines ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Infinity] : ที่ระดับ Master การเพิ่ม Final Damage เพิ่มจาก 65% เป็น 70%

·     [Lightning Orb] : เริ่มคิดเวลาคูลดาวน์ทันทีเมื่อร่ายสกิล


•  อาชีพ Bishop

·     [Mystic Door] : Mystic Door ที่ตัวละครอื่นใช้งานจะมีผลตามความโปร่งใสของเอฟเฟกต์สกิลของเรา 

·     [Bahamut] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Bahamu ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Infinity] : ที่ระดับ Master การเพิ่ม Final Damage เพิ่มจาก 65% เป็น 70%

·     [Genesis] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครตายและฟื้นคืนชีพในระหว่างที่ติดคูลดาวน์ แล้วไม่เกิดการร่าย Big Bang แบบ Full Charge ในระหว่างคูลดาวน์

·     [Righteously Indignant] : สามารถใช้งาน Will of Erda ได้ในระหว่างที่ใช้งานสกิลนี้

·     [Unstable Memorize] : หากสกิล Big Bang ถูกเลือกใช้ จะสามารถร่ายได้แบบ Full Charge ได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับคูลดาวน์ของสกิล Genesis


•  อาชีพ Bow Master

·     [Phoenix] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Phoenix ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Gritty Gust] : เพิ่มขอบเขตการโจมตีจากเดิม 61% และสามารถโจมตีศัตรูได้สูงสุด 12 คน จากเดิม 8 คน

·     [Arrow Rain] : ที่เลเวล 25 ช่วงห่างการโจมตีของพื้นที่ฝนธนูเพิ่มจาก 0.5 วินาทีเป็น 1 วินาที, ดาเมจเพิ่มจาก 500% เป็น 1,200%, โจมตีศัตรูได้สูงสุด 10 คนจากเดิม 15 คน, จำกัดจำนวนพื้นที่ฝนธนูที่เกิดขึ้นได้ในครั้งเดียวอยู่ที่สูงสุด 6 พื้นที่, เมื่อเกิดพื้นที่ฝนธนูจะเริ่มการโจมตีทันที และมีโอกาส 2 เท่าที่จะเกิด Magic Arrow ในพื้นที่

·     [Quiver Barrage] : ที่เลเวล 25 ธนูไฟมีดาเมจเพิ่มขึ้นจาก 1,200% เป็น 1,500% และมีฟังก์ชั่นที่เพิ่มพลังโจมตี 17%


•  อาชีพ Marksman

·     [Freezer] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Freezer ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Piercing Arrow] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Final Damage ที่เพิ่มขึ้นในตอนที่แทงศัตรูสูงกว่า Max Damage ที่กำหนดไว้


•  อาชีพ Pathfinder

·     [Ancient Guidance] : ลบฟังก์ชั่น Passive ที่เพิ่ม Final Damage

·     [Raven] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเรียก Raven ออกมาแล้ว UI แสดงผลแบบโปร่งใส ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีก็ตาม

·     [Obsidian Barrier] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีที่ทำดาเมจตาม Max HP


•  อาชีพ Night Lord

·     [Dark Lord's Omen] : เพิ่มฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มดาเมจ 30% เมื่อโจมตี Boss Monster


•  อาชีพ Shadow

·     [Smokescreen] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดสกิล Advanced Dark Sight ใน Smokescreen ของตัวละครอื่น และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีที่ทำดาเมจตาม Max HP

·     [Sonic Blow] : เริ่มคิดคูลดาวน์ทันทีที่ร่ายสกิล และลดเวลาคูลดาวน์จาก 90 วินาทีเป็น 80 วินาที


•  อาชีพ Dual Blade

·     [Karma Fury] : เพิ่มฟังก์ชั่นไม่สนใจ การป้องกันของศัตรู 30%

·     [Blade Tornado] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่พายุไต้ฝุ่นไม่โจมตีศัตรูตัวเดียวกันหลายๆ ครั้ง


•  อาชีพ Buccaneer

·     [Buccaneer Blast] : ลดการดีเลย์ของแอคชั่นจากเดิม 35% (เพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 11.10 น. )

·     [Double Blast] : ลดการดีเลย์ของแอคชั่นจากเดิม 35%

·     [Nautilus Strike] : ไม่มีการชาร์จพลังจากการโจมตีเพิ่มเติม

·     [Meltdown] : เมื่อ Energy Orb ไปถึงสุดระยะกระสุนจะหายไปทันที และที่เลเวล 25 ดาเมจเพิ่มขึ้นจาก 775% เป็น 900%


•  อาชีพ Soul Master

·     [Rising Sun] : เปลี่ยนฟังก์ชั่นเพิ่มดาเมจ เป็นฟังก์ชั่นเพิ่ม Final Damage 15% ที่ระดับ Master

·     [Speeding Sunset/Moon Dancer] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่สามารถใช้งาน Elemental Shift ได้ หากใช้งานสกิลนี้ในขณะที่ใช้งาน Ring of Restraint อยู่

·     [Master of the Sword] : เปลี่ยนฟังก์ชั่นเพิ่มดาเมจ เป็นฟังก์ชั่นเพิ่ม Final Damage 25% ที่ระดับ Master และเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่ม ATT 45


•  อาชีพ Flame Wizard

·     [Fires of Creation] : ไม่แสดง UI กำหนดแก่นแห่งเปลวไฟเมื่อใช้งาน หากใช้งานสกิลโดยไม่กดปุ่มทิศทาง จะเป็นการเรียกสิงโตเพลิงออกมา หากกดลูกศรลงในขณะที่ใช้งาน จะเป็นการเรียกจิ้งจอกเพลิงออกมา

·     [Towering Inferno] : เพิ่มขอบเขตการโจมตีจากเดิม 14%


•  อาชีพ Wind Archer

·     [Pinpoint Pierce] : ลดดีเลย์ของแอคชั่นจากเดิม 25% ลบฟังก์ชั่นที่ทำให้ติดดีบัฟเพิ่มดาเมจของ Pinpoint Pierce เมื่อยิงเข้าเป้า และเพิ่มฟังก์ชั่นที่ทำให้ติดดีบัฟเพิ่มดาเมจและการไม่สนใจการป้องกัน 15% เป็นเวลา 30 วินาทีในทุกการโจมตีของ Wind Archer

·     [Howling Gale] : เมื่อตายและฟื้นคืนชีพ จะไม่สูญเสียพลังลมที่มี


•  อาชีพ Striker

·     [Lightning Cascade] : ลบฟังก์ชั่นเพิ่มดาเมจระหว่างที่ใช้งาน และเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่ม Final Damage 9% ที่ระดับ Master


•  อาชีพ Aran

·     [Maha's Fury] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อย้ายแชนแนลระหว่างใช้งานแล้วไม่เกิดพายุหิมะในบางครั้ง

·     [Adrenaline Burst] : ไม่ได้รับผลจากการรีเซ็ตคูลดาวน์ และลบเงื่อนไขเวลาที่ไม่สามารถใช้สกิลหลังจากสิ้นสุด Adrenaline Boost ออก


•  Mercedes

·     [Spirit Nimble Flight] : แก้ไขเรื่องที่เมื่อลงสู่พื้นทันทีหลังจากใช้งาน แล้วกระโดดครั้งต่อไปได้ต่ำกว่าปกติ

·     [Spikes Royale] : ลดอัตราการป้องกันเวทย์

·     [Spikes Royale - Armorbreak] : ลดอัตราการป้องกันเวทย์

·     [Sylvidia] : ดีเลย์ของแอคชั่นในการร่ายบัฟในขณะที่ Sylvidia อยู่ลดลง 50%


•  Phantom

·     [Rose Carte Finale] : การ์ดที่ปักอยู่บนพื้นจะไม่ยกเลิก Dark Sight

·     [Luck of the Draw] : ครึ่งหนึ่งของการ์ดที่โยนไปจะโจมตีศัตรูที่อยู่ในขอบเขต โดยจะมุ่งโจมตี Boss Monster ที่มี HP สูงสุดก่อนเป็นอันดับแรก และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ Red Cross ไม่ฟื้นฟู HP และ MP

·     [Phantom's Mark] : สัญลักษณ์ของ Phantom ไม่หายไปเมื่อตายแล้วฟื้นคืนชีพ


•  Shade

·     [Fox Spirits] : แก้ไขปัญหาที่เมื่อเกิดสกิลนี้แล้วตัวเกมค้างในบางครั้ง


•  Demon

·     [Dark Winds] : ระยะเคลื่อนที่ของ Double Jump มากขึ้น


•  Demon Slayer

·     [Jormungand] : ได้รับ Force เมื่อปราบศัตรูด้วยสกิล Jormungand

·     [Orthrus] : ได้รับ Force เมื่อปราบศัตรูด้วยสกิล Orthrus และสามารถใช้งาน Buff Freezer ได้


•  Demon Avenger

·     [Exceed] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ UI ที่แสดงในขั้นสุดท้ายของสกิล Exceed ยังคงแสดงอยู่ ถึงแม้ตัวละครจะตายและฟื้นคืนชีพแล้วก็ตาม

·     [Overload Release] : เพิ่มฟังก์ที่ทำให้ 20% ของการฟื้นฟูที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ในสถานการณ์พิเศษสามารถฟื้นฟูได้

·     [Demonic Frenzy] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่การจำกัดการฟื้นฟูไม่มีผลต่อการฟื้นฟูของ Recovery Rune และการจำกัดการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นจาก 1 % เป็น 2% ที่เลเวล 30

·     [Blood Fist] : เพิ่มฟังก์ชั่นที่ลดดาเมจจากการถูกโจมตี 30% รวมถึงจากการโจมตีที่สร้างความเสียหายในจำนวนหนึ่งของ Max HP ในระหว่างทำการร่ายสกิล และเพิ่มดีเลย์ของแอคชั่นเมื่อร่ายสกิลจากเดิม 27%


•  Blaster

·     [Revolving Cannon] : ในระหว่างรีโหลดกระสุนแบบ manual (ทำเอง) หากไม่มีกระสุนที่จะโหลด การโหลดกระสุนแบบ manual นี้จะหยุดลง

·     [Advanced Charge Mastery] : อัตราการลดระยะเวลาชาร์จของสกิลชาร์จในระดับ Master เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 40%


•  Battle Mage

·     [Party Shield] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีที่มอบดาเมจตาม Max HP

·     [Master of Death] : เพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่ม Final Damage ของ Death 50% ในระหว่างใช้งาน

·     [Unification Aura] : ที่เลเวล 25 เวลาคูลดาวน์ลดลงจาก 150 วินาทีเป็น 100 วินาที เวลาต่อเนื่องลดลงจาก 55 วินาทีเป็น 38 วินาที และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เพิ่ม Magic ATT 50

·     [Grim Harvest] : เวลาคูลดาวน์ลดลงจาก 120 วินาที เป็น 100 วินาที


•  Wild Hunter

·     [Swipe] : ฟื้นฟูตาม Max HP ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตาม HP บริสุทธิ์

·     [Wild Arrow Blast] : ขอบเขตในการโจมตีขึ้นและลงเพิ่มขึ้นจากเดิม 33% เมื่อขี่ Jaguar

·     [Drill Salvo] : ในระดับ Master เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ทั่วไปด้วย Wild Arrow Blast ในขณะที่ขี่ Jaguar ดาเมจจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 20%

·     [Silent Rampage] : เวลาคูลดาวน์ลดลงจาก 160 วินาทีเป็น 120 วินาที


•  Xenon

·     [Totalling Ring] : เปลี่ยนการเพิ่ม Stat จากการเพิ่ม LUK เท่านั้นเป็นการเพิ่ม Stat ที่มีค่าสูงที่สุด หาก STR, DEX และ LUK มีค่าเท่ากันทั้งหมด จะเพิ่ม LUK 

·     [Overload Mode] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่การจำกัดการฟื้นฟูไม่มีผลต่อการฟื้นฟูของ Recovery Rune


•  Mechanic

·     [Hidden Peace] : ลบฟังก์ชั่นที่เพิ่ม HP และ MP เมื่อขี่ Metal Armor

·     [Humanoid Mech] : ลบฟังก์ชั่นที่เพิ่ม HP และ MP เมื่อขี่ Metal Armor และเพิ่มฟังก์ชั่น Passive ที่เพิ่ม HP และ MP 1,500 ที่ระดับ Master

·     [Homing Beacon] : เพิ่มเอฟเฟกต์ควันตาม Homing Beacon ที่ยิงออกไป สามารถตั้ง On/Off เอฟเฟกต์นี้ได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนของสกิล 

      และเพิ่มฟังก์ชั่น หากเป้าหมายในการยิงหายไป Homing Beacon จะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที แล้วไปที่ศัตรูอื่น

·     [Heavy Salvo] : จำนวน MP ที่ใช้ในระดับ Master ลดลงจาก 95 เหลือ 35

·     [Extreme Mech] : ลบฟังก์ชั่นที่เพิ่ม HP และ MP เมื่อขี่ Metal Armor

·     [Mech Alloy Research] : เพิ่มฟังก์ชั่น Passive ที่เพิ่ม HP 40% และ MP 10% ที่ระดับ Master

·     [Doomsday Device] : ลบฟังก์ชั่นการดูดซับและสลายดาเมจเมื่อถูกโจมตี, ลดเวลาคูลดาวน์ที่เลเวล 25 จาก 450 วินาทีเป็น 200 วินาที และลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก 265 วินาทีเป็น 125 วินาที

·     [Micro Missile Container] : เพิ่มฟังก์ชั่นที่หากเป้าหมายในการยิงหายไป Micro Missile จะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที แล้วไปที่ศัตรูอื่น

·     [Full Metal Barrage] : เมื่อใช้งานแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน Homimg Beacon ได้เป็นเวล 4 วินาที (จากเดิม 10 วินาที)


•  Kaiser

·     [Transfiguration] : Morph Gauge ยังคงอยู่เมื่อตายแล้วฟื้นคืนชีพ แต่จะแตกต่างกันออกไปเมื่อฟื้นคืนชีพ

l    สถานะ Nova : Morph Gauge ยังคงอยู่

l    สถานะ Final Figuration - ไม่ใช้งาน Buff Freeze : รีเซ็ต Morph Gauge

l    สถานะ Final Figuration ที่เกิดจาก Final Trance - ไม่ใช้งาน Buff Freeze : คงค่า Morph Gauge 

     ก่อนที่ จะใช้ Final Trance

l    สถานะ Final Figuration ที่เกิดจาก Final Trance และ Trace ทั่วไปใช้ Buff Freeze : Morph Gauge

     เต็ม (Max), รีเซ็ตเมื่อสิ้นสุด Final Figuration

·     [Catalyze] : เพิ่มฟังก์ชั่นที่เพิ่ม Critical Rate 20% ในระดับ Master

·     [Final Form] : ลบฟังก์ชั่นที่เพิ่ม Critical Rate เมื่อใช้งานสกิล

·     [Wing Beat] : ระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มจาก 10 วินาทีเป็น 15 วินาที

·     [Gigas Wave] : ไม่ขยายขอบเขตที่ถูกยิงในบางท่าทางในสถานะ Final Figuration

·     [Expert Sword Mastery] : Critical Damage ในระดับ Master เพิ่มจาก 8% เป็น 15% และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เพิ่ม Critical Rate 20% เข้ามา

·     [Will of Sword: Strike] : ความเสียหายจากระเบิดที่เลเวล 25 เพิ่มจาก 1,400% เป็น 2,000% ส่วนความเสียหายเมื่อตัวละครระเบิดเองจะอยู่ที่ 1,400%


•  Cadena

·     [Weapon Variety I] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่การโจมตีเพิ่มเติมไม่แสดงผลคูลดาวน์ และลดเวลาคูลดาวน์จาก 0.5 วินาทีเป็น 0.25 วินาที

·     [Chain Arts:Take Down] : ไม่มีการรีเซ็ตคูลดาวน์

·     [Chain Arts:Tough Hustle] : คูลดาวน์มีผลทันทีที่ร่ายสกิล และเวลาคูลดาวน์เพิ่มจาก 45 วินาทีเป็น 50 วินาที

·     [A.D Ordnance] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ใช้เวลาในการรวบรวม Energy น้อยกว่าที่กำหนด


•  Angelic Buster

·     [Power Transfer] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงบัฟไม่ปกติ

·     [Finale Ribbon - Enhance] : เปลี่ยนเป็นสกิล 'Finale Ribbon - Armorbreak'

·     [Finale Ribbon - Armorbreak] : สกิลใหม่ที่ไม่สนใจการป้องกัน 15% เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟ

·     [Pretty Exaltation] : เพิ่มเวลาคูลดาวน์จาก 90 วินาทีเป็น 120 วินาที

·     [Supreme Supernova] : ลดเวลาคูลดาวน์จาก 65 วินาทีเป็น 60 วินาที

·     [Sparkle Burst] : เพิ่มเวลาคูลดาวน์จาก 100 วินาทีเป็น 120 วินาที และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อพลังลึกลับจากโจมตีมีเกินจำนวนที่จำกัดแล้วระเบิดออกมา แล้วทำให้ตัวเกมปิดลง

·     [Mighty Mascot] : ลดเวลาคูลดาวน์จาก 150 วินาทีเป็น 120 วินาที

·     [Spotlight] : เวลาคูลดาวน์ที่เลเวล 25 เปลี่ยนจาก 150 วินาทีเป็น 120 วินาที การเพิ่มดาเมจต่อการใช้สปอร์ตไลท์ซ้ำแต่ละครั้งลดลงจาก 7% เป็น 5% และระยะห่างของการโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดิม 20%


•  Zero

·     [Throwing Weapon] : แก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มระยะเวลาต่อเนื่อง


•  Kinesis

·     [Awakening] : ลบฟังก์ชั่นเพิ่ม Critical Rate ของ Ultimate Skill และเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่ม Critical Damage ของ Ultimate Skill ในระดับ Master 20% 

·     [Ultimate - B.P.M.] : เพิ่มดาเมจในระดับ Master จาก 150% เป็น 175%


•  Illium

·     [Crystal Charge] : คริสตัลของตัวเองไม่ได้รับเอฟเฟกต์โปร่งใสของสกิล

·     [Glory Wing] : ในระหว่างที่ใช้งาน เอฟเฟกต์หน้าจอจะไปแสดงอยู่ที่ไอคอนบัฟและใต้ UI

·     [Craft:Javelin II] : เพิ่มดาเมจในระดับ Master จาก 390% เป็น 405%


การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเกม

•  สามารถเข้าเกมได้ หลังจากกำหนดรหัสผ่านครั้งที่ 2 ที่ไม่ปลอดภัยใหม่

-     สามารถกดปุ่ม 'กำหนดรหัสผ่านครั้งที่ 2 ใหม่' เพื่อรีเซ็ตและกำหนดรหัสผ่านครั้งที่ 2 ใหม่ได้

-     ปุ่ม 'เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านครั้งที่ 2' ที่หน้าต่างเลือกตัวละคร ถุูกเปลี่ยนเป็น 'กำหนดรหัสผ่านครั้งที่ 2 ใหม่'

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อลงทะเบียน Meditation หรือ Speed Infusion ในบัฟอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงแล้วร่ายบัฟดังกล่าว แล้วทำให้บัฟสัตว์สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ทำงาน

• แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผลปริมาณ ATT ที่เพิ่่มขึ้นของไอเทมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้เมื่อสวมใส่

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครถูกแพทเทิร์นใส่หมวกของบอส Pierre แล้วสีผิวเปลี่ยนไป

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวเกมปิดลงในบางครั้งเมื่อตัวละคร Xenon ใช้งาน Hypogram Field แล้วย้ายอผนที่หรือย้ายแชนแนล

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่ NPC Lauren ที่เป็น Android Beautician แล้วมีการแสดงผล Preview เป็นสีขาวดำ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ ATT ที่แสดงใน Tool Tip ของไอเทมอุปกรณ์ แสดงผลเป็น ATT ที่รวมดาเมจที่เพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ทั่วไปด้วย

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Mage (Ice, Lightning) ใช้งาน Lightning Spear จากสกิล Unstable Memorize แล้วเกิดคูลดาวน์กับ Lightning Spear

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Mercedes ร่วงลงมาจากกลางอากาศในระหว่างที่ใช้สกิล Leap Tornado

• แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อตัวละคร Shade ใช้ Ghost Disposition แล้วไม่เกิด Foxy

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Battle Mage โจมตีด้วย Grim Harvest และระยะเวลาต่อเนื่องไม่เพิ่มขึ้น

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครขึ้น Silver Mane แล้วสกิลต่อเนื่องบางสกิลสิ้นสุดลง หรือไม่สร้างความเสียหาย

• แก้ไขให้ตัวละคร Ark สามารถยกเลิกสถานะ Instinct Encroachment ได้เมื่อขึ้น Silver Mane

• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าต่างแชต เมื่อใช้เมนูคลิกขวากับตัวละครที่เรากระซิบด้วยที่อยู่ต่างแชนแนลกัน แล้วเมนูแสดงผลไม่ปกติ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่การแจ้งใน Party Quest 'ร่องรอยของ Goddess' ไม่ทำงาน


การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา - เกี่ยวกับบอส

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อสิ้นสุดการจับคู่บอสและลองจับคู่ใหม่ แล้วการจับคู่ถูกยกเลิกในบางครั้ง

•  สถานะผิดปกติของสมาชิกปาร์ตี้ใน Boss Content จะไม่ได้รับผลความโปร่งใสของสกิล

•  แก้ไขปัญหาที่อันดับใน Boss Ursus ไม่เป็นไปตามคะแนนจริง

•  แก้ไขปัญหาที่ Node พิเศษไม่แสดงผลใน Boss Ursus

•  แก้ไขปัญหาที่ Final Pact ของอาชีพ Dark Knight ไม่แสดงผลใน Boss Ursus

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อเข้า Boss Ursus แล้วบัฟของไอเทมบางอย่างหายไป

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อเข้า Boss Hilla (Normal) ไปแล้ว แล้วยังสามารถจับคู่บอสได้อีก

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อถูกแพทเทิร์นใส่หมวกใน Boss Pierre แล้วหูของตัวละคร Elf หรือ Lef แสดงผลเป็นหูปกติ

•  ใน Boss Cygnus ไอเทม Dream Key จะหายไปเมื่อเข้าแผนที่บอส ไม่ใช่เมื่อเข้า Cygnus Garden

•  Boss Damien Phase 2 ที่ปรากฏขึ้นเมื่อเล่น Heroes of Maple ถูกโจมตีได้มากขึ้น

•  แก้ไขปัญหาที่การลดดาเมจเมื่อถูกโจมตีของตัวละครใน Boss Damien ลดลงเกินค่าที่กำหนดแล้วเกมปิดตัวลง

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถหมอบหลบการโจมตีพุ่งไปข้างหน้าใน Boss Damien Phase 2 ได้

•  แก้ไขปัญหาที่มีดที่ออกมาใน Boss Damien หยุดแล้วไม่เคลื่อนไหว หรือไม่เกิดขึ้นอีกในบางครั้ง

•  Lucid ใน Boss Lucid (Hard) Phase 3 มีความสามารถในการลดการโจมตีทุกประเภทลงครึ่งหนึ่ง และ Max HP ถูกลดลง

•  แก้ไขปัญหาที่สมาชิกปาร์ตี้คนอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้าปาร์ตี้สามารถเข้าโหมดฝึกหัดของ Boss Will ได้

•  แก้ปัญหาใน Boss Will Phase 1 ที่สกิล Soul Splitter ของ Shade ไม่สร้างความเสียหายแก่ Will เมื่อใช้งานสกิลก่อนที่ Will จะอยู่ในสถานะ Groggy

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Zero ใช้สกิล Shadow Rain หรือเกิด Critical Bind ใน Boss Black Mage Phase 2 และ 3 แล้วไม่เห็นแพทเทิร์ทบางแบบ

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อใช้งานสกิลที่ตำแหน่งของตัวละครต่างกับที่ที่โจมตีเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แล้วเกิดแพทเทิร์นที่ไม่แน่นอน ทำให้ Zone System หายไป

•  การผนึกการโจมตีแบบควบคุมเวลาของ Papulatus, เอฟเฟกต์สลบ และเอฟเฟกต์สลบของการโจมตีหินย้อยของ Vellum ถูกแก้ไข

• เพิ่มคูลดาวน์ในการเข้า Weekly Boss บางตัวอีกครั้ง โดยเป็นเวลาเท่ากับเวลาจำกัดในการเคลียร์บอสนั้น ๆ

-    Hard Hilla

-    Chaos Pink Bean

-    Chaos Zakum

-    Gloom

-    Darknell

-    Verus Hilla

-    Black Mage

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สามารถสำเร็จเควสประจำวัน Root Abyss ในโหมดฝึกหัดบอสได้

• ลบการจำกัดการเข้า Hard Hilla ใน 1 วัน

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสมุนไพร/แร่ ปรากฏในบอส Hilla

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อโจมตีบอส Zakum แล้ว Damage Skin แสดงผลไม่ปกติในบางครั้ง

• ปรับให้ไม่สามารถใช้งานเก้าอี้ได้ในระหว่างที่ลงบอส Cygnus

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครตกลงมาที่พื้นในบอส Lucid Phase 2 แล้วไม่สามารถกลับไปด้านบนได้อีก

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวละครไม่สามารถใช้งานบางสกิลได้เมื่ออยู่ในสถานะ Flying ในบอส Lucid

• ปรับให้มีการแสดงข้อความเมื่อได้รับ Lucidroid ในบอส Lucid

•  ปรับปรุง Boss Ursus

-    หากดาเมจที่ทำต่อ Ursus มีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด จะได้รับการลงโทษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการไม่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ แล้วมอบภาระให้กับสมาชิกปาร์ตี้แต่ก็ได้รับรางวัลไป

-    ลดคะแนนโบนัสจาก Final Hit และเพิ่ม Max Limit ของคะแนนความเสียหาย

-    แก้ไขการแสดง Ranking ใน UI ที่แตกต่างกับที่เป็นจริงในบางครั้ง

-    แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครที่ใบหน้าเป็น Sharp Face และ Cool Elf Face ไม่แสดงสีหน้าเมื่อตายใน Ursus

•  กำหนดเวลาคูลดาวน์ในการเข้า Boss Magnus (Easy) อีกครั้งเป็น 30 นาที

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อกำจัด Damien ใน Boss Damien ได้แล้วไม่สามารถฟื้นฟู MP ได้


การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา - เกี่ยวกับสกิล

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อเอาเมาส์ไปชี้ตำแหน่งที่มีบัฟไอคอนในคอนเทนต์ที่ไม่แสดงบัฟไอคอน แล้วจะแสดงคำอธิบายบัฟ

•  แก้ไขปัญหาที่สกิลประเภทยิงแสดงเป็นรูปของสกิล Soul Seeker ในบางครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่สามารถใช้สกิลบัฟที่ไม่มีท่าทางในการร่าย เช่น Maple Warrior ในระหว่างที่เกิดสกิลอื่นได้

•  แก้ไขปัญหาที่สามารถใช้งานสกิลยิงรัวที่มีคูลดาวน์บางสกิลได้ในระหว่างติดคูลดาวน์ในบางครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถรับ Combo Kill Marble หรือไอเทมที่ถูกใช้งานทันทีที่ได้รับในระหว่างใช้งานสกิลเชื่อมบางสกิลได้

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อเล่น Heroes of Maple ด้วยตัวละครอาชีพที่ใช้ธนูและปืนเล่น แล้วจะมีภาพลูกธนูและลูกปืนปรากฏเมื่อทำการโจมตี

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Guided Arrow ของกลุ่มตัวละครอาชีพ Archer ไม่สามารถโจมตีได้ ถึงแม้จะอยู่ในสถานะโจมตีก็ตาม

•  แก้ไขปัญหาที่ความโปร่งใสของเอฟเฟกต์สลายของสกิล Raven Tempest ของ Pathfinder และสกิล Howling Gale ของ Wind Archer ไม่เกิดผล

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครอาชีพ Archmage (Fire, Poison) และ Archmage (Ice, Lightning ) ที่อยู่ในปาร์ตี้ แล้วทั้งสองอาชีพใช้  Meditation เป็นบัฟสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ แล้วเกิดการร่ายสกิล Meditation อย่างต่อเนื่อง

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครอาชีพ Theif ใช้งาน Venom Burst แล้วไม่เกิดดาเมจหากเป้าหมายในการโจมตีมีหลายคน

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครอาชีพ Striker และ Buccaneer ที่อยู่ในปาร์ตี้ แล้วทั้งสองอาชีพใช้ Speed Infusion เป็นบัฟสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ แล้วเกิดการร่ายสกิล Speed Infusion อย่างต่อเนื่อง

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Hero ตั้งค่าเอฟเฟกต์สกิล Combo Attack เป็น off แล้วนั่งบนเก้าอี้ แล้วยังเกิดเอฟเฟกต์อยู่

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Pierce Cyclone ของ Dark Knight เริ่มนับเวลาคูลดาวน์ทันทีที่ร่ายสกิล

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครอาชีพ Explorer Magician ใช้งานสกิล Unstable Memorize ในระหว่างที่ใช้งาน Overload Mana อยู่ แล้วเสีย MP จาก Overload Mana

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Archmage (Fire, Poison) ใช้สกิล DoT Punisher ทันทีที่ย้ายแมพ แล้วไม่เกิดสกิลตามปกติ

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Bishop ใช้สกิล Dispel แล้วเวลาคูลดาวน์ของ Divine Protection ลดลง ถึงแม้จะไม่หลุดจากสถานะผิดปกติก็ตาม

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่เกิดเอฟเฟกต์เสียงการโจมตีของสกิล Heal และ Shining Ray ของตัวละคร Bishop

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Enchanted Quiver ของตัวละคร Bow Master ไม่ถูกคุ้มครองโดย Buff Freezer

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Cardinal Transition ของตัวละคร Pathfinder ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังบางแห่งในปลายแผนที่ได้

•  แก้ไขเหตุการณ์ที่เมื่อตัวละคร Pathfinder ย้ายแมพระหว่างใช้สกิล Nova Blast แล้วบัฟเพิ่มดาเมจของ Nova Blast โดยเกจ Relic ไม่หายไป

•  แก้ไขเหตุการณ์ที่เมื่อตัวละคร Pathfinder ใช้สกิล Raven Tempest แล้วใช้สกิลอีก ณ ตำแหน่งเดิมที่ยืนอยู่ แล้วไม่เกิดดาเมจ

•  แก้ไขปัญหาที่ตัวละครอาชีพ Explorer Thief สามารถใช้งานบัฟสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ และใช้โพชั่นได้ในขณะที่ใช้งานสกิล Ultimate Dark Sight

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Continuous Aiming ของตัวละคร Captain ไม่แสดงเอฟเฟกต์สถานะผิดปกติ ถึงแม้จะยิงเข้าเป้าก็ตาม

•  แก้ไขปัญหาที่พื้นที่มลพิษที่เกิดจากสกิล ICBM ของ Cannon Shooter ไปเกิด ณ ปลายที่เหยียบ ไม่ใช่ที่ที่มีมิสไซล์ตกลงมา

•  แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์ Falling Moon ของตัวละคร Soul Master ไม่เกิดผลกับ Aura Wave ของ Weapon Aura

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Inferno Sphere ของตัวละคร Flame Wizard ไม่เกิดดาเมจ, ปัญหาที่ Phoenix Feather หายไปในบางครั้งแม้ไม่ได้ใช้สกิล และปัญหาที่ไม่สามารถคุ้มครอง Phoenix Feather ด้วย Buff Freezer ได้

•  จำนวน Max ของ Dark Piece หลังจากที่ตัวละคร Night Walker ใช้งาน Shadow Spear มีมากขึ้นในบางที่

•  แก้ไขปัญหาที่ Brandish Maha ของตัวละคร Aran ไม่แสดงภาพมายาเพราะเกิด Swing Studies 

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Aran ใช้งานสกิล Maha's Fury แล้วนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่แสดงอาวุธ แล้วไม่เห็น Maha

•  แก้ไขปัญหาเมื่อตัวละคร Mercedes ใช้งานสกิล Elemental Knights แล้วเกิดแค่เสียงของ Ice Spirit เท่านั้น

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Mystic Door แล้วสามารถยกเว้น Loadout ได้ก่อนที่ช่องวาร์ปจะหายไป

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Cannon Shooter ของ Phantom ไม่แสดง Master Level

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล Carte Noir ของตัวละคร Phantom และสกิล Upcoming Death ของตัวละคร Ark แสดงผลไม่ปกติ

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Rose Cart Finale แล้วการ์ดปักอยู่บนพื้น แล้วไม่เกิดเอฟเฟกต์กุหลาบ

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Phantom ขโมยสกิลของ Pathfinder มาใช้แล้ว Ancient Bow จาก Impeccable Memory ไม่แสดงผล

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Luck of the Draw ในตอนที่เหลือ MP น้อย แล้วไม่เกิดการโยนการ์ด แต่เลือกบัฟการ์ดเลย

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Shade ใช้งานสกิล Spirit Flow แล้ว Spirit Frenzy ที่เกิดอัตโนมัติมีจำนวนการโจมตีไม่ปกติ

•  แก้ไขปัญหาที่สกิล True Spirit Claw ทำงานในบางครั้ง ถึงแม้จะคิดคูลดาวน์ในบางครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Demon กดปุ่มทิศทางในขณะที่กระโดดอยู่ แล้วกดปุ่มทิศทางตรงกันข้าม แล้วจะเกิดการกระโดด 2 ครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Demon Avenger กำลังชาร์จ Blood Fist อยู่แล้วทำการอื่นจนทำให้การชาร์จถูกยกเลิก แต่ก็ไม่เกิดสกิล

•  แก้ไขปัญหาที่หากตัวละคร Demon Avenger ยิง Blood Fist ในตอนที่ตาย แล้วตัวละครไม่ตาย

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Demon Avenger ใช้งาน Blood Fist ในตอนที่ใช้งาน Glide อยู่ แล้ว Glide ไม่ถูกยกเลิก

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Blaster ย้ายแผนที่ระหว่างชาร์จสกิล แล้วเอฟเฟกต์เสียงเมื่อชาร์จไม่หยุด

•  แก้ไขปัญหาที่คำสาปจากสกิล Black Magic Alter ของตัวละคร Battle Mage ไม่แสดงดาเมจในบางเงื่อนไข

•  ช่วงห่างในการชาร์จพลังจาก Supply Surplus ของตัวละคร Xenon ชัดเจนยิ่งขึ้น หากใช้เวลามากในการชาร์จ (เนื่องจากติดปัญหาเครือข่าย) การชาร์จครั้งต่อไปจะมีช่วงเวลาที่สั้นลง

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Xenon ใช้สกิล Hypogram Field : Fusion แล้วพื้นที่โฮโลแกรมหายไปหากอยู่ห่างออกไป

•  เมื่อตัวละคร Kaiser โจมตีวัตถุในแผนที่ในสถานะ Final Figuration แล้วจะไม่เกิดการโจมตีทั่วไปก่อนแปลงร่าง แต่จะสามารถโจมตีวัตถุด้วย Dragon Slash

•  แก้ไขปัญหาที่การแสดงค่า ATT ที่เพิ่มขึ้นใน Item Tool Tip ในขณะที่ไม่ได้ติดตั้งอาวุธอยู่แสดงผลผิด ในตัวละครกลุ่มอาชีพ Pirate ยกเว้น Angelic Buster

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Zero ใช้งานสกิล Burst Step ไปยังข้างบนแล้วไม่เกิด Doubletime

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Zero ใช้งานสกิล Shadow Rain ใน Root Abyss Boss Content แล้วไม่เกิด Boss ในบางครั้ง

• แก้ไขปัญหาเมื่อใช้งานบางสกิลบัฟที่มีคูลดาวน์แล้วเข้าไปยัง Auction House แล้วเวลาคูลดาวน์ไม่ลด แต่เวลาต่อเนื่องของบัฟลดลง

• แก้ไขปัญหาที่ไม่แสดงกรอบการใช้งาน Force ในไอคอนสกิลระดับ 5 ของ Demon Slayer และ Zero ที่ต้องใช้ Force และ Time Force

• แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถยกเลิก Weapon Aura ด้วยการคลิกขวาได้

• แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์สกิล Guided Arrow ของตัวละครอื่นยังคงค้างอยู่ในแผนที่

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Paladin ใช้งานสกิล Elemental Force หลังจากใช้งานสกิล Divine Echo แล้วบัฟที่สมาชิกปาร์ตี้ได้รับไม่เกิดผลเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่อง

• แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการระบุในคำอธิบายสกิล MP Eater ของ Archmage (Fire, Poison) ว่าสกิลนี้ไม่แสดงผลกับ Boss Monster

• Archmage (Fire, Poison) แก้ไขปัญหาที่สกิล DoT Punisher ของ Archmage (Fire, Poison) ทำการโจมตีไปในตำแหน่งก่อนที่มอนสเตอร์จะเกิด

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อได้รับ Holy Symbol จาก Bishop ที่เป็นสมาชิกปาร์ตี้ แล้วเคลื่อนที่จนอยู่ห่างกัน ทำให้เกิดผลน้อยลง แต่ว่าไอคอนในในหน้าต่างบัฟยังคงแสดงผลราวกับว่าเกิดผลเท่าเดิม

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวละคร Marksman ไม่สามารถใช้งาน Critical Reinforce ได้ในขณะที่กำลัง Keydown สกิล Surge Bolt และรวบรวมพลังอยู่

• Pathfinder สกิล แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Nova Blast ของตัวละคร Pathfinder ไม่ทำดาเมจในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Explorer Thief ใช้งานสกิล Ultimate Dark Sight แล้วสัตว์สามารถรับไอเทมที่ดรอปได้

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Shadower ใช้งานสกิล Veil of Shadow แล้วใช้ Rune of Skill แล้วเวลาคูลดาวน์ของสกิล Veil of Shadow หายไปชั่วขณะ แล้วเปลี่ยนเป็น 5 วินาที

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Integrity ของตัวละคร Shadower ไม่เสีย MP

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Buccaneer ใช้สกิล Meltdown แล้วเคลื่อนที่ชั่วพริบตาทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาต่อเนื่องของสกิล แล้วตัวเกมปิดลง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อสกิล ICBM ของตัวละคร Cannon Shooter เกิดการระเบิด ณ ความสูงหนึ่ง ๆ จากพื้นแล้วไม่เกิดพื้นที่มลภาวะ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Dawn Warrior ใช้สกิล Soul Eclipse แล้วกลับไปยังหน้าจอล็อกอิน แล้วเอฟเฟกต์จากสกิลไม่หายไปในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Blazing Extinction ของ Blaze Wizard ไม่ทำการโจมตีในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Wind Archer ใช้งานสกิล Gale Barrier แล้วลมหมุนจากการโจมตีไม่เกิดผลต่อ Sentient Arrow

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Wind Archer ใช้งานสกิล Gale Barrier และ Risk Taker Ring แล้วเอฟเฟกต์จาก Risk Taker Ring หายไป ถึงแม้ Barrier จะไม่หายไปเมื่อถูกโจมตีปกติก็ตาม

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Luck of the Draw แล้วเอฟเฟกต์ Red Cross ที่ได้รับไม่ไปทับซ้อนกับเอฟเฟกต์ของ Rune of Recovery 

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Luck of the Draw แล้วไม่เกิดเอฟเฟกต์ Red Cross ในรูปแบบการต่อสู้ที่ยับยั้งการฟื้นฟูของ Boss Will Phase 2 และ Verus Hilla

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Luck of the Draw ของตัวละคร Phantom มีเป้าหมายโจมตีไปที่มอนสเตอร์ที่ไม่สามารถโจมตีได้

• แก้ไขจำนวนการเพิ่ม ATT ต่อเลเวลของ Passive Skill Moonlight ของ Phantom เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการไม่เพิ่ม ATT ถึงแม้จะใช้ SP ก็ตาม

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่การ์ดที่ปักลงบนพื้นเมื่อตัวละคร Phantom ใช้งานสกิล Carte Rose Finale ไม่เกิดสกิลเอฟเฟกต์

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Phantom ออกจาก Cash Shop แล้วเกิดสกิล Judgement ในทันที

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Shade ใช้งานสกิล Spirit Bond Max ที่ทำให้ Spirit Guardian ปรากฏตัวออกมา แล้วย้ายแผนที่ แล้วสกิลที่ Spirit Guardian ใช้ไม่เกิดคูลดาวน์

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครอาชีพ Demon ใช้งาน Keydown ปุ่มประโดด แล้วเกิดการร่อนลงโดยอัตโนมัติหลังจากการกระโดด

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Xenon (ญ) ใช้งาน Orbital Cataclysm แล้วไม่ได้ยินเสียงบางสกิลจนจบสกิล

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Kaiser ใช้งาน Will of Sword แล้วมอนสเตอร์ทุกตัวในพื้นที่ถูกกำจัดแล้ว Will of Sword ก็จะหายไป

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เอฟเฟกต์สกิล Power Transfer ของตัวละคร Angelic Buster ไม่หมุนตามทิศที่ตัวละครหันไป

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Power Transfer ของตัวละคร Angelic Buster แสดงผลเหมือนถูกรีเซ็ตระยะเวลาต่อเนื่อง เมื่อตัวละครถูกโจมตีอย่างกระทันหัน

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ขอบเขตการโจมตีของสกิล Spotlight ของตัวละคร Angelic Buster ลดลงในความละเอียด 1920 x 1080

• มีการเปลี่ยนความละเอียดของเอฟเฟกต์เมื่อ Sparkle Burst ของตัวละคร Angelic Buster เกิดการระเบิด เพื่อลดการทำงานของเมมโมรี่

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไอคอนสกิล Lovely Sting ของ Angelic Buster แสดงผลแตกต่างออกไปในระบบวิเคราะห์การต่อสู้

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ความโปร่งใสของเอฟเฟกต์สกิลไม่มีผลต่อ  Fallen Object ที่ถูกสร้างโดยสกิล Mental Tempest ของตัวละคร Kinesis

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สกิล Returning Hate ของตัวละคร Ark ไม่เกิดโดยอัตโนมัติ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร  Zero ตายแล้ว Time Force ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Zero ตายแล้วฟื้นคืนชีพใหม่ แล้วตัวละครที่กำลังรอการแท็กไม่มีการฟื้นฟู HP

*ข้อผิดพลาดที่การโจมตีเพิ่มเติมของสกิล Weapon Variety ของตัวละคร Cadena ไม่มีคูลดาวน์ในการใช้งานครั้งต่อไป จะได้รับการแก้ไขในการปรับสมดุลตัวละครในครั้งหน้า


การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา - เกี่ยวกับเควสและแผนที่

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่เกิดช่องวาร์ปของ Pollo & Fritto ในพื้นที่ Aurora Low Forest 1 และ Aurora Low Forest 2 ของ Dimension Library

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่เกิด Elite Monster และช่องวาร์ปของ Pollo & Fritto ใน Eos Tower 100th Floor และ Cactus Desert 1

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อเข้าและออกจากช่องวาร์ปที่สุ่มขึ้นมาในขณะที่ Elite Boss ปรากฏตัวอยู่ แล้วจำนวน Combo Kill หายไป

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Demon Slayer เข้าไปในปราสาทในขณะที่กำลังทำเควส Lion King Von Leon อยู่ แล้วเกิดการสนทนาที่วนซ้ำไปมา

•  แก้ไขให้สามารถฟังคำพูดของ Stumpy ได้เมื่อสำเร็จเควส Stumpy the Ent

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อกำลังทำเควส Fanzy test 1-4 อยู่แล้วสามารถย้ายแผนที่ได้ในบางครั้ง ถึงแม้ว่าจะยังกำจัดมอนสเตอร์ได้ไม่หมดก็ตาม

•  แก้ไขปัญหาที่สามารถทำเควส 'นั่นคือ Raven' ซึ่งเป็นเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 ของตัวละคร Phantom ได้ ถึงแม้กุญแจจะไม่ถูกทำลายก็ตาม

•  ไม่มีการมอบ Messaging Marble ในขณะที่ทำ Theme Dungeon Partem Ruins สำหรับ Messaging Marble ที่ได้รับไปก่อนหน้านั้น ตัวละครสามารถทิ้งได้ หรือถ้าไม่ทิ้ง ก็จะถูกเรียกคืนในขณะที่ดำเนินเนื้อเรื่อง

•  แก้ไขปัญหาบทสนทนาของเควส '[Partem Ruins] Balther แฝดคนกลาง 3' ในขณะที่ทำ Theme Dungeon Partem Ruins

•  แก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ที่ปรากฏใน Theme Dungeon Partem Ruins ดรอป Steely Throwing-Knives ในอัตราที่มากกว่ามอนสเตอร์อื่น

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครวาร์ปกลางอากาศกลาง Dream Breaker แล้วตัวละครตกไปอยู่นอกแผนที่

•  แก้ไขปัญหาที่ Erda จาก Erda Spectrum สามารถถูกโจมตีได้โดยสกิล Flame Gear

•  แก้ไขปัญหาเมื่อการสร้างไอเทมใน Ardentmill เสร็จแล้วไปแยกชิ้นส่วนไอเทมอื่นทันที แล้วตัวเกมปิดลง

•  แก้ไขให้ไม่มีสมุนไพรหรือแร่ในพื้นที่เก็บเกี่ยว/ขุดแร่ ชั้นที่ 1 ใน  Ardentmill

•  แก้ไขให้ไม่แสดงมินิแมพในพื้นที่เก็บเกี่ยว/ขุดแร่ ใน Ardentmill

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่เกิด Erda จาก Erda Spectrum ในบางครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่ไอเทมที่ดรอปโดยมอนสเตอร์ใน Mu Lung Garden มีเลเวลที่แตกต่างกับเลเวลของมอนสเตอร์

•  แก้ไขปัญหาที่ระเบิดใยแมงมุมที่เกิดขึ้นเมื่อมอนสเตอร์ใน Mu Lung Dojo ตายมีขอบเขตในการโจมตีมากเกินไป

•  แก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ Soot Beast ที่ปรากฏตัวใน  Moonbridge ดรอปไอเทมประเภทอุปกรณ์ในอัตราที่มากกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่น

•  แก้ไขปัญหาที่ BGM ไม่เปลี่ยนเมื่อย้ายแผนที่ในบางครั้ง

•  แก้ไขปัญหาที่ UI แสดงผลแบบโปร่งใสเมื่อตัวละครนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีการเคลื่อนไหว

•  แก้ไขปัญหาที่มีการแสดงอัตราการมอบความเสียหาย 1% ใน Star Force Field UI

• มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ BGM ระหว่างทำเควสและหลังจากทำเควส 'กำเนิดของ Alliance' แสดงผลอย่างปกติ

• แก้ไขปัญหาที่สามารถเริ่มเควส ‘[Weekly Quest] รางวัลการทำภารกิจอย่างต่อเนื่อง’ ได้ ถึงแม้จะยังไม่ได้ทำ Scrapyard Story Quest ก็ตาม

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อเริ่มเควส ‘[Weekly Quest] ภารกิจ Haven ประจำสัปดาห์’ โดยที่ยังไม่ได้ทำเควส '[Weekly Quest] รางวัลการทำภารกิจอย่างต่อเนื่อง’ มาก่อน แล้วไม่มีบทสนทนาแนะนำในครั้งแรกจาก One-Eye และไม่ได้รับรางวัล

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อรับเควส ‘[Weekly Quest] ภารกิจ Haven ประจำสัปดาห์’ ในครั้งแรกแล้วไปเริ่มเควส ‘[Weekly Quest] รางวัลการทำภารกิจอย่างต่อเนื่อง’ แล้วไม่มีการนับจำนวนของภารกิจที่ทำสำเร็จไปแล้ว

• แก้ไขให้ตัวละครเคลื่อนย้ายไปยัง Elluel เมื่อใช้งานสกิล Mystic Door หรือ Return Scroll - Nearest Town ที่ Fairy Fountain

• แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการแสดงจำนวนไอเทมในเควส ‘เก็บสะสมอะไหล่นอกหมู่บ้าน’ ของตัวละคร Illium

• แก้ไขปัญหาการแสดงจำนวนมอนสเตอร์ผิด ในคำอธิบายย่อของ Kritias Weekly Quest ‘เครื่องประดับแห่งความเปล่าประโยชน์ที่แตก’

• แก้ไขให้สามารถยกเลิกเควส ‘การปะทะของปราสาท’ ของตัวละคร Ark ได้ และมีการแก้ไขปัญหนการแสดงผลผิดพลาดของ NPC Cadena ประจำเควส

• แก้ไขข้อผิดพลาดในขณะที่เล่น Black Heaven ที่สามารถผ่านไปได้โดยไม่ทำเควส 'ความทรงจำดำมืดมิด' ให้สำเร็จก่อน

• แก้ไขข้อผิดพลาดใน Hungry Muto ที่เมื่อกระโดดลงมาสัมผัสกับ Torrent Zone ในชั้นล่างสุด แล้วตัวละครจะถูกย้ายไปใต้แท่นยืน แล้วออกมาเรื่อย ๆ

• แก้ไขการแสดงพื้นหลังบางส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติใน Lith Harbor

•  เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ ‘Poisoned Sprite’ ที่ปรากฎใน Party Quest Forest of Poison Haze จาก 20 ตัวเป็น 30 ตัว

•  แก้ไขปัญหาที่ตัวละครติดค้างอยู่กลางอากาศ ในบางตำแหน่งของ Edelstein

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละครตายระหว่าง ‘Courtship Dance’ ’, ‘กำจัด Snowman จาก Scallywag Storm Wing, ‘ล่านกอินทรี’ หรือ ‘การปกป้องกำแพงปราสาท’ ใน Pollo & Fritto แล้ว EXP จะลดลง

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่สามารถรับเควส ‘จุดสิ้นสุดของความแข็งแกร่ง’ ที่เป็นเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 4 ของ Adventurer ได้ในแผนที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ใน Mu Lung Dojo Unity Training Center 

•  มีการแจ้งเงื่อนไขของเควสเพื่อเข้าไปยัง Theme Dungeon Detective Rave's Case Notes สำหรับตัวละคร Angelic Buster และ Kaiser

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่หากตัวละครถึงเลเวล 255 ก่อนที่จะทำเควส Labyrinth of Suffering สำเร็จทั้งหมด แล้วจะไม่สามารถเข้าไปยัง Source of Suffering และไม่สามารถรับเควส Labyrinth of Suffering กับ Limen ได้


การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา - อื่นๆ

• เสริมรายละเอียดของ Pet Tool Tip และ Set Effect Tool Tip ของสัตว์เลี้ยงระดับ Wonder Black, Lunar Sweet, Luna Dream และ Petite Luna โดยมีการแนะนำ Set Effect ที่ตรงกับระดับของสัตว์เลี้ยง

•  สามารถเช็คชื่อไอเทมที่อยู่ใน Special Label และ Master Label Set ได้ใน Set Effect Tool Tip  ก่อนทำการติดตั้งไอเทม ก็สามารถเช็คชื่อไอเทมของแต่ละเพศ/แต่ละส่วนที่ติดตั้งได้โดยละเอียดใน Set Effect Tool Tip ได้

•  สามารถรับ Mileage เพิ่มได้ ถึงแม้จะมีไอเทม Mileage 10 อยู่ก็ตาม

•  แก้ไขปริมาณการฟื้นฟู HP/MP ของเก้าอี้ Adventure Performance Chair : Concert เป็น 1,500

•  แก้ไขปัญหาที่ตัวละครเลเวลต่ำกว่า 105 สามารถซื้อเก้าอี้ Adventure Dining Chair : Banquet ใน Adventure Coin Shop ได้

•  แก้ไขปัญหาที่มีการแสดงออปชันบางส่วนที่ไม่สามารถรับได้ในออปชันการค้นหาใน Auction House

•  แก้ไขให้มีการแสดงทั้งชื่อไอเทมและเพศ เมื่อค้นหาไอเทมที่มีการจำกัดเพศใน Auction House

•  เพิ่มไอเทม Infinite Magic Arrows, Carte Finale, Golden Fox Marble, Karma Orb, Force Shield of Extremes, Octa Core Controller, Eternal Magnum, Soul Shield of Justice, Nova Truth Essence, Green Soul Ring, Queen Chess Piece, Transmitter type:A, Glory Magic Wing, Ultimate Pass และ Perfect Relic ในร้าน Vendor-C2

•  แก้ไขปัญหาที่มีการกำหนดจำนวนที่สามารถซื้อไอเทม Arrow for Bow และ Arrow for Crossbow ที่จำหน่ายใน NPC Shop ผิดพลาด

•  แก้ไขปัญหาที่อัตราการเพิ่มจำนวนการโจมตีของ Ryude's Sword แสดงผลต่างกับรายละเอียดที่ระบุ

•  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้งาน Scroll for Necromancer One Handed/Two-Handed Weapon for ATT/M. ATT กับไอเทม Necromancer Ancient Bow, Necro Shining Rod และ Necro Chain ได้

•  แก้ไขปัญหาที่สามารถเลือกให้อุปกรณ์ที่กำลังสวมใส่อยู่เป็นอุปกรณ์ที่จะรับการถ่ายโอนพลังได้ สำหรับอุปกรณ์ที่สวมใส่อยู่และเกิดปัญหานี้อยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลการถ่ายโอนพลังดังกล่าว

•  แก้ไขปัญหาที่เมื่อทำการลิงก์เหรียญตรา Cygnus's Successor เพื่อโชว์ แล้วไม่มีการแสดงชื่อของตัวละครที่ได้รับมา

•  แก้ไขปัญหาที่ตัวเกมปิดลงเมื่อขี่ Battle Chair Mount ด้วยกันกับ Claudine แล้วตกลงมา แล้วทำการโจมตี

•  เพิ่มคำอธิบายว่าอัตราในการรับทรงผมและใบหน้าจากไอเทม Change Royal Plastic Surgery Coupon และ Change Royal Hair Coupon เท่ากันทั้งหมด ส่วนอัตราในการได้รับนั้นเป็นเหมือนเดิม

•  แก้ไขปัญหาที่ตัวละครอาชีพอื่นสามารถลองใส่ไอเทม Cynical Compact, Magical Compact และ Lyrical Compact ที่เป็นไอเทมแปลงร่างโดยเฉพาะของ Angelic Buster และเห็น Preview ใน Cash Shop ได้

•  ลบฟังก์ชั่นการเพิ่ม Max HP และ Max MP ออกจากไอเทม Extreme Gold Potion ที่สามารถซื้อได้จาก Monster Park และเพิ่มฟังก์ชั่นการเพิ่ม Max HP 2,000 ในไอเทม Extreme Red Potion และเพิ่ม Max MP ในไอเทม Extreme Blue Potion

• ตัดการสำรวจ Tower of Resurrection ออกจาก Achievement การสำรวจ Lion King's Castle, ผู้กล้าที่ได้ทำการสำรวจพื้นที่อื่นนอกจาก Tower of Resurrection สามารถคลิกที่ปุ่มรีเซ็ต Achievement เผื่อสำเร็จ Lion King's Castle Achievement ได้

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อใช้ Chaos Circulator ใน Achievement ‘ลองรับสิ่งนี้ไปสิ!!’ แล้ว Achievement ไม่สำเร็จ กรณีที่ไม่สำเร็จโดยอัตโนมัติ สามารถทำให้สำเร็จได้โดยการรีเซ็ต Achievement

• เพิ่มข้อความแนะนำใน Chaos Circulator Tool Tip ว่าจะมีการคิดค่า Stat ทันทีที่ใช้งาน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นของไอเทม)

• มีการเพิ่มคำว่า "Evolving" ข้างหน้าชื่อของไอเทมรองที่ซื้อโดย Evolving Coin, ลบไอเทมรองพื้นฐานที่ขายใน Vendor-C2 และเพิ่มอาวุธรองสำหรับ Evolving Coin Shop โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

 • Evolving Infinite Magic Arrows 

 • Evolving Carte Finale, Evolving Karma Orb 

 • Evolving Force Shield of Extremes

 • Evolving Octo Core Controller

 • Evolving Eternal Magnum

 • Evolving Soul Shield of Justice

 • Evolving Nova Truth Essence

 • Evolving Green Soul Ring

 • Evolving Golden Fox Marble

 • Evolving Queen Chess Piece

 • Evolving Transmitter Type-A

 • Evolving Glory Lucent Wings

 • Evolving Ultimate Path

 • Evolving Perfect Relic

• แก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องความเร็วในการขุดของอุปกรณ์ทำเหมือง 'Swift Wrench' ที่ทำงานช้ากว่ากำหนด

• แก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการแสดงตาและปากของตัวละครที่ไม่เป็นธรรมชาติในแผนที่ที่ตัวละครถูกสะท้อนที่พื้น

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวละครที่เรียนรู้การเล่นแร่แปรธาตุไม่สามารถใช้ไอเทม Potion ต่างชนิดกันซ้ำกันได้

• แก้ไขข้อผิดพลาดของเก้าอี้บางชนิด ที่ขนาดของเก้าอี้แตกต่างกับขอบเขตในการโจมตีมอนสเตอร์ต่างกัน

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อออกจากเกมในระหว่างใช้งานระบบวิเคราะห์การต่อสู้ แล้วเข้าเกมใหม่ด้วยตัวละครอื่น แล้วยังแสดงข้อมูลการวัดผลของตัวละครก่อนหน้าอยู่

• แก้ไขให้สามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงใน Auction House แบบแยกระดับเป็น Wonder Black, Lunar Sweet, Luna Dream และ Petite Luna ได้

• มีการเปลี่ยนแปลงใน Auction House ให้เมื่อค้นหาอุปกรณ์ป้องกันและอาวุธโดยละเอียด แล้วต้องมีค่า Minimum เป็น 1 เมื่อเลือกออปชันพื้นฐาน, Potential หรือ Bonus

-    เมื่อค้นหาในหมวดอัปเกรด Star Force แล้วไม่ใส่ตัวเลข

-    เมื่อไม่เลือกการค้นหาโดยละเอียด แต่ใส่เลข Minimum

-    เมื่อใส่ตัวเลข Minimum ของออปชันพื้นฐานหรือ Potential Bonus เป็น 0

• เปลี่ยนเวลาคูลดาวน์ในการค้นหาอีกครั้งใน Auction House เป็น 5 วินาที

• เปลี่ยนแปลงให้ไม่สามารถใข้งาน Sensor Clip กับแอนดรอยด์ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้

• เพิ่มใน Tool Tip ของ Gongroid ว่าไม่สามารถเปลี่ยนทรงผมหรือหน้าตาได้ และถึงแม้จะสวมใส่ Cash Item ก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ (ฟังก์ชั่นของไอเทมยังคงเดิม)

• แก้ไขให้ไม่สามารถนั่งเก้าอี้ได้ หากได้รับคำเชิญให้นั่งเก้าอี้ Papulatus Clock แล้วตัวละครย้ายตำแหน่งจนไกลออกไป

• แก้ไขการแสดงผลผิดพลาดเมื่อตัวละคร Ark นั่งเก้าอี้หรือ Mount ที่มองไม่เห็นอาวุธ แล้วมองเห็นมือปีศาจหรืออาวุธที่ติดตั้งอยู่

• แก้ไขการแสดงผลผิดพลาดเมื่อตัวละคร Zero ติดตั้งอาวุธ Lazuli Type 8 แล้วทำกิริยาหนึ่ง ๆ แล้วจะเกิดจุดเล็ก ๆ ด้านหลังของตัวละคร

• พัฒนารูปแบบการใช้งาน Royal Style Coupon ของตัวละคร Zero โดยหาก Alpha เป็นคนใช้งาน จะได้รับไอเทมเพศชายหรือ unisex, แต่หากเป็น Beta จะได้รับไอเทมเป็นไอเทมเพศหญิงหรือ unisex         

• แก้ไขปัญหาที่ประเภทของบางไอเทมอุปกรณ์ แสดงเป็น (อุปกรณ์) ใน Set Effect Tool Tip

• แก้ไขให้มีอาวุธรวมอยู่ใน Set Effect ของ Golf Set และ Hoi Poi Rainbow Set ซึ่งเป็น Special Label Set ด้วย

    หากใส่ไอเทม 5 ชิ้นเป็นต้นไป จากทั้งหมด 6 ชิ้น จะสามารถรับเอฟเฟกต์จาก Special Label Set ได้

• แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถทำบาง Achievement เกี่ยวกับ Master Piece ที่อยู่ใน Maple Achievement ให้สำเร็จได้

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่สามารถตั้งปาร์ตี้กับตัวละครอื่นในขณะที่เล่นคอนเทนต์ที่ไม่สามารถตั้งปาร์ตี้ได้

• เพิ่มข้อความแนะนำสีผมในชื่อทรงผมของอาชีพพื้นฐานบางอาชีพ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ยังคงแสดง Pop up แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม Adventure ที่จบไปแล้วแก่ตัวละครบางตัว

• หากพบบันทึกการพยายามล็อกอินด้วยรหัสผ่านครั้งที่ 2 ที่ไม่ถูกต้อง จะมีการแสดงป็อปอัปแจ้งเมื่อล็อกอินสำเร็จ หากว่าผู้เล่นไม่ได้กรอกผิดเอง กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของ Nexon ID 

• แก้ไขปัญหาที่เมื่อใช้งาน Face Coupon บางแบบในเควส 'Dynamic Hair Changer' แล้วมีการนับจำนวนการใช้งาน

• แก้ไขข้อความที่แสดงเมื่อซื้อไอเทมขยายสล็อตใน Cash Shop

• เปลี่ยนการทำงานของ Cash Item

-    แก้ไขการแสดงผลผิดพลาด เมื่อใช้งานสัตว์เลี้ยง Jr. Orchid ที่สวมใส่อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง แล้วใช้สกิล Pet Giant แล้วหมวกหายไป 

-    แก้ไขการแสดงผลสีหน้า Real Face (F), Dragon Master Face (F), Graceful Face (M) และ Like Oxygen Face (M) บางส่วนที่ไม่เหมาะสม

-    แก้ไขการแสดงท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติของปืนของอาวุธ Arachne

-    แก้ไขสีข้อความที่ชื่อสัตว์เลี้ยง Gala Pengy ให้เป็นสีขาว เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

-    แก้ไขข้อผิดพลาดที่ทรงผมพื้นฐานของ Mercedes ผู้หญิงค่อนข้างเอียง และเงาของทรงผมเข้มเกินไป

-    แก้ไขส่วนที่เหลื่อมเล็กน้อยในทรงผม Filling Hair (F) และ Free Hair (F)

-    แก้ไขเงาของทรงผม Boy Warrior Hair (M), Perion Hair (M), Nova Bob Cut (F), Ellinia Hair (F) ที่เข้มเกินไป

• แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อตัวละคร Phantom ใช้สกิล Luck of the Draw แล้วไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่บินกลางอากาศได้

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Shade ใช้งานสกิล Spirit Bond Max ที่ทำให้ Spirit Guardian ปรากฏตัวออกมา แล้วย้ายแผนที่ แล้วสกิลที่ Spirit Guardian ใช้ไม่เกิดคูลดาวน์

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาวุธรอง Evolving ที่เพิ่มเข้ามาใหม่บางอาวุธไม่มี Potential

• แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ในบางสภาพแวดล้อมของ PC

-    การที่ไม่สามารถช่วยเหลือ Rock Spirit ได้บางครั้งระหว่าง Spirit Savior

-    เมื่อขี่นกกระเรียนที่บินระหว่าง Orbis Station และ Mu Lung แต่ไปไม่ถึงจุดหมาย แล้วกลับมายังจุดเริ่มต้นในบางครั้ง

-    เมื่อรวบรวมวัตถุดิบทำอาการใน Hungry Muto แต่ว่าอาหารไม่ถูกบันทึกในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อทำการค้นหาทันทีที่เข้าไปยัง Auction House แล้วไม่สามารถค้นหาได้อย่างปกติ

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไอเทมที่ได้รับจาก Newtro High Fashion Box และ Newtro Mass Fashion Box สามารถแลกเปลี่ยนได้ในบางครั้ง

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อใช้งาน Android Naming Coupon กับแอยดรอยด์ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วมีการแสดงผลที่หน้าจอเป็นแอนดรอยด์อื่น

• แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อตัวละคร Angelic Buster ใช้งาน Compact แล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือจัดการตัวละครได้

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่มองไม่เห็นผ้าคลุมเมื่อนั่งบนเก้าอี้หรือ Mount บางชนิด

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อใช้งานบางสกิลของอาชีพที่ใช้ Knuckle และ Gun แล้วจะมองไม่เห็นอาวุธแคช

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่เมื่อใช้งาน AbsoLab Point Gun แล้วยืน แล้วอาวุธแสดงผลอย่างไม่เป็นธรรมชาติ

•  อาชีพที่ไม่มี MP จะไม่สามารถตั้ง Mana Potion ที่สัตว์เลี้ยงได้

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่สามารถใช้งานบางสกิลได้ในระหว่างสร้างไอเทมด้วยเทคนิคความเชี่ยวชาญ

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวละคร Pathfinder ไม่มี ‘Legend of Legends’ Achievement

•  แก้ไขให้สามารถมองเห็นมอนสเตอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้ได้ ถึงแม้จะไม่ใช่ตาของเราใน Monster Pyramid ก็ตาม

•  แก้ไขให้ตัวละครอื่นมองไม่เห็นการตะโกนชื่อสกิลที่กำหนดในมาโครสกิล

•  แก้ไขให้ตัวละครอื่นไม่เห็นบทสนทนาสัตว์เลี้ยงที่กรอกโดยคำสั่งพูด

•  แก้ไขให้ตัวละครที่เรากระซิบด้วยในหน้าต่างแชตสามารถใช้เมนูด้วยการคลิกขวาได้เช่นกัน

•  แก้ไขให้สามารถรีพอร์ตชื่อห้อง Minigame หรือเก้าอี้ที่สามารถกรอกข้อความได้ด้วย

•  แก้ไขการแสดงเวลาที่ใช้งานผิดพลาด เมื่อมีการเปลี่ยนวันที่ในขณะที่สวมใส่ Pendant of the Spirit อยู่

•  แก้ไขผู้เล่นที่เข้าเกมโดยที่ IP แตกต่างกับ IP ครั้งล่าสุดที่ใช้เข้าเกมจนถูกจำกัดการซื้อขาย ไม่สามารถเข้า Auction House ได้

•  แก้ไขการแสดงเพศซ้ำซ้อนในชื่อ Beauty Coupon บางชนิดใน Auction House

•  แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถทำ Achievement เกี่ยวกับการกำจัด Black Mage ให้สำเร็จได้ หากมีจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้เป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่ง

•  แก้ไขให้เวลาคูลดาวน์ในการสร้างสิ่งของลดลงในตอนที่เข้าเกมอยู่นั้น (เช่นเดียวกับคูลดาวน์สกิล) ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เวลาคูลดาวน์ในการสร้างสิ่งของถูกรีเซ็ตหลังจากยืนยันตัวตน

•  แก้ไขข้อปัญหาที่เกิดช่องวาร์ปแบบสุ่มขึ้นมาในแผนที่สงคราม Easy Cygnus

•  แก้ไขปัญหาที่ในบางครั้งจะไม่สามารถสำเร็จ Achievement ที่มีเงื่อนไขที่ว่า 'สามารถทำให้สำเร็จได้เพียงทำเควส 1 เควสจากหลาย ๆ เควส'

*กรณีที่ Achievement มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้อยู่ในปัจจุบัน สามารถทำให้สำเร็จได้โดยการรีเซ็ต Achievement ด้วยตัวละครนั้น ๆ


[Cash Shop]

•  เปลี่ยนการทำงานของอย่างของแคชไอเทม

-    แก้ไขการแสดงการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติของไอเทม Cane ของ Master Thief Phantom และไอเทม Cane ของ Dragon Master ซึงเป็นไอเทมแคช

-    แก้ไขปัญหาที่เมื่อสวมใส่ Xylophone Melody แล้วกระโดดได้ไม่เป็นธรรมชาติ

-    แก้ไขปัญหาที่เมื่อสวมใส่ Ground Pounder แล้วรูปอาวุธเมื่อตัวละครยืนอยู่แสดงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ

-    แก้ไขปัญหาที่เมื่อนั่งบนเก้าอี้ Doll House Chair แล้วตัวละครเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติ

-    แก้ไขปัญหาที่เมื่อเปลี่ยนหน้าตาเป็น Sharp Face แล้วหน้าตาดูไม่เป็นธรรมชาติในบางกริยา

-    แก้ไขปัญหาที่ทรงผม Red Bundle of Flowers One Side Hair แสดงตำแหน่งไม่เป็นธรรมชาติ 

• พบการใช้งาน Megaphone ผิดวัตถุประสงค์อยู่บ่อยครั้ง จึงหยุดการขายไอเทม Megaphone ประเภทที่มีอยู่ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในเกม และวางขายไอเทมใหม่ คือ Hyper Megaphone แทน

* [Hyper Megaphone] สามารถส่งข้อความได้ในทุกชาแนลของเวิลด์ และสามารถใช้งานฟังก์ชั่น Item Link ได้

* [Hyper Megaphone] สามารถใช้งานได้โดยตัวละครเลเวล 200 ขึ้นไปเท่านั้น

* [Hyper Megaphone] สามารถใช้ได้ 1 ชิ้นต่อ 1 นาทีเท่านั้น


[Event]

กิจกรรม Retro World

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม: 

1. ตัวละครเลเวล  61 ขึ้นไป (และ Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2)

2. รับเควสกิจกรรม [Retro World] อยู่ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม (ดาว)

3. เมื่อทำเควสสำเร็จ จะได้รับ [Retro Coin] สามารถนำไปซื้อไอเทมใน Coin Shop ได้

** ระบบ Coin **

  - สามารถรับ Point ได้หลังจากสำเร็จเควสเริ่มของ Retro World 

  - มูลค่าของ 100 Point = 1 Coin,  สามารถใช้งาน Coin ได้ที่ Coin Shop หรือในคอนเทนต์

  - สามารถรับ Point ได้สูงสุด 20,000 Point ต่อวัน, รับได้เป็น 2 เท่าในวันอาทิตย์

    ที่มีสิทธิประโยชน์จาก Sunday Maple

  - ไม่มีการจำกัดจำนวน Max ของ Coin ที่มีอยู่ได้ แต่ในระบบจะแสดงได้ถึงแค่ 9,999 เหรียญเท่านั้น

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล


ระยะเวลากิจกรรม : 'ช่วยโปรโมทเกม!'

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม: 

1. ทำเควส [Retro World] ช่วยโปรโมทเกม! ให้สำเร็จ 1 ครั้ง ในระยะเวลากิจกรรม

2. ต้องทำเควส [Retro World] ช่วยโปรโมทเกม! ให้สำเร็จในระยะเวลากิจกรรม

จึงจะสามารถเริ่มเควส [Retro World] แนะนำ 'ช่วยโปรโมทเกม!’ ได้

3. เควส [Retro World] ควบคุมการดรอป 'ช่วยโปรโมทเกม!' จะสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง/วัน ในระยะเวลากิจกรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------


ระยะเวลากิจกรรม : กำจัดบัคมอนสเตอร์

วันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ทำเควส [Retro World] ขับไล่ Bug Monsters! ได้ 1 ครั้ง/วัน

2. กำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด 3 ประเภท จำนวน 40 ตัว

3. ต้องล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเว (+-20 เลเวลตัวละคร)

4. เมื่อสำเร็จเควส [Retro World] ขับไล่ Bug Monsters! ระบบจะรับเควส [Retro World] รางวัลการขับไล่ Bug Monsters อัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------


ระยะเวลากิจกรรม : Call of the Goddess

วันที่ 8 ม.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ รายละเอียดกิจกรรม:

1. ทำเควส [Retro World] Call of the Goddess ให้สำเร็จ 1 ครั้ง ในระยะเวลากิจกรรม

2. หากใช้สกิล Call of the Goddess จะได้รับ Retro Point 300 Point เป็นพื้นฐาน และจะได้อีก 15 Point ทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์

(ได้รับ Point เพิ่มเติมจากการล่ามอนสเตอร์สูงสุด 150 Point)

3. หากกำจัดมอนสเตอร์ด้วย Call of the Goddess จะได้รับ Bonus EXP 50%

------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝึกฝนการหลบเปลวไฟของนักเวท

 


ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเวลา 2 นาที เพื่อหลบลูกไฟเวทมนตร์ และเก็บ Retro Coin เข้าเล่นได้เวิลด์ละ 2 ครั้ง

2. Retro Coin จะปรากฏขึ้นมาในรอบเวลาที่กำหนด และจะหายไปเมื่อ Retro Coin ชุดใหม่จะปรากฏขึ้นมา

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถใช้สกิลใดๆ ได้ ทำได้เพียงเคลื่อนที่ และกระโดดเก็บไอเทมภายในแมพเท่านั้น

4. ไม่สามารถรับ Retro Coin เพิ่มได้อีก หากได้รับครบตามจำนวนที่จำกัดต่อวันแล้ว

**Game Over หากถูกลูกไฟเวทมนตร์จำนวน 5 ครั้ง ตัวละครจะถูกย้ายไปยังแมพหมู่บ้านทันที

------------------------------------------------------------------------------------------------

การฝึกฝนกระโดดต่อเนื่องของทหารรับจ้าง

 


ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเวลา 1 นาที เพื่อเก็บ Retro Coin สามารถเข้าเล่นได้เวิลด์ละ 3 ครั้ง

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถใช้สกิลใดๆ ได้ ทำได้เพียงเคลื่อนที่ และแอคชั่นจากการกระโดด 

[กระโดดเบา : CTRL], [กระโดดสูง : Shift]

4. ไม่สามารถรับ Retro Coin เพิ่มได้อีก หากได้รับครบตามจำนวนที่จำกัดต่อวันแล้ว

** Jump Fail หากตกลงไปในช่องระหว่างหินแล้วตกน้ำ ตัวละครจะถูกเปลี่ยนตำแหน่ง (ไปจุดเริ่มต้น หรือจุดที่มี Retro Coin)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Demon King's Tower

 

 

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ทุกตัวละครในบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะสามารถกำจัด Demon's King ได้ 1 ครั้ง/ตัวละคร

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเข้า Demon King's Tower โดยการเข้าผ่าน Portal Demon King's Tower

ที่อยู่ทางด้านขวาของแมพ Retro World 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Demon King's Tower จะต้องสำเร็จเควส [Retro World] Retro World Champion Dodger,

[Retro World] Retro World Champion Jumper ก่อน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าดันเจี้ยนได้หากอยู่ในปาร์ตี้

5. วิธีการกำจัดมอนสเตอร์ และกับดักต่างๆ เพื่อขึ้นปราสาท โดยใช้แอคชั่นจากการกระโดด 

[กระโดดเบา : CTRL], [กระโดดสูง : Shift] 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Retro Link

 


ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไข และ วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

1. ตัวละครเลเวล 100 ขึ้นไป สามารถกิจกรรมเข้าได้

2. แต่ละแมพเข้าได้ครั้งละ 10 คน, แชร์บัฟ, Bonus EXP เมื่อล่า 120%

3. จำนวนที่ซัมม่อนมอนสเตอร์ออกมาได้มากสุดต่อวัน: 

 - เลเวล 100-119: 500 ตัว

 - เลเวล 120-139: 1,000 ตัว

 - เลเวล 140-159: 1,500 ตัว

 - เลเวล 160-179: 2,000 ตัว

 - เลเวล 180-199: 2,500 ตัว

 - เลเวล 200 ขึ้นไป: 3,000 ตัว

4. ในการซัมม่อนมอนสเตอร์ 500 ตัวใน 1 ครั้ง จะต้องใช้ 5 Retro Coin

------------------------------------------------------------------------------------------------

โพชั่นพิเศษของหัวหน้าหมู่บ้าน

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

รายละเอียดกิจกรรม: 

1. ทำเควส [Retro World] ยาวิเศษของผู้นำ เพื่อซื้อโพชั่นอัปเลเวลจาก NPC Emeric

2. ไอเทมโพชั่นจำกัดการซื้อแต่ละไอเทม โดยนับรวมการซื้อในเวิลด์

3. โพชั่นสามารถแลกเปลี่ยนกับตัวละครในบัญชีได้ และจำกัดเวลา 1 วัน

 

กิจกรรม Humburger King 

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม:

1. ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2

2. แต่ละตัวละครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 10 ครั้ง/วัน

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม: 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับเควส [Event] ฉันคือ Burger King! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม

2. ล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล (+-20 เลเวลตัวละคร) จากนั้นรับวัตถุดิบในการทำแฮมเบอร์เกอร์ จำนวน 2 อย่าง

3. รวบรวมวัตถุดิบให้ครบ เพื่อรับไอเทม 'Burger' และรับรายได้จาก 'Burger Food Truck' จำนวน 100 แต้ม

4. รายได้จาก 'Burger Food Truck' จะนับรวมกันในเวิลด์

5. รายได้สะสมสูงสุดของ 'Burger Food Truck' จะเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 แต้ม

ตัวอย่าง : วันที่ 1 ได้รับ 1,000 แต้ม, วันที่ 14 ได้รับ 14,000 แต้ม

6. หากสะสมรายได้ไม่ถึง 1,000 แต้ม สามารถสะสมเพิ่มในวันถัดไปได้


กิจกรรม Return of the Toben Hair Warrior

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม: 

1. ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2 (1 ครั้ง/เวิลด์)

2. คุยกับ 'NPC Toben Hair Warrior' เพื่อทำกิจกรรม หรือทำกิจกรรมผ่านทางเควส

'[Return of the Toben Hair Warrior] Toben Hair Warrior กลับมาแล้ว' ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม

ทำเควสกิจกรรมรายวันและรับไอเทมพิเศษต่าง ๆ มากมาย


กิจกรรม Camila's Christmas Bakery

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม: 

1. ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2 (1 ครั้ง/เวิลด์)

2. มีเควสย่อยทั้งหมด 5 เควส จงทำเควสให้ครบ เพื่อรับของรางวัลจากร้านขนมของ Camila

 

กิจกรรม Sunday Maple

วันที่ 22 ธ.ค. 62 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 2 ก.พ. 63 เวลา 23:59 น.

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• จำนวน Retro World Coin ที่ได้รับ และจำนวนสูงสุดที่รับได้ต่อวัน เพิ่มเป็น 2 เท่า

• ลดค่าใช้จ่ายในการกำหนด Ability ใหม่ 50%

• มีโอกาสได้รับ Magnificent Soul 5 เท่า เมื่อใช้ Soul Shard

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2562 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• จำนวน Retro World Coin ที่ได้รับ และจำนวนสูงสุดที่รับได้ต่อวัน เพิ่มเป็น 2 เท่า

• ลดค่าใช้จ่ายในการอัปเกรด Star Force 30%

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• จำนวน Retro World Coin ที่ได้รับ และจำนวนสูงสุดที่รับได้ต่อวัน เพิ่มเป็น 2 เท่า

• EXP เมื่อเคลียร์ Monster Park เพิ่มขึ้น 50%

• รางวัล Sunday's Growth Box เมื่อเคลียร์ Monster Park เพิ่มเป็น 2 เท่า

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• จำนวน Retro World Coin ที่ได้รับ และจำนวนสูงสุดที่รับได้ต่อวัน เพิ่มเป็น 2 เท่า

• อัปเกรด Star Force ที่ 5, 10 และ 15 ดาว สำเร็จ 100%

TIP : โอกาสสำเร็จ 100% เมื่ออัปเกรด Star Force จาก 5 ดาว 6 ดาว, 10 ดาว 11 ดาว 

      และ 15 ดาว 16 ดาว

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• จำนวน Retro World Coin ที่ได้รับ และจำนวนสูงสุดที่รับได้ต่อวัน เพิ่มเป็น 2 เท่า

• EXP 2 เท่า ตลอดทั้งวัน

• ลดค่าใช้จ่ายในการอัปเกรด Spell Trace 50%

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• รางวัล Daily Content จาก Arcane River พื้นที่ที่ 1-6 เพิ่มเป็น 2 เท่า

• รับ EXP เมื่อกำจัด Inferno Wolf 2 เท่า

• รับ EXP ล่าเงินรางวัลของ Pollo & Fritto 2 เท่า

--------------------------------------------

••>> ระยะเวลากิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2563 เวลา 00:00 - 23:59 น.

• อัปเกรด Star Force ที่ 5, 10 และ 15 ดาว สำเร็จ 100%

TIP : โอกาสสำเร็จ 100% เมื่ออัปเกรด Star Force จาก 5 ดาว 6 ดาว, 10 ดาว 11 ดาว

      และ 15 ดาว 16 ดาว

• มอบ Arcane Symbol 20 ชิ้น

• มอบ 2x EXP Coupon (15 นาที) 4 ใบ

• มอบ Storm Growth Potion 1 ชิ้น

 

กิจกรรม HASTE

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 1 ม.ค. 63 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม: 

1. ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2 (1 ครั้ง/เวิลด์)

2. เมื่อสำเร็จเควส '[Haste] กิจกรรม Haste! รีบ เร่ง ล่า!' ที่การแจ้งเตือนกิจกรรมจะสามารถทำ <ภารกิจ Haste> ได้

 

กิจกรรม Crown Piling

ระยะเวลากิจกรรม:

วันที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 23:59 น.

เงื่อนไขกิจกรรม: 

1. ตัวละครเลเวล 33 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2 (แต่ละตัวละครสามารถเข้าร่วมได้)

2. รับเควส '[Crown Piling] ท้าทายกับกิจกรรม Crown Piling!' ที่ NPC Cassandra หรือที่การแจ้งเตือนกิจกรรมรูปดาว

 


< กลับหน้าหลัก