MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]เรื่องการระงับการใช้งานบัญชี (11 ก.ย. 2562)

วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2562


ทีมงานจะทำการลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดภายในเกม และทำผิดเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Nexon

วันที่ 18 ส.ค. - 11 ก.ย. 2562 

1. 37 บัญชี ระงับการใช้งาน 7 วัน 

2. 4 บัญชี ระงับการใช้งานถาวร


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ https://th.nexon.com/help/th


< กลับหน้าหลัก