MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]เรื่องการระงับการใช้งานบัญชี (7 ส.ค. 2562)

วันที่ประกาศ : 07 ส.ค. 2562


ทีมงานจะทำการลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดภายในเกม และทำผิดเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Nexon
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้เล่นที่ใช้งาน Macro จำนวน 24 บัญชี ในวันที่ 30 ก.ค. - 7 ส.ค. 62 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ https://th.nexon.com/help/th

< กลับหน้าหลัก