MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]เรื่องการระงับการใช้งานบัญชี (23 ก.ค. 2562)

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2562

ทีมงานจะทำการลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดภายในเกม และทำผิดเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Nexon
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้เล่นที่ใช้งาน Macro จำนวน 105 บัญชี จะถูกลงโทษด้วยการระงับการใช้งาน 7 วัน
หากตรวจสอบพบครั้งที่ 2 จะถูกลงโทษระงับการใช้งานถาวร

2. ผู้เล่นที่กระทำผิดเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Nexon
โดยครอบครองและใช้งานมากกว่า 3 บัญชีขึ้นไป จำนวน 666 บัญชี
ซึ่งทั้ง 666 บัญชี ทีมงานจะทำการแบนเพื่อตรวจสอบการใช้งาน
เนื่องจากสงสัยว่ามีลักษณะใช้งานที่ผิดปกติ เช่นเจตนาการฟาร์มไอเทมโดยใช้ช่องโหว่ของเกม


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ https://th.nexon.com/help/th

< กลับหน้าหลัก