MapleStory : Adventure การผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกัน 25 ก.ย. นี้~~

[NEWS]Update Patch Notes [08 พ.ค. 2562]

วันที่ประกาศ : 03 พ.ค. 2562

Content Update

[Tenebris]
1.   Arcane River เขตสุดท้าย ถูกเปิดให้สามารถเข้าได้
ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อันทรงพลัง และเป็นสถานที่ที่จะได้เผชิญหน้ากับบอสสุดแกร่งอย่าง Black Mage
Tenebris นั้นจะประกอบไปด้วย 3 เขต ได้แก่ Moonbridge, Labyrinth of Suffering และ Limen

[Boss Content]
1.   New Boss, Gloom
สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ Gloom อุปสรรคที่ Black Mage ได้ส่งมาขัดขวางเรา ณ Moonbridge
2.   New Boss, Verus Hilla
Black Mage Commander Hilla ผู้กลับมาพร้อมกับพลังใหม่ที่ท่านผู้นั้นประทานให้
3.   New Boss, Guard Captain Darknell
หัวหน้ากองกำลังปกป้อง Black Mage - Darknell ได้ปรากฏตัว
4.   New Boss, Black Mage
เผชิญหน้ากับจุดกำเนิดแห่งความมืดทั้งมวล Black Mage
ผู้เล่นสามารถหาเบาะแสร่องรอยของ Genesis Weapon ที่ Black Mage หลงเหลือไว้ให้ได้

[Maple Achievements]
1.   ยกเลิกการล็อค Achievement บางส่วน
2.   Achievement ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามา

[Game]
1.   Max Level ถูกปรับขึ้นเป็นเลเวล 275
2.   ปรับเวลาของ Ursus Golden Time กลับเป็น 20:00 - 22:00 น.

[Event]
1. กิจกรรม [Alliance Victory Appreciation Gift]
2. กิจกรรม [Fresh Start]
3. กิจกรรม [Sunday Maple]
4. กิจกรรม [Popular Vote ฉันจะโดดเด่นดัง]
5. กิจกรรม [Maple Relay]
6. กิจกรรม [Lady Blair’s Dream Express]
7. กิจกรรม [Fever Time]
8. กิจกรรม [LINE FRIENDS X MapleStory]
9. กิจกรรม [Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm]

---------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

[Tenebris]
1.    เขตแดนสุดท้ายแห่ง Arcane River - Tenebris ได้ถูกเปิดออก
-       ผู้เล่นต้องผ่านเควสที่หมดของทะเลแห่งการเริ่มต้น Esfera เพื่อที่จะปลดล็อคเขตที่ 1 ของ Tenebris - Moonbridge 
-       Tenebris นั้นจะประกอบไปด้วย 3 เขตนั่นก็คือ Moonbridge, Labyrinth of Suffering, Limen
Moonbridge จะสามารถเข้าได้เมื่อมีเลเวล 245 หรือมากกว่า และจบเนื้อเรื่อง Esfera
Labyrinth of Suffering จะสามารถเข้าได้เมื่อมีเลเวล 250 หรือมากกว่า และจบเนื้อเรื่อง Moonbridge
Limen จะสามารถเข้าได้เมื่อมีเลเวล 255 หรือมากกว่า และจบเนื้อเรื่อง Labyrinth of Suffering

2.   เพิ่มมอนสเตอร์ตามรายการด้านล่าง
-      Moonbridge
(Lv. 250) Soot Beast
(Lv. 251) Soot Talon
(Lv. 252) Soot Slung
(Lv. 253) Soot Core
(Lv. 254) Crushing Glare
(Lv. 254) Brust Glare

-      Labyrinth of Suffering
(Lv. 255) Entangled Fragment
(Lv. 255) Faith Fragment
(Lv. 255) Sweeping Terror
(Lv. 255) Sweeping Despair
(Lv. 255) Sweeping Agony
(Lv. 256) Dark Miscreation
(Lv. 256) Dark Construct
(Lv. 256) Giant Golem
(Lv. 257) Despairing Wing
(Lv. 257) Despairing Blade
(Lv. 258) Silent Knight
(Lv. 258) Silent Scout
(Lv. 258) Silent Rogue
(Lv. 259) Silent Watchman
(Lv. 259) Silent Assassin
(Lv. 259) Despairing Soul
(Lv. 259) Despairing Prisoner
(Lv. 259) Blackheart Negative

-      Limen
(Lv. 260) Turbion
(Lv. 260) Disturbion
(Lv. 260) Ancestion
(Lv. 261) Transcendion
(Lv. 262) Ascendion
(Lv. 263) Foreberion
(Lv. 264) Embrion

3.   เพิ่มเควสตามรายการด้านล่าง
-      [Moonbridge] แด่การกอบกู้โลก: Lv. 245, Moco
-      [Moonbridge] เวลาแห่งโชคชะตาที่ใกล้เข้ามา: Lv. 245, ตัวละครของเรา
-      [Moonbridge] เสร็จสิ้นการสำรวจ Esfera: Lv. 245, Ollie
-      [Moonbridge] สู่ Maple World อีกครั้ง : Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] ก่อนวันสิ้นโลก: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] ร่วมเดินทางกับ Neinheart: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] เส้นทางที่ไปยังฐาน 1: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] เส้นทางที่ไปยังฐาน 2: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] การตัดสินใจเด็ดขาดกับ Cygnus: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] บันทึกในช่วงที่ผ่านมา: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] การตัดสินใจเด็ดขาดที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว: Lv. 245, Athena
-      [Moonbridge] ออกรบ! Tenebris Expendition: Lv. 245, Cygnus
-      [Moonbridge] สำรวจ Mysterious Fog: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] Resistance, เริ่มแผนการรบ 1: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] Resistance, เริ่มแผนการรบ 2: Lv. 245, Checky
-      [Moonbridge] ภายในกำแพงหมอก: Lv. 245, Claudine
-      [Moonbridge] ช่วยเหลือ Naurilus 1: Lv. 245, Claudine
-      [Moonbridge] ช่วยเหลือ Naurilus 2: Lv. 245, Kyrin
-      [Moonbridge] เข้าสู่การป้องกัน 1: Lv. 245, Kyrin
-      [Moonbridge] เข้าสู่การป้องกัน 2: Lv. 245, Cygnus Soldier
-      [Moonbridge] เรือเหาะที่หายไปลำหนึ่ง: Lv. 245, Resistance Soldier
-      [Moonbridge] ความหวาดกลัวภายในหมอก: Lv. 245, Nova Soldier
-      [Moonbridge] หมอกสบายไป!?: Lv. 245, Kyrin
-      [Moonbridge] Grand Magician Edea: Lv. 245, Neinheart
-      [Moonbridge] สำรวจ Edea 1: Lv. 245, Edea
-      [Moonbridge] สำรวจ Edea 2: Lv. 245, Edea
-      [Moonbridge] ค้นหาเรืออัปปาง: Lv. 245, Edea
-      [Moonbridge] ช่วยเหลือเรืออับปาง: Lv. 245, Edea
-      [Moonbridge] เวลาแห่งความสิ้นหวังที่ใกล้เข้ามา: Lv. 245, Cygnus Soldier
-      [Moonbridge] การชักนำแห่งแสง: Lv. 245, ตัวละครของเรา
-      [Moonbridge] การผนึกการโจมตีของ Alliance: Lv. 245, ตัวละครของเรา
-      [Moonbridge] ทำลายแก่นหลัก: Lv. 245, ตัวละครของเรา 
-      [Moonbridge] เปิดเส้นทาง: Lv. 245, Cygnus
-      [Labyrinth of Suffering] เวลาแห่งการออกรบ : Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] ประชุมแผนการ: Lv. 250, Neinheart
-      [Labyrinth of Suffering] รีบออกเดินทางมุ่งสู่ Black Sun กันเถอะ: Lv. 250, Melange
-      [Labyrinth of Suffering] ลงจอดฉุกเฉิน: Lv. 250, Cygnus Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] คุ้มกันโดยรอบ: Lv. 250, Nova Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] วัสดุสำหรับพลุสัญญาณ: Lv. 250, Resistance Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] ภายในเขาวงกต: Lv. 250, Cygnus Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] การสูยหายและการจู่โจม: Lv. 250, Cygnus Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] ดำเนินการค้นหา: Lv. 250, Wounded Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] ช่วงเวลาแห่งความสับสน: Lv. 250, Wounded Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] ผู้ที่เหลือเพียงผู้เดียว: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] ตามเสียงกรีดร้องที่ได้ยิน: Lv. 250, Gate
-      [Labyrinth of Suffering] การพบกันโดยบังเอิยกับสมาชิก Alliance: Lv. 250, ???
-      [Labyrinth of Suffering] เรื่องราวของเธอคนนั้น: Lv. 250, ???
-      [Labyrinth of Suffering] มุ่งสู่จุดที่ตกลงมา: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] หนูที่ตกลงไปในบึง: Lv. 250, Shimmering Wall
-      [Labyrinth of Suffering] ร่องรอยแห่งความสิ้นหวัง: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] ร่องรอยภายในเขาวงกตที่ไม่มีที่สิ้นสุด: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] ความสิ้นหวังที่เพิ่มมากขึ้น: Lv. 250, Cygnus Soldier
-      [Labyrinth of Suffering] เรื่องที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] ช่องที่เล็กมาก: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] การเผชิญหน้าปริศนา: Lv. 250, Azalin
-      [Labyrinth of Suffering] คนเดียวอีกครั้ง: Lv. 250, ???
-      [Labyrinth of Suffering] สิ่งที่ไม่สามารถวางลงได้: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] Eternal Light: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] แสงที่อ่อนลง: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] ความตั้งใจสุดท้าย: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] การดิ้นรนที่ไร้ประโยชน์: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] การตกลงมาของแสง: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] เส้นทางที่แสงมุ่งไป: Lv. 250, ตัวละครของเรา 
-      [Labyrinth of Suffering] Source of Suffering: Lv. 250, Source of Suffering
-      [Limen] มุ่งสู่ Black Mage: Lv. 255, ตัวละครของเรา 
-      [Limen] น้ำตก Erda: Lv. 255, Mask Fragment
-      [Limen] World's Sorrow: Lv. 255, Guwaru
-      [Limen] เจ้าคนดื้อดึง: Lv. 255, Orchid
-      [Limen] เจ้าคนดื้อดึง 2: Lv. 255, Orchid
-      [Limen] เหล่าอัศวินของ Black Mage: Lv. 255, ตัวละครของเรา
-      [Limen] Guard Captain Darknell: Lv. 255, Orchid
-      [Limen] การปรากฏตัวของยักษ์: Lv. 255, ตัวละครของเรา
-      [Limen] ช่วยเหลือ Resistance Ship: Lv. 255, Neinheart
-      [Limen] ช่วยเหลือ Resistance Ship 2: Lv. 255, Resistance Soldier
-      [Limen] แสงแห่งการทำลายล้าง: Lv. 255, Resistance Soldier
-      [Limen] รบกวนคลื่นสัญญาณ: Lv. 255, Cygnus Soldier
-      [Limen] ชะตากรรมถูกกำหนดแล้ว: Lv. 255, Grendel
-      [Limen] จงกำจัด Black Mage: Lv. 255, Grendel
-      [Limen] ตามคำสั่ง: Lv. 255, White Mage
-      [Limen] Defying Destity: Lv. 255, Cygnus

4.   เพิ่มไอเทมตามรายการด้านล่าง
-      ETC: Wicked Soul Remnants
-      ETC: Void Fragment

[Boss Content]
1.    เพิ่มบอสใหม่ Gloom
-      เมื่อผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Moonbridge แล้ว จะทำให้สามารถเข้าไปเผชิญหน้ากับ Gloom ได้ใน Eye of the Void
-      Gloom สามารถจัดปาร์ตี้ลงได้ตั้งแต่ 1-6 คน
-      Gloom สามารถลงได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถเคลียร์ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.    เพิ่มบอสใหม่ Verus Hilla
-      เมื่อผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Labyrinth of Suffering และเคลียร์ดันเจี้ยน Labyrinth of Suffering Deep Core แล้ว จะสามารถเข้าไปเผชิญหน้ากับ Verus Hilla ได้
-      Verus Hilla สามารถจัดปาร์ตี้ลงได้ตั้งแต่ 1-6 คน
-      Verus Hilla สามารถลงได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถเคลียร์ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3.    เพิ่มบอสใหม่ Guard Captain Darknell
-      เมื่อผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Limen จะทำให้สามารถเข้าไปเผชิญหน้ากับ Guard Captain Darknell ได้ที่ Final Horizon ได้
-      Guard Captain Darknell สามารถจัดปาร์ตี้ลงได้ตั้งแต่ 1-6 คน
-      Guard Captain Darknell สามารถลงได้วันละครั้ง และสามารถเคลียร์ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

4.    Soul และ Soul Skill ของ Guard Captain Darknell และ Verus Hilla ถูกเพิ่มเข้ามา 

5.   เพิ่มบอสใหม่ Black Mage
-      เมื่อผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Limen แล้ว จะสามารถเข้าไปเผชิญหน้ากับ Black Mage ที่ Giant Heart ได้
-       การที่จะเข้าไปต่อกรกับ Black Mage นั้นจำเป็นจะต้องมี Fragment of Destiny โดยมีวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างของดังนี้
Spark of Desire : สามารถหาได้จากเควสประจำวันของ Tenebris และดรอปจาก Gloom, Guard Captain Darknell
  Shadow of Annihilation : สามารถหาได้จาก Verus Hilla
-      Black Mage สามารถจัดปาร์ตี้ลงได้ตั้งแต่ 1-6 คน
-      Black Mage สามารถลงได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถเคลียร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง

5. มีการเพิ่มเควสประจำวันของ Tenebris เข้ามา โดยเมื่อเสร็จสิ้นเควสเนื้อเรื่องของแต่ละพื้นที่ใน Tenebris แล้ว จะสามารถดำเนินเควสประจำวันของแต่ละพื้นที่ได้ พื้นที่ละ 1 เควส รวมทั้งหมด 3 เควส
-      [Daily Quest] ล่า Soot Beast 200 ตัว
-      [Daily Quest] ล่า Soot Talon 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Soot Slung 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Soot Core 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Crushing Glare 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Burst Glare 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Entangled Fragment 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Faith Fragment 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Dark Miscreation 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Dark Construct 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Despairing Wing 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Despairing Blade 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Silent Knight 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Silent Scout 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Silent Rouge 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Silent Watchman 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Silent Assassin 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Despairing Soul 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Despairing Prisonor 200 ตัว
-      [Daily Quest] เคลียร์ Labyrinth Dungeon
-      [Daily Quest] กำจัด Ancestion 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Ascendion 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Transcendion 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Embrion 200 ตัว
-      [Daily Quest] กำจัด Foreberion 200 ตัว

6.   สามารถสืบหาร่องรอบที่ Black Mage หลงเหลือไว้ และทำเควส Genesis Weapon ได้
-       เมื่อผ่านเควสเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Limen แล้ว สามารถรับเควส Genesis Weapon ได้ผ่านทางการแจ้งเตือนกิจกรรม
-       ได้ขณะดำเนินเควสของ Genesis Weapon ผู้เล่นจะได้รับ Sealed Genesis Weapon Box โดยจะได้รับอาวุธที่ตรงกับอาชีพจากกล่องนี้
-       ผู้เล่นจะต้องทำการดำเนินเควสเพื่อทำการปลดผนึกอาวุธ
-       สำหรับ Zero เมื่อผ่านภารกิจทั้งหมดจะได้รับ Genesis Essense สำหรับนำไปพัฒนาอาวุธเป็นระดับ 10 แทน
-        Genesis Weapon จะได้รับเพียงตัวละครละ 1 ตัวเท่านั้นและแลกเปลี่ยนไม่ได้
-        หลังจากทำการปลดผนึกปลดปล่อยพลังของ Genesis Weapon ถึงขั้นสมบูรณ์ จะได้รับอาวุธที่มีสถานะต่อไปนี้
  อาวุธจะถูกอัพเกรดด้วย Spell Trace 15% ทั้งหมด
  Star Force เริ่มต้นที่ 22 ดาว
  ได้รับ Potential ระดับ Unique
  ได้รับ Bonus Potential ระดับ Epic
  จะไม่สามารถอัพเกรด Star Force และ Scroll ไปได้สูงกว่านี้
  สำหรับ Zero สามารถเลือกได้ว่าจะถ่ายโอน Potential จากชิ้นเก่าหรือไม่
-        เมื่อใช้งาน Genesis Weapon จะสามารถใช้สกิลต่อไปนี้ได้ตามสถานะของการปลดปล่อยพลัง   
  Aeonian Rise
  Tanadian Ruin
-        ถ้าผู้เล่นสูญเสีย Sealed Genesis Weapon, Genesis Weapon หรือ Genesis Essense ในระหว่างที่ดำเนินเควส ผู้เล่นจะต้องเริ่มทำภารกิจใหม่ตั้งแต่แรก

7.   เพิ่มเควสตามรายการด้านล่าง
-      [Genesis Weapon] ตามเบาะแสของ Black Mage: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ภายหลังการต่อสู้ชี้ขาดแห่งโชคชะตา: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] สิ่งที่ Black Mage เหลือทิ้งไว้: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] วิธีการดึงพลังออกมา: Lv. 255, Grendel
-      [Genesis Weapon] ข้อสงสัยที่เหลือทิ้งเอาไว้, การเริ่มต้นครั้งใหม่: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของ Lion King Von Leon: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของผู้พิทักษ์เวลา Arkarium: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่อยรอยของจอมเผด็จการ Magnus: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของ Wing Master Lotus: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของจอมดาบแห่งการทำลายล้าง: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของราชาแห่งแมงมุม Will: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่องรอยของเจ้าของฝันร้าย: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] ร่อยงรอยของ Red Witch Verus Hilla: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] การปลดปล่อยพลังครั้งแรก: Lv. 255, Grendel
-      [Genesis Weapon] การปลดปล่อยพลังครั้งที่สอง: Lv. 255, Grendel
-      [Genesis Weapon] มอบ Genesis Weapon ใหม่อีกครั้ง: Lv. 255, Neinheart
-      [Genesis Weapon] มอบ Genesis Essense ใหม่อีกครั้ง: Lv. 255, Neinheart

8.  เพิ่มไอเทมตามรายการด้านล่าง
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Shining Rod
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Soul Shooter
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Desperado
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Energy Chain
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Psy-limiter
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Chain
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Magic Guantlet
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Saber
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Axe
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Hammer
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Dagger
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Coin
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Wand
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Staff
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Two-Handed Sword
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Two-Handed Axe
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Two-Handed Hammer
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Spear
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Polearm
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Bow
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Crossbow
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Guards
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Claw
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Pistol
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Dual Bowguns
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Siege Gun
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Ellaha
-      (Lv. 200) Sealed Genesis Shining Rod
-      (Lv. 200) Genesis Soul Shooter
-      (Lv. 200) Genesis Desperado
-      (Lv. 200) Genesis Energy Chain
-      (Lv. 200) Genesis Psy-limiter
-      (Lv. 200) Genesis Chain
-      (Lv. 200) Genesis Magic Guantlet
-      (Lv. 200) Genesis Saber
-      (Lv. 200) Genesis Axe
-      (Lv. 200) Genesis Hammer
-      (Lv. 200) Genesis Dagger
-      (Lv. 200) Genesis Cane
-      (Lv. 200) Genesis Wand
-      (Lv. 200) Genesis Staff
-      (Lv. 200) Genesis Two-Handed Sword
-      (Lv. 200) Genesis Two-Handed Axe
-      (Lv. 200) Genesis Two-Handed Hammer
-      (Lv. 200) Genesis Spear
-      (Lv. 200) Genesis Polearm
-      (Lv. 200) Genesis Bow
-      (Lv. 200) Genesis Crossbow
-      (Lv. 200) Genesis Guards
-      (Lv. 200) Genesis Claw
-      (Lv. 200) Genesis Pistol
-      (Lv. 200) Genesis Dual Bowguns
-      (Lv. 200) Genesis Siege Gun
-      (Lv. 200) Genesis Ellaha
-      (Lv. 200) Lapis Type 10
-      (Lv. 200) Lazuli Type 10
-      (Lv. 200) Genesis Badge
-      Use: Challenger's Elixir
-      Use: Sealed Genesis Weapon Box
-      ETC: Genesis Essence
-      ETC: Spark of Desire
-      ETC: Shadow of Annihilation
-      ETC: Fragment of Destiny
-      ETC: Black Mage Remnant

9.   เพิ่ม NPC ตามรายการด้านล่าง
-       Velivah
-       Lorelai

[Maple Achievement]
1.   Achievement ที่ถูกจำกัดเอาไว้ในช่วงระหว่างแพทช์ Black Mage ได้ถูกปรับกลับสู่ปกติ
-      Achievement เกี่ยวกับ Combo Kill
-      Achievement เกี่ยวกับ Meso
-      Achievement เกี่ยวกับ Ring
-      Achievement เกี่ยวกับการกำจัดมอนสเตอร์

2.   เพิ่ม Achievement ใหม่
-       ผู้เปิดเส้นทาง
-       แสงสว่างแห่งเขาวงกต
-       Defying Destiny
-       [Genesis Weapon] สิ่งที่ Black Mage เหลือไว้ให้
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของ Lion King Von Leon
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของผู้พิทักษ์เวลา Arkarium
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของจอมเผด็จการ Magnus
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของ Wing Master Lotus
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของ จอมดาบแห่งการทำลายล้าง Damien
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของราชาแห่งแมงมุม Will
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของเจ้าของฝันร้าย
-       [Genesis Weapon] ร่องรอยของ Red Witch Verus Hilla
-       [สำรวจพื้นที่] สำรวจพื้นที่ Moonbridge
-       [สำรวจพื้นที่] สำรวจพื้นที่ Labyrinth of Suffering
-       [สำรวจพื้นที่] สำรวจพื้นที่ Limen
-       [Level Up] ฉันถึงเลเวล 255 แล้วหรอเนี่ย!
-       [Level Up] ฉันถึงเลเวล 260 แล้วหรอเนี่ย!
-       [Level Up] ฉันถึงเลเวล 265 แล้วหรอเนี่ย!
-       [Level Up] ฉันถึงเลเวล 270 แล้วหรอเนี่ย!
-       [Level Up] ฉันถึงเลเวล 275 แล้วหรอเนี่ย!
-       Legend of Legends II
-       [Will] Mirror Breaker
-       [Will] ศัตรูธรรมชาติของแมงมุม
-       [Will] กำจัดแมงมุม
-       [Gloom] หมอกจงเปิด
-       [Gloom] ถ้ายอมเปิดทางให้ง่ายๆ ก็คงจะปลอดภัยไปแล้ว
-       [Gloom] ยิ่งพวกมันใหญ่ขึ้น...
-       [Verus Hilla] นักล่า Red Witch
-       [Verus Hilla] Hilla เอ๋ย จงกลับสู่ธรรมชาติซะ
-       [Verus Hilla] ขี้เถ้าคืนสู่ขี้เถ้า, ฝุ่นคืนสู่ฝุ่น
-       [Verus Hilla] การแก้แค้นเป็นงานของฉัน
-       [Darknell] Darknell? Darknell!
-       [Darknell] การต่อสู้อย่างองอาจ!
-       [Darknell] ความตายแด่ผู้จงรักภักดี!
-       [Black Mage] Finale
-       [Black Mage] ผู้กอบกู้แห่ง Transcendent
-       [Black Mage] Black Mage, ผีเสื้อกลางคืนที่แสนโงเขลามาถึงที่นี่แล้ว!
-       [Black Mage] วีรบุรุษนั้นยิ่งใหญ่ ส่วนประวัติศาสตร์นั้นก็จะซ้ำรอย
-       [Black Mage] เพื่อองค์ราชินี!
-       [Black Mage] ผู้พิทักษ์แห่งเสรีภาพ
-       [Black Mage] การปลดปล่อยที่แท้จริง
-       [Black Mage] ผู้ชนะคนสุดท้าย
-       [Black Mage] จุดจบของการแก้แค้น
-       [Lotus] Black Heart, เธอเป็นของฉัน!
-       [True Hilla] Source of Suffering, เธอเป็นของฉัน!
-       [Damien] Magical Eye Patch, เธอเป็นของฉัน!
-       [Will] Cursed Spellbook, เธอเป็นของฉัน!
-       [Lotus] Lose Control Machine Mark, เธอเป็นของฉัน!
-       [Black Mage] Genesis Badge, เธอเป็นของฉัน!

<การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเกม>
1.   เพิ่มเลเวลสูงสุดของตัวละครเป็น 275
สล็อตของ V Matrix เพิ่มขึ้น
เมื่อตัวละครถึงเลเวล 275 จะได้รับเก้าอี้ Symbol of Brilliant Honor เป็นรางวัล
ได้รับ Hyper Stat Point จนถึงเลเวล 250 เท่านั้น
2.   Messenger of Darkness ได้ปรากฏตัวขึ้น
เมื่อผู้เล่นปราบ Elite Monster ไปเรื่อย ๆ Messenger of Darkness ที่ชั่วร้ายจะปรากฏออกมา ทำให้ Maple World เต็มไปด้วยความมืด
Messenger of Darkness มีค่าพลังเยอะมากกว่า Elite Monster และหากจัดการได้ก็จะได้รับค่าประสบการณ์มากกว่า Elite Monster ทั่วไปอีกด้วย
3.    Essense สำหรับอัพเกรดอาวุธของ Zero สามารถหาจากบอสบางตัวได้แล้ว
Absolabs Essense จะสามารถหาได้จาก Hard Damien และ  Hard Lotus
Arcane Shade Essense สามารถหาได้จาก Hard Lucid และ Hard Will
4.    การให้ค่า Ambition กับ WP ของบอสแต่ละตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับความยากของบอสนั้นๆ
5.   ในระหว่างล่าเงินค่าหัวของ Pollo & Fritto สามารถใช้สกิลอื่นที่ไม่ใช่สกิลเคลื่อนที่ได้ที่ Exit Map ของคอนเทนท์ Pollo
6.    มีการเปลี่ยนแปลงให้ EXP จาก Inferno Wolf ขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ของแผนที่ที่เราเข้ามา การเปลี่ยนแปลงนี้ทำเพื่อเพิ่มรางวัลจากการล่าในพื้นที่ที่มีความยาก
7.  ข้อจำกัดของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถใช้สกิลหรือไม่สามารถใช้อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เช่น ป้ายชื่อ จะถูกระบุไว้ในคำแนะนำสัตว์เลี้ยง
8.  มีการแก้ไขให้ Angelic Buster สามารถสวมใส่อุปกรณ์แคชที่แสดงเอฟเฟกต์ของ Active Skill Set ได้ โดยไม่จำกัดว่าอยู่ในโหมดทั่วไป/แต่งตัว
9. มีการเปลี่ยนแปลงของ Haven, Deserted Camp, Arcane River และ Haven Maple Guide
เลเวลสูงสุดที่สามารถใช้งานคอนเทนท์ได้ ถูกปรับเป็น เลเวลที่เริ่ม + 20
เงื่อนไขการรับแสตมป์ของเขต Vanishing Journey, Chu Chu Island, Lachelein, Arcana ได้มีการเปลี่ยนเป็นจบเควสเนื้อเรื่องของแต่ละพื้นที่เพื่อรับแสตมป์แทน ส่วนแสตมป์ที่ได้รับไปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
10.  เควส [Theme Dungeon] คำเชิญของ Mushking จะไม่สามารถยกเลิกเควสได้อีกต่อไป และจดหมายเชิญ (Mushking's Summons) ก็จะไม่สามารถทิ้งได้ด้วยเช่นกัน
11.  ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข
แก้ไขปัญหาที่สกิลขี่ของ Zero ไม่ทำงานเมื่อ Zero Beta สวมใส่ผ้าคลุมที่มีเซ็ตเอฟเฟกต์ของสกิลขี่
แก้ไขปัญหาที่ Scorpion ดรอปไอเทมเควส Cat’s Eye
แก้ไขปัญหาที่เมื่อทำเควสซ่อมอาคารที่แตกหักใน Black Heaven แล้วหอคอยไปปรากฏในแผนที่อื่น
มีการเพิ่มไอเทมและ Scroll บางส่วนที่ไม่สามารถใช้กับไอเทมที่ใช้ Item Guard ไปแล้วได้
แก้ไขปัญหาให้ Medal Fusion Anvil นั้นใช้ได้กับเฉพาะเหรียญสองเหรียญที่กำหนดเพศเดียวกันเท่านั้น
แก้ไขปัญหาเมื่อ Zero กำจัดมอนสเตอร์แล้ว มีดาบดรอปออกมาโดยไม่เกี่ยวระดับเลเวลของ
มอนสเตอร์
12. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
แก้ไขเมื่อทำการปิดหน้าต่าง Cash Shop แล้ว จะเกิดปัญหา UI แสดงผลผิดปกติ

<การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสกิล>
1.   ปรับปรุงสกิล Arcane Aim ของเหล่า Adventure Magician
2.   ปรับปรุงสกิล Call of the Hunter ของ Wild Hunter
3.   ขณะใช้ Dawn Warrior ใช้สกิล Soul Eclipse จะไม่สามารถใช้ Equinox Cycle ขณะใช้สกิลอื่นอยู่ได้
4.   หลังจากเกิด Grim Harvest ของ Battle Mage แล้ว ผู้เล่นจะต้องเคลื่อนที่ออกไปห่างจากปัจจุบัน Grim Harvest จึงจะย้ายไปยังตำแหน่งของตัวละครได้
5.   เวลาคูลดาวน์ของสกิล Full Metal Barrage ของ Machanic จะเริ่มทันทีเมื่อร่ายสกิล 
6.   Black Hole ที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานสกิล Physic Shockwave ของ Kinesis จะเกิดเพียง 1 จุดเท่านั้น
7.   ปัญหาดังต่อไปนี้ได้ถูกแก้ไข
-      แก้ไขปัญหาที่สามารถกินยาแปลงร่าง (Transform Potion) ได้ขณะที่ใช้สกิล
-      แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Hero สามารถใช้สกิล Combo Fury พร้อมกับปุ่มลูกศรลงได้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สกิลเคลื่อนไหวได้
-      แก้ไขข้อผิดพลาดที่การเคลื่อนไหวของสกิล Bullet Blast ของ Blaster สามารถยกเลิกได้ด้วยสกิลอื่นบางสกิล
-      แก้ไขปัญหาที่ Kinesis ใช้สกิล Ultimate - Psychic Shockwave หลังจากที่ใช้สกิล Mana Overload แล้ว HP ไม่ลดลง

8.   ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข
- แก้ไขปัญหาที่ใช้สกิลใส่เป้าหมายแล้วไม่มีเสียง
- แก้ไขปัญหาที่สกิล Ready to Die แสดงผลให้ความเสียหายมากกว่าปกติ
- แก้ไขปัญหาที่การแสดงผลความเสียหายของ Adventure Magician นั้นไม่นับรวม Arcane Symbol เข้าไปด้วย

<กิจกรรมประจำแพทช์>
1.  กิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้
ระยะเวลากิจกรรม : 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึง 21-05-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ : ตัวละครที่เข้าร่วมใน Maple Alliance และได้รับ Alliance Rank ในก่อนหน้ากิจกรรมนี้ (เข้าร่วมได้ไอดีละ 1 ครั้ง)
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : สำเร็จเควส 'ของขวัญขอบคุณในชัยชนะของ Alliance’ และรับไอเทมทางการแจ้งเตือนกิจกรรมทางด้านซ้ายมือ
ผู้เล่นสามารถรับไอเทมได้เพียง 1 ครั้งต่อไอดี
รางวัลที่ได้คือ Alliance's Appreciation Gift และ Title ตามระดับของ Alliance Rank ที่ทำไว้
มอบของขวัญขอบคุณในชัยชนะตามระดับ Alliance Rank ที่ทำได้ จำนวนตั้งแต่ 1-5 ชิ้น
ระดับ Warrior ขึ้นไป : [ไอเทมใช้งาน] Alliance's Warrior Appreciation Gift
ระดับ Guardian I ขึ้นไป : [ไอเทมใช้งาน] Alliance's Guardian Appreciation Gift
ระดับ Hero I ขึ้นไป : [ไอเทมใช้งาน] Alliance's Hero Appreciation Gift
ระดับ Legend I ขึ้นไป: [ไอเทมใช้งาน] Alliance's Legend Appreciation Gift
ระดับ Legend IV : [ไอเทมใช้งาน] Alliance's Paragon Appreciation Gift

รางวัลที่ได้รับในแต่ละกล่องมีดังนี้

Alliance's Warrior Appreciation Gift
ไอเทมใช้งาน : Bitty Cygnus Pet Package 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Goddess’ Blessing Coupon 1 ใบ
ไอเทมใช้งาน : Royal Face Coupon 1 ใบ
ไอเทมใช้งาน : Royal Hair Coupon 1 ใบ
ไอเทมใช้งาน : Selective 8 Slot Coupon 4 ใบ

Alliance's Guardian Appreciation Gift
ไอเทมใช้งาน : Prepared Pendant of the Spirit Coupon 1 ใบ
ไอเทมใช้งาน : Selectable Arcane Symbol Coupon 20 ใบ
ไอเทมใช้งาน : [15-Min] 3x EXP Coupon 5 ใบ
ไอเทมอื่น ๆ : Alliance Medal 50 ชิ้น

Alliance's Hero Appreciation Gift
ไอเทมใช้งาน : Trait Boost Potion 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Alliance Boost Potion 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Storm Growth Potion 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Special Medal of Honor 3 ชิ้น
ไอเทมอื่น ๆ : Alliance Medal 150 ชิ้น

Alliance's Legend Appreciation Gift
ไอเทมใช้งาน : Eternal Rebirth Flame 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Master Craftsman’s Cube 3 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Labyrinth Nodestone Box 1 ชิ้น
ไอเทมอื่น ๆ : Alliance Medal 250 ชิ้น

Alliance's Paragon Appreciation Gift
ไอเทมใช้งาน : Alliance Final Boost Potion 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Chaos Circulator 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Black Rebirth Flame 1 ชิ้น
ไอเทมใช้งาน : Star Force 13-Star Enhancement 1 ชิ้น
ไอเทมอื่น ๆ : Alliance Medal 350 ชิ้น

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับรางวัล Lucky ต่อไปนี้จากกล่อง Alliance's Appreciation Gift ได้

ไอเทมพิเศษ
ไอเทมใช้งาน : Legendary AbsoLab Equipment Full Package
ไอเทมใช้งาน : Selectable Master Label 4 Hair Coupon 
ไอเทมใช้งาน : Wonder Berry Black Label 1 Full Package
ไอเทมใช้งาน : 20,000 Maple Point 
ไอเทมใช้งาน : Unique Potential Scroll 100%
ไอเทมใช้งาน : Petal Skin Coupon (Selectable)
ไอเทมใช้งาน : Star Planet Damage Skin (Unit)
ไอเทมใช้งาน : 2,000 Maple Point

ได้รับ Title ตาม Alliance Rank ที่ทำได้ ซึ่งจะได้ตามต่อไปนี้ 
ระดับ Warrior : [ไอเทมติดตั้ง] [Warrior of the Alliance] Title
ระดับ Guardian I-IV : [ไอเทมติดตั้ง] [Guardian of the Alliance] Title
ระดับ Hero I-IV : [ไอเทมติดตั้ง] [Hero of the Alliance] Title
ระดับ Legend I-III Grade: [ไอเทมติดตั้ง] [Legend of the Alliance] Title
ระดับ Legend IV : [ไอเทมติดตั้ง] [Paragon of the Alliance] Title
Title และ กล่อง Alliance จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในเวิลด์เดียวกัน
ผู้เล่นจะสามารถได้รับไอเทม Effect ‘Goddess’ Blessing’ ได้ เมื่อใช้งานคูปอง
ระยะเวลาออปชั่นของ Title จะมีอายุถึงวันที่ 21-05-2019 เวลา 23:59 น.

2. การเริ่มต้นครั้งใหม่! กิจกรรม Fresh Start เปิดให้เข้าร่วม
ระยะเวลากิจกรรม : 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึง 21-05-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ทำ Story Quest Chapter 2 สำเร็จ
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : รับเควส 'การเริ่มต้นใหม่' ที่แจ้งเตือนกิจกรรมรูปดาว หรือทาง NPC Neinheart ที่อยู่ใน Henesys, Leafre และ Nameless Town เพื่อเริ่มกิจกรรม 
 หลังจากกดรับเควสแล้ว หากไปล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล จะได้รับ ที่ดรอปออกมา (รับได้สูงสุด 200 ชิ้นต่อวัน)
คลิกที่ต้น Peaceful Maple Tree ที่อยู่ใน Henesys, Leafre และ Nameless Town แล้วแลกเปลี่ยนเป็น Alliance Medal ได้ (อัตราส่วนในการแลก Maple World's Energy 1 ชิ้น : Alliance Medal 1 ชิ้น)
หากในวันนั้นแลกรับ ได้ 200 ชิ้นขึ้นไปแล้ว จะได้รับมอบบัฟ   ซึ่งเป็นบัฟเพิ่ม EXP 30% เป็นเวลา 30 นาที ใช้ทับซ้อนกับบัฟอื่นได้ และจะไม่หายไปแม้จะออกจากเกมแล้วเข้าใหม่
สามารถรับบัฟ ได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

3. กิจกรรม [Sunday Maple] ได้กลับมาแล้ว!
วันอาทิตย์ที่ 02-06-2019 จะได้รับผลพิเศษดังนี้
เมื่ออัพเกรด Star Force ที่ 5, 10 และ 15 Star มีโอกาสสำเร็จ 100% (ยกเว้นอุปกรณ์ Superior) 
จำนวน Utah Point ที่ได้รับ, จำนวนจำกัดในการรับ เพิ่มเป็น 2 เท่า 
จำนวน Utah Coin จากกิจกรรมฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav เพิ่มเป็น 2 เท่า! 

วันอาทิตย์ที่ 09-06-2019 จะได้รับผลพิเศษดังนี้
Utah's Coin Shop ลดราคา 30% 
จำนวน Utah Point ที่ได้รับ, จำนวนจำกัดในการรับ เพิ่มเป็น 2 เท่า 
จำนวน Utah Coin จากกิจกรรมฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav เพิ่มเป็น 2 เท่า!

วันอาทิตย์ที่ 16-06-2019 จะได้รับผลพิเศษดังนี้
EXP เมื่อเคลียร์ Monster Park เพิ่ม 50%
(EXP วันธรรมดา 100% +  EXP วันอาทิตย์ 50% + สิทธิประโยชน์จาก Sunday Maple 50% = 200%)
Union Coin เมื่อสำเร็จ Maple Union Daily Quest เพิ่มเป็น 7 เท่า
จำนวน Utah Point ที่ได้รับ, จำนวนจำกัดในการรับ เพิ่มเป็น 2 เท่า 
จำนวน Utah Coin จากกิจกรรมฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav  เพิ่มเป็น 2 เท่า!

วันอาทิตย์ที่ 23-06-2019 จะได้รับผลพิเศษดังนี้
Utah's Coin Shop ลดราคา 30% 
จำนวน Utah Point ที่ได้รับ, จำนวนจำกัดในการรับ เพิ่มเป็น 2 เท่า 
จำนวน Utah Coin จากกิจกรรมฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav  เพิ่มเป็น 2 เท่า!

4. กิจกรรม ‘Popular Vote ฉันจะโดดเด่นดัง’ สามารถเข้าร่วมได้
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึง 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : 
ภายในระยะเวลากิจกรรม หากสร้างตัวละครขึ้นใหม่และมีเลเวล 30 ขึ้นไป จะเกิดเควสที่แชร์กันในบัญชี ตรงแจ้งเตือนกิจกรรม “แนะนำตัวละคร Popular” ซึ่งสามารถรับได้เพียง 1 ครั้ง
คลิกที่ไอคอนรูปดาวที่ด้านซ้ายของหน้าจอ และกรอกชื่อตัวละครที่ต้องการแนะนำในช่องสนทนา
 ผู้แนะนำจะได้รับ Lv. 30 Equipment Box, Lv. 60 Equipment Box และ Legendary Cryptic Chest
หากตัวละคร Popular (ตัวละครที่ถูกแนะนำ) เข้าเล่นเกม จะได้รับรางวัลตามจำนวนครั้งของการแนะนำที่ได้รับมาภายใน 24 ชั่วโมง
หากตัวละคร Popular ได้รับการแนะนำครบ 5, 10, 15 ครั้ง จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม
หากกรอกชื่อตัวละครผิด จะไม่เป็นผล และจะไม่สามารถกรอกชื่อใหม่ได้ ดังนั้นจึงต้องระวังและรอบคอบ
มีการรวมยอดของรางวัลที่จะมอบให้ตัวละคร Popular (ตัวละครที่ถูกแนะนำ) ในทุก ๆ 24 ชั่วโมง และจะมอบรางวัลผ่านทางระบบของขวัญ
ผู้ที่แนะนำตัวละคร Popular จะได้รับไอเทมต่าง ๆ ดังนี้
Lv. 30 Equipment Box
Lv. 60 Equipment Box
Legendary Cryptic Chest
Frozen Weapon Box
Frozen Secondary Weapon Box
Frozen Hat
Frozen Cape
Frozen Suit
Mastery Book 20 จำนวน 4 ชิ้น
Mastery Book 30 จำนวน 4 ชิ้น
Unique Peacock Hat
ผู้ที่ถูกโหวตเป็นตัวละคร Popular จะได้รับรางวัลตามจำนวนครั้งดังนี้
จำนวนถูกโหวต 1 ครั้ง ได้รับ Meister's Cube
จำนวนถูกโหวต 5 ครั้ง ได้รับ Special Bonus Potential Scroll จำนวน 3 ชิ้น
จำนวนถูกโหวต 10 ครั้ง ได้รับ Perfect Bonus Potential Stamp จำนวน 3 ชิ้น
จำนวนถูกโหวต 15 ครั้ง ได้รับ AbsoLab Weapon Box และ Peacock King Hat

5. กิจกรรม ‘Maple Relay’ สามารถเข้าร่วมได้
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่  25-06-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ทำ Story Quest Chapter 2 สำเร็จ (รับรางวัลได้บัญชีละ 1 ครั้ง)
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : เลือกไอคอนนาฬิกาเปลือกหอยที่การแจ้งเตือนกิจกรรม แล้วทำเควสแนะนำ (เมื่อสำเร็จเควส จะสามารถเปิด UI ได้)

1. วิธีรับ 'รางวัลสะสมเวลาเล่นเกมรายวัน'
รางวัลสะสมเวลาเล่นเกมรายวันมีทั้งหมด 4 ขั้น สามารถทำได้อย่างละครั้ง/วัน (รวม 4 ครั้ง) โดยจะต้อง สะสมเวลาเล่นเกม และทำเควสเงื่อนไขให้สำเร็จ จึงจะได้รับรางวัล
สามารถเคลียร์เควสเงื่อนไขของแต่ละขั้นได้เลย ไม่ต้องเรียงลำดับ
แต่รางวัลสะสมเวลาเล่นเกมจะได้รับตามลำดับขั้น
เวลาเล่นเกมสะสมในขั้นถัดไปจะเริ่มนับหลังจากที่ได้กดรับรางวัลในขั้นก่อนหน้าไปแล้ว (ตัวอย่าง: หากไม่ได้รับกล่อง 30 นาที แต่เล่นเกมไปแล้ว 60 นาที เวลาสะสมที่ทำได้ก็คือ 30 นาที)
รางวัลสะสมเวลาเล่นเกมรายวันมีทั้งหมด 4 ขั้น สามารถทำได้อย่างละครั้ง/วัน (รวม 4 ครั้ง) โดยจะต้อง สะสมเวลาเล่นเกม และทำเควสเงื่อนไขให้สำเร็จ จึงจะได้รับรางวัล

2. เงื่อนไขในการรับรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 (30 นาที) ใช้งานรูน 2 ครั้ง
ขั้นที่ 2 (60 นาที) เคลียร์ Pollo & Fritto 1 ครั้ง
ขั้นที่ 3 (120 นาที) กำจัด Elite Monster 1 ครั้ง
ขั้นที่ 4 (180 นาที) เคลียร์ Inferno Wolf 1 ครั้ง

3. ของรางวัลในแต่ละขั้น
ขั้นที่ 1 (30 นาที) ได้รับ Mileage 2
ขั้นที่ 2 (60 นาที) ได้รับ Mileage 2
ขั้นที่ 3 (120 นาที) ได้รับ Mileage 8
ขั้นที่ 4 (180 นาที) ได้รับ Mileage 8

6. กิจกรรม ‘Lady Blair’s Dream Express’ ได้กลับมาอีกครั้ง!
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 14-05-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ : ทุกตัวละคร
ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นจะสามารถย้ายของ Cash ข้ามเผ่าได้
วิธีการย้ายของคือ คลิกขวาที่ไอเทม และเลือกเคลื่อนย้าย ทำการเลือกตัวละครที่ต้องการย้ายไป

7. กิจกรรม ‘Fever Time’ ได้กลับมาอีกครั้ง!
อัตราความสำเร็จของ Spell Trace เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด
ระยะเวลากิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11-05-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น. 
วันเสาร์ที่ 18-05-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.
วันเสาร์ที่ 25-05-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.
วันเสาร์ที่ 01-06-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.
วันเสาร์ที่ 08-06-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.
วันเสาร์ที่ 15-06-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.
วันเสาร์ที่ 22-06-2019 เวลา 12:00 - 23:59 น.

8. กิจกรรม ‘Welcome to Maple World!’ ได้เริ่มต้นขึ้น
ระยะเวลากิจกรรม : 08-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึง 14-05-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ : ตัวละครเลเวล 33 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ทำ Story Quest Chapter 2 สำเร็จ
รับเควสกิจกรรม “[Event] Welcome to Maple World!” ได้ที่แจ้งเตือนกิจกรรมทางด้านซ้ายมือ
เมื่อเปิดหน้ากิจกรรมขึ้นมา จะมีไอเทมให้เลือกได้ วันละ 1 ชิ้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม
สามารถเลือกรับได้เพียง 1 ครั้ง ต่อบัญชี
ไอเทมทั้งหมดที่สามารถเลือกรับได้
Selectable Arcane Symbol x1 Coupon x3
Squirrel Aaron Pet Coupon x1
Squirrel Mint Pet Coupon x1
Squirrel Pink Pet Coupon x1
Eternal Rebirth Flame
Nodestone x3
Miracle Circulator Coupon
Trait Boost Potion
Meister's Cube
Premium Service Ticket
Golden Hammer 70%
ไอเทมทุกชิ้นสามารถเลือกซ้ำได้ในแต่ละวัน
ไอเทมทุกชิ้นจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน หากเป็นคูปองเมื่อกดใช้ไอเทมก็จะได้รับไอเทมมาถาวร

Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm
หากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามแล้วล่ะก็ จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหล่ากุ๊กไก่กำลังขัน!
เพื่อเหล่าทหารที่ต้องการหลีกหนีความยุ่งเหยิงวุ่นวาย Utah Farm ได้เปิดต้อนรับแล้ว!
ผู้เล่นจะได้รับเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจไปกับคอนเทนต์ต่าง ๆ ภายในฟาร์มและยังได้รับเหรียญรางวัลอีกด้วย!

<รายละเอียดกิจกรรมใน Utah’s Cluck, Cluck, Bean Farm>
1. Utah’s Cluck, Cluck, Bean Coin Shop
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ!' ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม
สนทนากับ NPC Camila ในแผนที่ Utah’s Farm
สามารถรับ Utah Points ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน Utah Farm และจะได้รับเหรียญ Utah Coin อัตโนมัติเมื่อสะสมครบทุก ๆ 100 แต้ม
สามารถรับ Utah Point ได้ 15,000 Points ต่อวัน และยังสามารถรับ Utah Coin 100 เหรียญต่อวันผ่านกิจกรรม Uncle Gustav's Cattle Ranch

ไอเทมที่มีในร้านค้า
ผู้เล่นสามารถนำ Utah Coin มาแลกซื้อของรางวัลกับ NPC Camilla ได้ โดยมีของดังนี้
อุปกรณ์ : Jewel Craft Ring
ไอเทมใช้งาน : Magical Jewel Box
ไอเทมใช้งาน : Ring of Bondage
ไอเทมใช้งาน : Cube for Ring of Bondage
ไอเทมใช้งาน : Strange Additional Cube x10 Package
ไอเทมใช้งาน : Eternal Rebirth Flame x10 Package
ไอเทมใช้งาน : Clean Slate Scroll 10% x10 Package
ไอเทมใช้งาน : Master Craftman’s Cube x10 Package
ไอเทมใช้งาน : Black Cube Coupon
ไอเทมใช้งาน : Red Cube Coupon
ไอเทมใช้งาน : Eternal Rebirth Flame 
ไอเทมใช้งาน : Epic Potential Scroll 50%
ไอเทมใช้งาน : Special Medal of Honor
ไอเทมใช้งาน : SP Reset Scroll
ไอเทมใช้งาน : AP Reset Scroll
ไอเทมใช้งาน : Incredible Chaos Scroll of Goodness 60%
ไอเทมใช้งาน : Occult Cube
ไอเทมใช้งาน : Golden Potential Stamp
ไอเทมใช้งาน : Special Bonus Potential Stamp
ไอเทมใช้งาน : Innocence Scroll 60%
ไอเทมใช้งาน : Golden Hammer 50%
ไอเทมใช้งาน : Bonus Potential Scroll 50%
ไอเทมใช้งาน :Typhoon Growth Potion
ไอเทมใช้งาน : Nodestone
ไอเทมใช้งาน : Experience Nodestone
ไอเทมใช้งาน : Selectable Arcane Symbol x1 Coupon
ไอเทมใช้งาน : Harvest Random Damage Skin Box
ไอเทมใช้งาน : Harvest Damage Skin
ไอเทมติดตั้ง :: Forest Tranquility Chair : Stump
ไอเทมติดตั้ง :: Forest Tranquility Chair : Table
ไอเทมติดตั้ง :: Forest Tranquility Chair : Cabin
ไอเทมติดตั้ง :: Window on the Farm Chair
ไอเทมติดตั้ง :: Forest Sanctuary Chair
ไอเทมใช้งาน : [Permanent] Tractor Mount Coupon
ไอเทมใช้งาน : [Permanent] Chick Mount Coupon
ไอเทมใช้งาน : Moon and Star Mount Coupon (Permanent)
ไอเทมใช้งาน : Wee Moon Bunny Mount (Permanent)
ไอเทมใช้งาน : Cluckhead Coupon
ไอเทมใช้งาน : Cluckbottom Coupon
ไอเทมใช้งาน : Cluck, Cluck, Bean Coupon
ไอเทมใช้งาน : Damage Skin Extraction Coupon
ไอเทมใช้งาน : Damage Skin Slot Expansion Coupon
ไอเทมใช้งาน : Selective 8 Slot Coupon
ไอเทมใช้งาน : Trait Boost Potion
ไอเทมอื่น ๆ: Job Advancement Coin
ไอเทมใช้งาน : Character Slot Expansion Coupon
ไอเทมใช้งาน : Hyper Teleport Rock (1Day) Coupon
ไอเทมใช้งาน : Mastery Book 20
ไอเทมใช้งาน : Mastery Book 30
ไอเทมใช้งาน : Power Elixir x100 Coupon
ไอเทมใช้งาน : Pollo and Fritto Entry Ticket

* ไอเทมแบบ 10 ชิ้นทุกชนิดจะมีอายุ 10 วัน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
* เมื่อใช้งาน Strange Additional Cube x10 Package จะได้รับ Strange Additional Cube จำนวน 10 ชิ้น (อายุการใช้งานถาวร ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
* เมื่อใช้งานแพ็คเกจต่าง ๆ จะได้รับไอเทมทันที
* Typhoon Growth Potion เมื่อใช้งานในช่วงเลเวล 200-239 จะได้รับทันที 1 เลเวล จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 200 และเมื่อใช้หลังเลเวล 240 จะได้รับ EXP ปริมาณมหาศาลแทน
* ผู้เล่นจะได้รับ Cash Item เมื่อทำการใช้งาน Cluckhead Coupon ,Cluckbottom Coupon และ Cluck, Cluck, Bean Coupon และไอเทมที่ได้รับมาไม่มีการจำกัดวันหมดอายุ


2.   <ทุ่งนาสีทองของ Auntie Anna>
ระยะเวลากิจกรรม: 29-05-2019 เวลา 08:00 ถึง 25-06-2019 เวลา 23:59
การเข้าร่วม: สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม : 
คุยกับ NPC Auntie Anna แล้วเข้ายังแผนที่ <ทุ่งนาสีทองของ Auntie Anna> - สามารถทำได้เพียงวันละ 1 ครั้ง/เวิลด์ หลังจากเข้าไปยังแผนที่แล้ว ให้ล่ามอนสเตอร์ศัตรูพืชผู้หิวโหย (Hungry Pest)
ขณะที่อยู่ในทุ่งนาสีทอง จะสามารถรับ EXP ได้เป็นเวลา 30 นาที และจะได้รับบัฟเพิ่ม EXP 120% ซึ่งจะหายไปเมื่อออกจากแผนที่
เมื่ออยู่ในทุ่งนาสีทอง จะได้พบกับการรุกรานวันละ 1 แบบ โดยผู้เล่นจะได้รับแต้ม Utah Point จำนวนหนึ่งจากการช่วยงานในทุ่งนาดังต่อไปนี้
กำจัดวัชพืชให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
  ป้องกันฟ้าผ่าให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
  ไล่ฝูงนกกระจอกให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
ดับไฟให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

3. <ฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav>
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่  25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม: สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม : 
สนทนากับ NPC Uncle Gustav เพื่อเข้าไปยังมินิเกม <ฟาร์มโคนมของ Uncle Gustav> ทำการกำจัดฝูงหมาป่า (wolf) ตามจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อแลกรับ Utah Coin
หมาป่าในนั้นจะมีเฉพาะตัวเองเท่านั้นที่มองเห็น
ทุกตัวละครที่เข้าไปยังแผนที่ จะแชร์สกิลบัฟกันโดยอัตโนมัติ
จำนวนของหมาป่าที่ต้องกำจัดนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเลเวล และจำนวน Utah Coin ที่ได้รับก็จะแตกต่างไปด้วยเช่นกัน
· Level 61 - 99: กำจัด 20 ตัวเพื่อแลก 10 Utah Coin
· Level 100 - 119: กำจัด 30 ตัวเพื่อแลก 20 Utah Coin
· Level 120 - 139: กำจัด 40 ตัวเพื่อแลก 30 Utah Coin
· Level 140 - 159: กำจัด 50 ตัวเพื่อแลก 40 Utah Coin
· Level 160 - 179: กำจัด 60 ตัวเพื่อแลก 50 Utah Coin
· Level 180 - 199: กำจัด 70 ตัวเพื่อแลก 60 Utah Coin
· Level 200 - 209: กำจัด 80 ตัวเพื่อแลก 70 Utah Coin
· Level 210 - 219: กำจัด 90 ตัวเพื่อแลก 80 Utah Coin
· Level 220 - 224: กำจัด 100 ตัวเพื่อแลก 90 Utah Coin
· Level 225 - 275: กำจัด 110 ตัวเพื่อแลก 100 Utah Coin
เมื่อตัวละครเข้าไปใกล้ๆ 'Golden Bell' ที่ปรากฏออกมาระหว่างล่า จะมีฝูงวัววิ่งผ่านหน้าจอทำให้ศัตรูทั้งหมดถูกกำจัดทันที
* เควสฟาร์มโคนมสามารถรับได้เพียงวันละครั้งเท่านั้น โดยผู้เล่นจะสามารถเข้าออกได้จนกว่าจะเปลี่ยนวันที่ และจำนวนของมอนสเตอร์หมาป่าที่กำจัดได้จะคงอยู่จนกว่าจะเปลี่ยนวันที่

4. [Extreme Combine]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
สนทนากับ NPC Comborghini ในแผนที่ Utah’s Farm
กิจกรรม นั้นเป็นมินิเกมที่จะให้คุณขับรถแทรกเตอร์เพื่อลบหลีกเจ้าหุ่นไล่กาด้วยการกดปุ่มลูกศรซ้ายและขวา
ยิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่โดยไม่ชนกับหุ่นไล่กา ตัวรถก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นและจำนวน Utah Point ที่ได้ต่อ 1 วินาทีจะเพิ่มมากขึ้น

5. [Cluck, Cluck, Bean Reverse]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
สนทนากับ NPC Garden Variety Bean ในแผนที่ Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm
กิจกรรม คือเกมที่จะสลับกันวางถั่วและกุ๊กไก่ให้ล้อมกันแล้วนับคะแนน คล้ายเกม Othello หรือ หมากล้อม 
เมื่อใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนตัวหมากให้เป็นของเราได้ ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้รับดาเมจ ยิ่งกลับตัวหมากได้เยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
เมื่อคุณวางตัวหมาก จะต้องวางลงตรงข้ามกับตัวหมากของคุณอีกตัวเสมอ (ในแนวตั้ง นอน ทะแยง)
เกมจะจบ หากทำให้คู่ต่อสู้มี HP เหลือ 0 หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี HP มากกว่าเมื่อหมดเวลา
ได้รับ Utah Point เมื่อทำดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามได้
เมื่อเกมจบลง จะได้รับ Utah Point เพิ่มเติม (แพ้ 500 แต้ม ชนะ 1,000 แต้ม เสมอ 750 แต้ม)
หากคุณไม่วางตัวหมากภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวหมากจะถูกวางโดยอัตโนมัติและคุณจะไม่ได้รับ Utah Point
หากมีการวางอัตโนมัติ 3 ครั้งหรือมากกว่า จะไม่ได้รับ Utah Point หลังจากที่เกมจบลง
หากออกจากเกมก่อนที่เกมจะจบลง จะมีคูลดาวน์ในการเข้าร่วมเป็นเวลา 15 นาที

6. [Fruitful Bounty ผลไม้แสนหวานหลากสี]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
แจ้งเตือนที่ดาวกิจกรรม หรือ สนทนากับ NPC Utah ในแผนที่ Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm แล้วรับเควส 
เมื่อสำเร็จเควสจะได้รับตะกร้าผลไม้ (Fruit Basket) และเมื่อใช้งานตะกร้าผลไม้ จะสามารถวางตะกร้าตรงไหนก็ได้ในแผนที่มีมอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล ( ± 20)
เมื่อตะกร้าผลไม้ถูกวางลง จะเห็นจำนวนของผลไม้ ได้แก่ ลูกแพร์ (Pear) , แอปเปิ้ล (Apple) และองุ่น (Grape) ที่ด้านบนของหน้าจอ และเมื่อทำการกำจัดมอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวลแผนที่นั้น ก็จะดรอปไอเทมผลไม้ทั้ง 3 รวมทั้งลูกพลับสุกแสนหวาน (Persimmon) ด้วย 
หากสะสมผลไม้ที่ต้องการจนครบตามกำหนดแล้ว ให้ไปยังที่ที่ตะกร้าผลไม้วางอยู่ ก็จะเป็นการส่งผลไม้
หากเก็บลูกพลับสุกได้ ผลไม้ที่ต้องการจะถูกเติมเต็มทันที 1 ครั้ง 
ทุกครั้งที่ทำการส่งผลไม้จะสร้างแรงระเบิดมหาศาลโจมตีเหล่ามอนสเตอร์บริเวณโดยรอบ และจะได้รับ Utah Point อีกด้วย
หลังการส่งผลไม้ครั้งที่ 10 ตะกร้าผลไม้จะหายไป ซึ่งสามารถวางได้ใหม่อีกจนกว่า Utah Point ในวันนั้นจะครบกำหนด
เมื่อย้ายแผนที่หรือออกจากเกมในขณะที่ตะกร้าผลไม้วางไว้อยู่ จะต้องรอระยะเวลาคูลดาวน์เป็นเวลา 5 นาที

7. [Super pig Lucky]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12-06-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
แจ้งเตือนที่ดาวกิจกรรม หรือสนทนากับ NPC Utah ในแผนที่ Utah’s Cluck, Cluck, Bean Farm แล้วรับเควสต์
ได้รับสกิล เมื่อสำเร็จเควส
ในแผนที่ที่มอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล จะสามารถใช้งานสกิล เพื่อเรียกเจ้า Lucky ออกมาและชาร์จพลังทุกครั้งที่เรากำจัดมอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล
เมื่อเจ้า Lucky สะสมพลัง Super Power จนเต็มจะสามารถกดปุ่มสกิล ได้และจะสร้างความเสียหายมหาศาลแก่มอนสเตอร์และได้รับ Utah Point

8. [Jewel Craft Ring]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
อธิบายกิจกรรม : การผสมพลอยคือระบบที่จะนำอัญมณีที่มีระดับเดียวกันมาทำการผสมเพื่อให้ได้ระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำมาสร้างเป็นแหวนอัญมณีได้
วิธีการร่วมกิจกรรม
การผสมอัญมณี (Jewel Craft) สามารถทำได้ผ่านทาง NPC Magical Mortar Bunny ที่อยู่ในแผนที่ Utah's Cluck, Cluck, Bean Farm
ผู้เล่นสามารถ Jewel Craft Ring และ Magical Jewel Box ได้ผ่านทาง NPC Camila Utah Coin Shop ได้ โดยกล่องจะสุ่มอัญมณีตั้งแต่ระดับ C - A
อัญมณีจะมีทั้งหมด 4 เกรดนับจาก C - S ตามลำดับ โดยเมื่อผสมแล้วสำเร็จจะได้ระดับอัญมณีที่สูงขึ้น หากไม่สำเร็จ จะได้อัญมณีระดับเดิม
เมื่อผู้เล่นทำการสร้างแหวนอัญมณีระดับ S โดยไม่นับรูปแบบครบ 4 วง สามารถไปพบกับ NPC โดยใช้แหวนและจ่าย Meso จำนวนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นแหวนระดับ SS ได้
SS Master Jewel Ring จะไม่สามารถทำการตีสกอร์หรือทำการ Star Force ได้ แต่ยังสามารถทำ Potential ได้ตามปกติ
ผู้เล่นสามารถใช้อัญมณีที่เคยมีก่อนหน้านี้ มาเป็นวัตถุดิบได้

9. [My Farm Diary]
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 25-06-2019 เวลา 23:59 น.
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] มาเที่ยวที่ สิ! ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
สามารถเข้าได้ผ่านทางเครื่องหมายดาวแจ้งเตือนกิจกรรมที่ด้านได้ เลือกเควส [Cluck, Cluck, Bean] ไดอารี่ฟาร์มของฉัน
ของรางวัลสามารถรับได้เพียงเวิลด์ละครั้งเท่านั้น
เงื่อนไขภารกิจ
Utah Farm Life : ได้รับ 100,000 Point ขึ้นไป โดยไม่จำกัดกิจกรรมที่เข้าร่วม
รางวัล: ไอเทมติดตั้ง : Title
(ATT, Magic ATT +20, ความเสียหายต่อมอนสเตอร์ทั่วไป +20%, ความเสียหายต่อบอส +20%, ไม่สนอัตราป้องกัน 20%, Critical Rate +20%, Arcane Force +30)
ทุ่งนาสีทองของ Auntie Anna : ได้รับ Utah Point 50,000 Point ขึ้นไปในทุ่งนาสีทอง
รางวัล : Utah Coin x100
Extreme Combine:  ได้รับ Utah Point 50,000 Point ขึ้นไปใน Extreme Combine 
รางวัล : Utah Coin x100
Cluck, Cluck, Bean Reverse: ได้รับ Utah Point 50,000 Point ขึ้นไปใน Cluck, Cluck, Bean Reverse
รางวัล : Utah Coin x100
Fruitful Bounty: ได้รับ Utah Point 50,000 Point ขึ้นไปจากผลไม้แสนหวานหลากสี
รางวัล : Utah Coin x100
Super Pig Lucky: ได้รับ Utah Point 50,000 Point ขึ้นไปจาก Super Pig Lucky
รางวัล : Utah Coin x100

10. <การเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ของ Utah>
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29-05-2019 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 07-06-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมได้ : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2 (สามารถเข้าร่วมได้เวิลด์ละ 1 ครั้ง/วัน)
การเข้าร่วม : สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] การเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ของ Utah' ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม
วิธีการร่วมกิจกรรม :
รับเควส '[Cluck, Cluck, Bean] ของขวัญการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ของ Utah' ที่ UI ของกิจกรรม
ทำการล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล 200 ตัว และรับ
เควสทำได้วันละครั้งเท่านั้น
หลังจากรับมาแล้วจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 วันเท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับจาก มีดังนี้
ไอเทมใช้งาน : 2x EXP Coupon (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ไอเทมใช้งาน : Delicious Mid Year Celebration (ATT, Magic ATT +30 เป็นเวลา 15 นาที, อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้)
ไอเทมใช้งาน : Utah Coin x1 Coupon 10 ใบ (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้)

11. <ของขวัญคำอธิษฐานของ Utah>
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 02-06-2019 เวลา 00:00 น. ถึง 05-06-2019 เวลา 23:59 น.
ผู้ที่เข้าร่วมได้ : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป และตัวละคร Zero ที่ผ่าน Story Quest Chapter 2
วิธีการร่วมกิจกรรม : 
สำเร็จเควส '[Cluck, Cluck, Bean] ของขวัญคำอธิษฐานของ Utah!'  ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม เมื่อสำเร็จเควส จะได้รับ กล่องของขวัญ กล่องมีอายุ 7 วัน
สิ่งที่จะได้รับจาก มีดังนี้
ไอเทมใช้งาน : Cluckhead Coupon (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนภายในเวิลด์ได้)
ไอเทมใช้งาน : Cluckbottom Coupon (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนภายในเวิลด์ได้)
ไอเทมใช้งาน : Cluck, Cluck, Bean Coupon (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนภายในเวิลด์ได้)
ไอเทมใช้งาน : Utah Coin x1 Coupon 100 (อายุ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  แลกเปลี่ยนภายในเวิลด์ได้

---------------------------------------------------------------------------------------

MapleStory Thailand 1st Colaboration
LINE FRIENDS X MapleStory
เหล่าตัวละครจาก LINE FRIENDS มาเยือน MapleStory เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

1. กิจกรรมถ่ายรูปท่องเที่ยวใน Maple World
ช่วยถ่ายรูปท่องเที่ยวใน Maple World ให้กับเพื่อนๆ LINE FRIENDS
เงื่อนไขในการเข้าร่วม : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : 
หลังจากสำเร็จเควสก่อนหน้าแล้ว ให้ไปสนทนากับ NPC CONY ที่อยู่ในหมู่บ้านหลัก ๆ หรือคลิกที่หัวข้อ LINE FRIENDS ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม แล้วรับเควส
เมื่อรับเควส จะได้รับมอบกล้องถ่ายรูป
เมื่อใช้งานกล้อง 1 ครั้ง จะได้รูปถ่าย 1 ใบ 
เควสจะสำเร็จเมื่อได้รับรูปถ่าย 3 ใบ สามารถทำแบบนี้ได้วันละ 3 ครั้ง 
ลำดับการถ่ายรูป : ถ่ายรูปผู้มีชื่อเสียง > ถ่ายรูปสถานที่โด่งดัง > ถ่ายรูปมอนสเตอร์ที่มีชื่อเสียง
ได้รับรางวัลทุกครั้งเมื่อสำเร็จแต่ละเควส
ยังสามารถดำเนินภารกิจได้อยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับ รางวัลสุดท้ายไปแล้ว

2. กิจกรรมสะสม Special Collection ใน Maple World
ช่วยกันสะสมไอเทม Special Collection ของ Maple World ให้แก่เพื่อนๆ LINE FRIENDS
เงื่อนไขในการเข้าร่วม : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : 
หลังจากสำเร็จเควสก่อนหน้าแล้ว ให้ไปสนทนากับ NPC CONY ที่อยู่ในหมู่บ้านหลัก ๆ หรือคลิกที่หัวข้อ LINE FRIENDS ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม แล้วรับเควส
เมื่อรับเควส จะได้ข้อมูลคอลเลคชั่นที่ต้องสะสมของวันนี้ (สามารถเปลี่ยนได้โดยการปฏิเสธเควส/รับใหม่ หรือ ล้มเลิก/รับใหม่)
หาไอเทมที่ต้องการในแต่ละคอลเลคชั่นของวัน แล้วมอบให้แก่ CONY (ทำได้โดยการล่ามอนสเตอร์ เป็นต้น) 
สำเร็จเควสและรับรางวัล (LINE FRIENDS Gift Box)
ทำซ้ำได้วันละ 1 ครั้ง และทำได้จนกว่าจะสะสมครบทุกคอลเลคชั่น (ทั้งหมด 15 วัน)
หาไอเทมที่กำหนดไว้ในแต่ละวันแล้วนำมาส่งเพื่อทำให้ collection สมบูรณ์
เมื่อได้รับรางวัลสุดท้ายแล้วจะทำภารกิจอีกไม่ได้

3. กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใน Maple World
ช่วยปราบเหล่ามอนสเตอร์อันตรายเพื่อให้เพื่อนๆ LINE FRIENDS ท่องเที่ยวใน Maple World ได้อย่างปลอดภัย
เงื่อนไขในการเข้าร่วม : ตัวละครเลเวล 61 ขึ้นไป
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : 
หลังจากสำเร็จเควสก่อนหน้าแล้ว ให้ไปสนทนากับ NPC CONY ที่อยู่ในหมู่บ้านหลัก ๆ หรือคลิกที่หัวข้อ LINE FRIENDS ที่การแจ้งเตือนกิจกรรม แล้วรับเควส
หลังจากรับเควสแล้ว ให้ล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวล 500 ตัว
สำเร็จเควสและรับรางวัล (LINE FRIENDS Gift Box)
ทำซ้ำได้ 1 ครั้ง/วัน, ทำได้จนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม
ล่ามอนสเตอร์ในขอบเขตเลเวลทุกวัน
สามารถทำได้วันละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม

4. LINE FRIENDS Coin Shop
ใช้ LINE FRIENDS Coin ที่หาได้จากการร่วมกิจกรรมและด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อซื้อไอเทมและคูปองแคชไอเทม คุยกับ BROWN เพื่อใช้ LINE Coin ในการแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมในร้านค้า
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม : 
เมื่อคลิกที่ BROWN ที่อยู่ในหมู่บ้านหลักๆ จะสามารถใช้งาน LINE FRIENDS Coin Shop ได้

ไอเทมต่าง ๆ ภายในร้านค้า
[ไอเทมใช้งาน] Eternal Rebirth Flame
[ไอเทมใช้งาน] Epic Potential Scroll 100%
[ไอเทมใช้งาน] Bonus Potential Scroll 50%
[ไอเทมใช้งาน] Perfect Potential Stamp
[ไอเทมใช้งาน] Clean Slate Scroll 10%
[ไอเทมใช้งาน] Clean Slate Scroll 100%
[ไอเทมใช้งาน] Experience Nodestone
[ไอเทมใช้งาน] Nodestone
[ไอเทมใช้งาน] Arcane Symbol Selector x1 Coupon
[ไอเทมใช้งาน] Damage Skin Slot Expansion Coupon
[ไอเทมใช้งาน] Trait Boost Potion
[ไอเทมใช้งาน] Mastery Book 20
[ไอเทมใช้งาน] Mastery Book 30
[ไอเทมใช้งาน] Pollo and Fritto Entry Ticket
[ไอเทมใช้งาน] Selective 8 Slot Coupon
[ไอเทมใช้งาน] [14-Day] Prepared Spirit Pendant
[ไอเทมใช้งาน] [30-Day] Pendant Slot Coupon
[ไอเทมใช้งาน] [Permanent] LINE FRIENDS Sticker Coupon
[ไอเทมติดตั้ง] Chillin' with LINE FRIENDS Bench
[ไอเทมใช้งาน] MOON Scooter Mount Coupon
[ไอเทมใช้งาน] Boppin' LINE FRIENDS Truck Mount Coupon

---------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาและแก้ไขบัค 
-  แก้ไขปัญหาที่สกิล Perfect Shot ของ Marksman ไม่เกิดดาเมจ
-  แก้ไขปัญหาที่ Kinesis ยกมอนสเตอร์ขึ้นแล้วร่ายสกิล Ultimate - Psychic Shockwave แล้วเกมปิดตัวลงในบางครั้ง 
-  แก้ไขปัญหาที่แสดงอันดับของบางตัวละครใน Mu Lung ผิด

พัฒนาและแก้ไขบัค - แผนที่และมอนสเตอร์ 
-  ความเร็วในการปรากฏตัวของมอนสเตอร์และลักษณะภูมิประเทศบางส่วนที่มีประสิทธิภาพต่ำใน Dream City Lachelein ได้รับการปรับปรุงใหม่
-  ปัญหาที่เมื่อเข้าคิว Papulatus ผ่านการจับคู่บอสแล้ว ไม่มีการเช็คเควสก่อนหน้าของอาชีพ Zero ได้รับการแก้ไขแล้ว
-  แก้ไขปัญหาที่ EXP จาก Combo Kill Marble ในระดับที่ 4 ของเลเวล 262 ได้รับในปริมาณที่น้อยเกินไป
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อต่อสู้กับ Ursus แล้วตัวละครทุกตัวอยู่ในสถานะสลบแต่การต่อสู้ไม่สิ้นสุด
-  แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้งาน Return Scroll - Nearest Town ได้ ในพื้นที่ตั้งแต่ Labyrinth of Suffering Core 3 จนกว่าจะสำเร็จเควส และปัญหาที่เมื่อตัวละครตายแล้วจะย้ายไปยัง Spinel's Forest
-  แก้ไขปัญหาที่ Sudden Mission ไม่ปรากฏในพื้นที่ล่าบางส่วนใน End of the World ของ Limen
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อกำจัด Elite Monster ในแผนที่เฉพาะบางแผนที่แล้วข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอแสดงไม่ครบ
-  แก้ไขปัญหาที่ในระหว่างต่อสู้กับ Hilla แล้วถูกดูดเลือดเป็นครั้งคราว ถึงแม้ตัวละครจะไม่ถูกสกิลดูดเลือด (Vampiric ) ก็ตาม
-  แก้ไขให้สามารถเรียกคืนวิญญาณที่แท่นบูชาของ Verus Hilla ได้ด้วยปุ่มเก็บเกี่ยว
-  แก้ไขปัญหาที่ MP ไม่ฟื้นฟูใน Mu Lung Dojo
-  แก้ไขปัญหาที่บางครั้งไม่สามารถย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปผ่านทาง Lake of Oblivion ใน Vanishing Journey ได้
 
การปรับปรุงและแก้ไขบัค - เควส
-  แก้ไขปัญหาระหว่างที่ตัวละคร Luminous ดำเนิน Tutorial อยู่ แล้ว Seal Stone ชิ้นสุดท้ายจาก 5 ชิ้น ไม่ทำงานหากใช้สกิล Blink ในระหว่างเคลื่อนย้ายอยู่
-  แก้ไขปัญหาที่ตัวละคร Zero ได้รับ EXP จากเควสบางส่วนไม่ตรงกับจำนวนที่แสดง
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละครอาชีพ Shadow ดำเนินเนื้อเรื่องของ Labyrinth of Suffering แล้วไม่สามารถเห็นบทสนทนาจากเสียงที่น่าสงสัยได้ตามปกติ
-  แก้ไขปัญหาที่เควส 'ทักทายเบาๆ' ใน Esfera  ไม่สามารถล้มเลิกได้
-  แก้ไขคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มเควส '[Morass] หญิงสาวและชายหนุ่ม' ให้ละเอียดมากขึ้น
-  ในระหว่าง มีการเพิ่มฉากของเควส '[Genesis Weapon] ร่องรอยของ จอมดาบแห่งการทำลายล้าง Damien' ซึ่งเป็นเควสหนึ่งของเควสอาวุธ Genesis และมีการแก้ไขบทสนทนาบางส่วนของเควส '[Genesis Weapon] ข้อสงสัยที่เหลือทิ้งเอาไว้, การเริ่มต้นครั้งใหม่'

การปรับปรุงและแก้ไขบัค - สกิล
-  แก้ไขปัญหาที่อัตราหลบหลีกของสมาชิกปาร์ตี้ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อสกิล Charge Spell Amplification ของ Ark ซ้อนกับสกิล Gust Buff
-  แก้ไขปัญหาที่การแสดงผลปริมาณการเพิ่มของ Final Damage ของสกิล Liberated Magic ซึ่งเป็นสกิลในขั้นที่ 3 ของ Blaze Wizard ไม่ตรงกับปริมาณจริง
-  แก้ปัญหาที่สกิล Dragon Fury ของ Evan แสดงผล ถึงแม้สัดส่วน MP ไม่ตรงเกณฑ์ที่กำหนดก็ตาม
-  แก้ไขปัญหาที่บางครั้งตัวเกมจะปิดเมื่อตัวละครอาชีพ Cannon Shooter ใช้สกิล ICBM
-  แก้ไขปัญหาที่สกิล Fervent Drain ของ Archmage (Fire,Poison) ไม่แสดงผลต่อมอนสเตอร์ที่บินได้
-  แก้ไขปัญหาที่ยังได้ยินเสียงสกิล Hunting Assistant Unit ของ Wild Hunter อยู่ ถึงแม้จะใช้สกิลสิ้นสุดแล้วก็ตาม
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Shade ใช้สกิล Spirit Flow แล้ว สกิล True Spirit Claw ซึ่งเป็นสกิลในขั้นที่ 5 ไม่ทำงาน
-  แก้ไขปัญหาที่หลังจากตัวละคร Shade ใช้สกิล Spirit Frenzy แล้วไม่สามารถใช้สกิล Spirit Incarnation ได้
-  แก้ไขปัญหาที่บางครั้งตัวเกมจะปิดเมื่อตัวละคร Cadena ใช้สกิล Summon Striking Brick
-  แก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาด้วยสกิล Call of the Hunter ของ Wild Hunter ไม่ได้รับผลจากสกิลดีบัฟและ Rune of Destruction
-  แก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาด้วย Call of the Hunter ของ Wild Hunter สามารถโจมตี NPC Pollo ได้
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Zero ใช้งาน Shadow Flash ในขณะที่มี Time Force ไม่เพียงพอ แล้วมีข้อความขึ้นแจ้งว่ามี MP ไม่เพียงพอ
-  แก้ไขปัญหาเมื่อ Mechanic ย้ายแผนที่ระหว่างที่ใช้สกิล Full Metal Barrage อยู่ แล้วการล่องหนจะยังคงอยู่จนกว่าจะถึงเวลาคูลดาวน์ของ Full Metal Barrage
-  แก้ไขปัญหาเมื่อตัวละคร Ark ใช้สกิล Unstoppable Impulsion/Unstoppable Instinct ใน Dream Breaker แล้วบางครั้งจะเกิดเจาะกำแพงแล้วออกไป จนทำให้เกมปิด
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อใช้สกิล Venom Burst บนอากาศแล้วไม่เกิดความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มเติม
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Aran ติดตั้งสกิล Fenrir Crash แล้วเข้าไปยัง Ursus แล้วสกิลดังกล่าวแสดงผลไม่ปกติ
-  แก้ไขปัญหาที่เมื่อใช้สกิลต่อไปนี้ในบางแผนที่ แล้วไม่มีข้อความแจ้งเตือน แม้จะเป็นพื้นที่ที่ใช้สกิลดังกล่าวไม่ได้ก็ตาม

-  Striker : สกิล Ascension
-  Dual Blade : สกิล Blade Ascension
-  Xenon : สกิล Diagonal Chase Boost
-  Wild Hunter : สกิล White Heat Rush
-  Mercedes : การโจมตีแบบพุ่งชนที่ขึ้นไปข้างบนระหว่างที่ขี่ Sylvidia 

การปรับปรุงและแก้ไขบัค - UI
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อใช้ Item Guard กับ Arcane Symbol ที่ใช้ Arcane Catalyst แล้วไอคอนของ Arcane Symbol ดังกล่าวทับซ้อนกัน
- แก้ไขปัญหาที่ไม่ปรากฏหน้าต่างยืนยัน เมื่อพยายามจะใช้งานไอเทมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้เมื่อสวมใส่โดยการลากไปยังสล็อตที่มีไอเทมอยู่
- แก้ไขปัญหาที่ตัวเลขแสดงหน้าปรากฏไม่ปกติ ในกรณีที่ไม่มีไอเทมอะไรอยู่ในหน้ารายการโปรดของ Auction House เลย
- แก้ไขปัญหาที่แถบขายของใน Auction House ไม่แสดงระดับของสัตว์เลี้ยง
- แก้ปัญหาที่เมื่อตัวละคร Kaiser โจมตีมาตรฐานอยู่ แล้ว UI บางส่วนไม่เปิด เช่น Inventory, Stat, อุปกรณ์ เป็นต้น
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อตัวละคร Zero ใช้ SP Reset Scroll แล้วปุ่ม UI ไม่ทำงาน

การปรับปรุงและแก้ไขบัค - ทั่วไป

- มีการเพิ่มมอนสเตอร์ใน The Sea of Beginning และ Esfera ลงใน Monster Collection
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อแลกเปลี่ยนแหวน Noble Ifia's Ring ไม่สำเร็จแล้วไอเทมวัตถุดิบหายไป
- แก้ไขเมื่อตัวละคร Mercedes ใช้ภาพมายา แล้วภาพมายาไม่แสดงในบางอิริยาบท 
- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ช่องวาร์ป Pollo & Fritto และ Inferno Wolf ได้ในขณะที่ Violetta ที่แต่งหน้ากำลังทำงานอยู่ 
- แก้ไขปัญหาที่ส่งกระซิบไม่ไปในบางครั้ง
- แก้ไขปัญหาที่สัตว์เลี้ยง Cubey Pet (Cube Puppy, Cube Kitty, Cube Hamster) ใช่ตัวอักษรกลมๆ
- แก้ไขปัญหาที่อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ใช้ Pet Equipment Stat Transfer Scroll ไปแล้วไม่สามารถใช้ Scroll ได้อีก แม้ว่าจะนวนครั้งที่อัปเกรดได้จะยังคงเหลืออยู่ก็ตาม
- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ Silver Scissors of Karma ได้กับไอเทมที่ระบุว่าใช้ Silver Scissors of Karma ได้ ยกเว้นไอเทมอุปกรณ์
- แก้ไขปัญหาที่อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง Black-hearted Earrings ไม่หายไปถึงแม้จะถูกทำลายในระหว่างการอัปเกรดก็ตาม
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อกดปุ่ม ‘รับทั้งหมด’ หลังจากขายไอเทมจำนวนมากใน Auction House แล้วเกมจะค้างในบางครั้ง
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อทำการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของ Android ที่ใช้งาน Item Guard ผ่าน Android Beauty Manager Sunny แล้วไม่แสดงข้อความแจ้งว่าสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้จากถอด Item Guard แล้ว

ปรับปรุงและแก้ไขบัค
- แก้ไขปัญหาที่วีดีโอในตัวเกมไม่แสดง (วีดีโอไม่เล่น)
- แก้ไขปัญหาที่ผ้าคลุมบางส่วนของ Gongroid มองเห็นได้
- แก้ไขปัญหาที่ดาเมจของสกิลต่อไปนี้ไม่เกิดผล กรณีที่เป็นตัวละครเลเวล 256 ขึ้นไป
Wild Hunter : สกิล Another Bite
Battle Mage : สกิล Condemnation
- แก้ปัญหาที่ตัวละครติดอยู่ในแผนที่ในระหว่างทำเควสช่วยเหลือเรืออับปางใน Moonbridge
- แก้ไขปัญหาที่เมื่อกดปุ่มทิศทางผิดในระหว่างเก็บเกี่ยว/ขุดแร่ แล้วยังสามารถเก็บเกี่ยว/ขุดแร่ได้

การแก้ไขบัค
- แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Game Client สามารถรันซ้ำกันได้
มีการเปลี่ยนวิธีเล่นวีดีโอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่วีดีโอในเกมไม่เล่น แต่การแก้ไขดังกล่าวทำให้ Game Client สามารถรันซ้ำกันได้โดยไม่ได้คาดการณ์มาก่อน และปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

< กลับหน้าหลัก